Stroomi rand saab uue rannahoone

Tallinna linnavalitsus saatis volikokku otsuse eelnõu, millega seatakse linna omandis olevale Pelguranna tn 58 kinnisasjale hoonestusõigus, mille eesmärgiks on ehitada sinna uus rannahoone.

Linnauuendus, Arhitektuur, OÜ HG Arhitektuur, Tallinn, Stroomi rand, Stroomi rannahoone, Eha Võrk, Põhja-Tallinn

Kinnisasja oluliseks osaks olevad ehitised, rannahoone, Stroomi jõulinnak, paadikuur, tualetid ja tehnovõrgud muutuvad hoonestusõiguse oluliseks osaks. Hoonestaja kohustub lammutama eelnimetatud ehitised ning ehitama kinnisasjale rannahoone ja seda teenindavad rajatised, vastavalt arhitektuurivõistluse OÜ HG ARHITEKTUUR võidutööle „Rannahoov“.

Abilinnapea Eha Võrgu sõnul korraldas Tallinna Linnaplaneerimise Amet koostöös Eesti Arhitektide Liiduga arhitektuurivõistluse Stroomi ranna- alale uue kaasaegse multifunktsionaalse aastaringselt kasutatava rannahoone arhitektuurse lahenduse leidmiseks. „Stroomi rand on tõmbekeskus mitte ainult linnaosa elanikele, vaid kõigile linlastele, mistõttu peaks see pakkuma tegevusi aastaringselt. Just seetõttu sai ka võidutöö puhul kaalukeeleks arhitektuurse lahenduse multifunktsionaalsus, mis võimaldab pakkuda hooajalisi vaba aja tegevusi aastaringselt nii sise- kui ka välisruumides,“ märkis Võrk. „Uus ehitatav rannahoone avab ühtlasi vaate merele ja rannapargile ning saab olema üks Põhja-Tallinna esindushoone, vaatamisväärsus ja maamärk.“

Arhitektuurivõistlusele saabunud kaheksast võistlustööst valis žürii parimaks OÜ HG ARHITEKTUURi esitatud töö, mille järgi koosneb rannahoone kompleks viiest hoovist, mis on ümbritsetud varikatusega ja olemasoleva hekiga. Varikatusega piiritletud ala sisse jäävad kaks 2-korruselist kohviku ja restorani plokki. Rannahoone kompleks moodustub horisontaalselt ühendava varikatuse ja skulpturaalselt vormistatud kahekekorrustelistest kohviku ja restorani plokkidest.

Praegune, 1996. aastal ehitatud rannahoone lammutatakse. Amortiseerunud rannahoone lammutamine ja uue supelranda teenindava ehitise püstitamine on kooskõlas koostatava üldplaneeringu põhimõtetega. Tallinna Linnaplaneerimise Amet andis tänavu 28. oktoobril ka projekteerimistingimused Stroomi rannahoone püstitamiseks.

Rannahoone ehitamine toimub hoonestusõiguse alusel, mis seatakse avaliku läbirääkimistega pakkumise teel. Hoonestaja kohustub ehitised valmis ehitama ja vormistama ehitiste kasutusload hiljemalt nelja aasta jooksul alates hoonestusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest. Hoonestusõiguse tähtaeg on 50 aastat.

Foto:  OÜ HG ARHITEKTUUR

KIK kandis poollooduslike koosluste toetused Maa-ameti geoportaali kaardile

03.12.2020

alt
alt

Ivar Vendelin ja Summus Capital omandasid Riias kaubanduskeskuse

03.12.2020

Sarnased uudised

alt

Patarei Merekindluses algasid siselammutustööd

alt

Pärnu Seileri Kvartali arhitektuurivõistluse võitis arhitektuuribüroo „3+1 arhitektid“

alt

Selgusid Raadi piirkonna visioonivõistluse tulemused

alt

Rail Baltica Ülemiste ühisterminali ehituseks läheb järgmisel aastal

alt

Hiiumaa pealinn sai uue keskväljaku

alt

Valminud on Pärnu kolmanda silla eskiislahendus

alt

Rakvere Vallimäel valmis unikaalne vabaõhukeskus

alt

Patarei Merekindlus avas kõigile uksed

alt

Rakveres avatakse uuenenud Vallimägi