Tartu maanteele kavandatakse kahe kõrghoone rajamist

Tallinna linnavalitsus algatas kolmapäeval Tartu maantee 13 ja Tartu maantee 15 kinnistute detailplaneeringu koostamise, milllega plaanitakse rajada üks kuni 13 maapealse korrusega ning teine kuni 18 maapealse korrusega eluruumidega ärihoone.

Planeeritav maa-ala suurusega 0,78 hektarit asub kesklinnas. Detailplaneeringu koostamine algatatakse eesmärgil muuta kinnistute ärimaa sihotstarve äri- ja elamumaaks, liita jätkuvalt riigi omandis olev maaüksus Tartu maantee 15 kinnistuga ning määrata ehitusõigus Tartu maantee 13 kinnistule kuni 13 maapealse ja kahe maa-aluse korrusega äriruumidega korterelamu ehitamiseks ja Tartu maantee 15 kinnistule kuni 18 maapealse ja kahe maa-aluse korrusega eluruumidega ärihoone ehitamiseks ning kruntide kasutamise tingimused.

Korraldusega algatatakse ka kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine, sest detailplaneeringu elluviimisega kaasnev tegevus, nagu kõrghoone rajamine, omab olulist keskkonnamõju.

Planeeritaval alal asuvad ärimaa sihtotstarbega Tartu maantee 13 kinnistu, mille omanik on Homburg Baltic (ES) AST Investments UÜ, ning ärimaa sihtotstarbega Tartu maantee 15 kinnistu, mille omanik on Baltlink Valduse AS. Tartu maantee 13 kinnistu on hoonestatud viiekorruselise ärihoone ja alajaamaga ning Tartu maantee 15 kinnistu on hoonestamata ja on kasutusel parklana.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 13. novembril 2008 Baltlink Valduse AS.

Lisaks algatas Tallinna linnavalitsus kolmapäeval Nõmme linnaosas 28,26 hektari suurusel maa-alal Silikaltsiidi tänav 8 ja 8a kinnistute detailplaneeringu koostamise. Detailplaneeringu eesmärk on jagada tootmismaa sihtotstarbega Silikaltsiidi tänav 8 kinnistu 22 äri- ja / või tootmismaa, kolme sotsiaalmaa, ühe tootmismaa ja kuue liiklusmaa krundiks ning määrata ehitusõigus 65 äri- ja/või tootmishoone ehitamiseks.

Hooned võivad olla kuni nelja maapealse ja ühe maa-aluse korrusega. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Silikaltsiidi tänav 8 kinnistu kuulub kinnistusraamatu andmetel Silikaadi Tehnopark OÜ-le. Ehitisregistri andmetel paikneb Silikaltsiidi tänav 8 kinnistul viiekorruseline silikaattelliste tootmistsehh koos tsehhi teenindavate 1-7-korruseliste hoonete ja rajatistega.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 6. mail 2010 registreeritud taotlusega AS Silikaat.

Linnavalitsus algatas kolmapäeval ka Astangu tänav 23b, 23c ja 25c kinnistute detailplaneeringu koostamise, mille eesmärgiks kinnistute ümberkruntimise teel moodustada neli elamumaa, kaks ärimaa, kaks sotsiaalmaa, üks transpordimaa ja üks viie protsendi ulatuses ärimaa ja 95 protsendi elamumaa sihtotstarbega krunti ning määrata moodustatavatele kruntidele ehitusõigus kuni nelja kaheksa maapealse korrusega korterelamu, ühe nelja maapealse korrusega äri- ja parkimishoone ning kahe nelja maapealse korrusega ärihoone ehitamiseks.

Planeeritava maa-ala suurus on 3,52 hektarit.

Planeeringualale jäävad sotsiaalmaa sihtotstarbega Astangu tänav 23c kinnistu, mis kuulub kinnistusraamatu andmeil OÜ-le Raison, elamumaa sihtotstarbega Astangu tänav 23b kinnistu, mis kuulub OÜ Raison ja Gatsby OÜ kaasomandisse, maatulundusmaa sihtotstarbega Astangu tänav 25c kinnistu, mis kuulub kinnistusraamatu andmeil Gatsby OÜ-le ja ärimaa sihtotstarbega Astangu tänav 25d kinnistu, mis kuulub kinnistusraamatu andmeil samuti Gatsby OÜ-le.

Planeeringuala on hoonestamata.

Detailplaneeringu koostamist taotles OÜ Raison. Sellega tehakse ettepanek metsade, parkide ja looduslike haljasalade ala muuta korruselamute alaks, mis on mõeldud põhiliselt kahe- ja enamakorruselistele korterelamutele ning kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, näiteks kaubandus-teenindusettevõtted.

Tallinna linnavalitsus algatas kolmapäeval ka Betooni tänav 11b kinnistu detailplaneeringu koostamise, mille eesmärgiks on 4,87 hektari suurusele krundile ehitusõiguse määramine kümne kuni neljakorruselise tootmishoone ehitamiseks.

Detailplaneeringu algatamist taoltes tänavu 7. veebruaril Lignarius OÜ, mille taotluse kohaselt soovitakse kinnistu jagamist kaheks tootmismaa krundiks ja ehitusõiguse määramist kuni 4-korruseliste tootmishoonete ehitamiseks.

Planeeritaval maa-alal asub tootmismaa sihtotstarbega Betooni tänav 11b kinnistu pindalaga 42 553 ruutmeetrit, kinnistu omanik on Lignarius OÜ. Kinnistu on hoonestatud tootmis- ja laohoonetega.

Kohtutäitur müüb REC Varade kinnistuid 2,3 miljoni euroga

27.06.2013

Tallinn müüb kaks tööstuspargi kinnistut 631 000 euroga Ragn-Sellsile

27.06.2013

Kõige populaarsemad

1

2018. aasta – tööjõupuudus jõuab kinnisvaraturule

2

Tartu avas idaringtee kolmanda järgu liikluseks

3

Eesti odavamate piirkondade korteriturg on elavnemas

4

Mida kujutab endast kinnisvara ristmüük?

5

Valmis Eftenile kuuluv Laagri Selveri 4,3-miljoniline arendus

6

Maa-amet lisas geoportaali 2017. aasta ortofotod

Toimetaja valik

alt

Kes müüb korteri kallimalt – maakler või omanik?

alt

SEB: Kinnisvaraturul tasub valmistuda ka halvemaks ajaks

alt

Väikeste ruumide sisustamine nõuab nutikust