Tartu linnavalitsus saatis volikogule kehtestamiseks linnakeskuse detailplaneeringu

Linnavalitsus saatis volikogule kehtestamiseks Ringi ja Aia tänava ning politseimaja vahelise maa-ala ning Aida tänava detailplaneeringu. Planeering tuleb volikogus arutamisele 15. mai istungil.

 Ringi ja Aia tänava ning politseimaja vahelise maa-ala ja Aida tänava detailplaneeringu koostamine algatati Pärnu Linnavalitsuse 03. mai 2010 korraldusega. Planeeringuga muudetakse kinnistute piire ja kavandatakse piirkonda täiendavad hoonemahud ja funktsioonid, määratakse linnaehituslikud ning arhitektuursed tingimused.

Planeeritav maa-ala hõlmab Laia, Aia, Ringi ja Hommiku tänavate vahelist ala (ala suurus u 7,7 ha). Detailplaneeringut koostades tekkis vajadus planeeringualasse lisada ka Pikk tn 18 (politseimaja) kinnistu.

Linnaruumi jätkuvast arengust lähtuvalt on käesoleva detailplaneeringu ülesandeks kesklinna alale äri-, ühiskondlike ja eluhoonete planeerimine, linnaväljaku ning bussijaama planeerimine ja Aia tänava pikenduse planeerimine. Seega on detailplaneeritava ala suurus kokku ligikaudu 8,35 hektarit.

Ringi tänava, Aia tänava ja politseimaja vahelise maa-ala ning Aida tänava detailplaneering haarab olulist osa Pärnu kesklinnast, hõlmates olemasolevat politseimaja, Port Artur 2 hoonet, bussijaama ning nende vahele jäävat maa-ala. Tegemist on suures ulatuses jätkuvalt riigi omandis oleva maaga, kus olemasolevad sihtotstarbed puuduvad. Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on korrastada maakasutust, määrata ehitusõigus ja arhitektuursed tingimused, et oleks võimalik kasutusele võtta seni veel kasutuseta olnud kesklinna piirkonnad. Planeeringuga nähakse ette Aia tänava pikendamine kuni Laia tänavani. Aia tänava pikenduse äärde ja sellest politseimaja poole jäävale tühjale alale on kavandatud peamine osa planeeringuga määratud ehitusõigusest. Kavandatava hoonestuse valdav kõrgus on neli korrust ning peamisteks funktsioonideks on kaubandus-teenindus (äri) ja elamumaa. Aia tänava pikenduse Ringi tänava poolsel küljel on kõrgem hoonefront, mille moodustavad Port Artur 2 juurdeehitus ja ühiskondliku hoone maht. Pikk 16 kinnistul nähakse ette tänaseks likvideeritud villa välimuse taastamine, et säilitada ajaloolist mälu piirkonnas asunud funktsioonidest ja hoonetest. Samuti säilitatakse ka olemasolev prokuratuuri hoone (Pikk tn 16b). Kõigi kavandatud uute hoonete parima arhitektuurse lahenduse saamiseks tuleb läbi viia arhitektuurivõistlus.

Planeeringualale on planeeritud rajada uus bussiterminal olemasoleva bussijaama alal, mille ehitamist on kavas osaliselt finantseerida ELi vahenditest. Koostatud detailplaneering annab tõuke Pärnu linnakeskuse edasiseks arenguks ning aitab säilitada kesklinna olulist positsiooni ülelinnalises teenustevõrgustikus. Samas on tegemist ühe olulise sammuga protsessis, mille eesmärk on kesklinna positsiooni igakülgne tugevdamine ja avaliku linnaruumi kasutusmugavuse ning inimsõbralikkuse parandamine", lisas linnaarhitekt Karri Tiigisoon. Planeeringu kehtestamisele järgnevad maa erastamise protsessid ning maade müük tänase maaomaniku ehk riigi poolt. Ehitustegevuse algust planeeringu alal ei ole veel võimalik prognoosida.

 

Eesti Panga muuseumis toimub avalik loeng Eesti kinnisvaraturust

05.05.2014

Midagi uut: autopesulamaade konkurss

05.05.2014

Kõige populaarsemad

1

Hipsterkorterite hinnad põrkusid taluvuspiiriga

2

SEB: Kinnisvaraturul tasub valmistuda ka halvemaks ajaks

3

Väikeste ruumide sisustamine nõuab nutikust

4

Uus-Peetri Kodu – mugav elu pealinna lõunaväravas

5

Novira rajab südalinna uue elamukvartali

6

Kinnisvaraettevõtted ootavad müügihindade kasvu aeglustumist

Toimetaja valik

alt

SEB: Kinnisvaraturul tasub valmistuda ka halvemaks ajaks

alt

Väikeste ruumide sisustamine nõuab nutikust

alt

Haldusreformi järel muutub Eestis ligi 200 000 elukoha aadressi