Miniomavalitsuste aeg on ümber saanud

Regionaalministri valitsemisala tellimusel valminud prognoosi kohaselt kahaneb rahvaarv järgneva kahe kümnendi jooksul pea kõigis Eesti maakondades, mitmetes paikades drastiliselt. Regionaalminister Siim Kiisleri hinnangul on see selge signaal, et regionaalpoliitika peab keskenduma töökohtade loomisele ning selle üheks eelduseks on omavalitsusreformi elluviimine.

„Regionaalpoliitikast räägitakse sageli nostalgia ja unistuste võtmes. Meie
soov on debati taset tõsta ja saada otsustamiseks reaalseid numbreid,“
selgitas Kiisler, miks telliti statistikaametilt maakonnapõhine
rahvastikuprognoos. Ta möönis, et neid numbreid võib olla valus vaadata,
aga pea jaanalinnu kombel liiva alla peitmine pikaajalist leevendust ei
paku.

Kui valdavalt langeb järgmise 30 aasta jooksul elanike arv kõigis
maakondades keskmiselt 22 protsenti, siis teistest maakondadest eristuvad
selgelt Harju- ja Tartumaa, kus on prognoositav rahvastiku mõningane kasv –
seda eeskätt Eesti-sisese rände arvel. Sarnaselt teistele maakondadele on
laste ja tööealiste arv ka Harjumaal ja Tartumaal languses ja
pensioniealiste oma – tõusus. Erinevalt teistest maakondadest on neis
maakondades siiski ka kooliealiste ja vanemate tööealiste arv kasvav.
Pensioniealiste osakaalu tõusuga ülalpeetavate ja maksumaksjate suhe
paljudes omavalitsuses aina halveneb. „Omavalitsus ilma maksumaksjateta aga
pole kindlasti see, mida põhiseaduses on silmas peetud,“ märkis minister.

Peamiseks võimaluseks seda trendi pidurdada peab regionaalminister välja
kujunenud piirkondlike keskuste arendamist ning eelkõige töökohtade
loomisele kaasaaitamist väljaspool pealinnaregiooni. „Avalik taristu on
paljudes keskustes juba võrdlemisi hea ning tihti paremgi kui Tallinnas,
kuid kolimisotsused tehakse enamasti töökoha järgi,“ selgitas Kiisler ning
lisas, et just töökohtade loomisele peab keskenduma järgnevate aastate
regionaalpoliitika. Selle eelduseks on omavalitsuste võimekuse oluline
kasv, et ka kohapeal tekiks võimekus ettevõtluskeskkonda kujundada. „Tahame
seda tunnistada või ei, aga minivaldade aeg on ümber saanud.“

Regionaalministri valitsemisala tellitud ning statistikaameti koostatud
rahvastikuprognoos aastani 2040 võimaldab adekvaatsemalt hinnata erinevate
piirkondade rahvastikupotentsiaali, mis omakorda annab võimaluse kohapeal
otstarbekamalt inimtegevust planeerida ja paremini kavandada kohalikku elu
edendavaid meetmeid.

Enamik inimesi toetab jäätmete kasutamist energia tootmiseks

27.02.2014

alt

Ehitusmahud jäid varasema aasta tasemele

28.02.2014

Kõige populaarsemad

1

Hipsterkorterite hinnad põrkusid taluvuspiiriga

2

SEB: Kinnisvaraturul tasub valmistuda ka halvemaks ajaks

3

Väikeste ruumide sisustamine nõuab nutikust

4

Uus-Peetri Kodu – mugav elu pealinna lõunaväravas

5

Novira rajab südalinna uue elamukvartali

6

Kinnisvaraettevõtted ootavad müügihindade kasvu aeglustumist

Toimetaja valik

alt

SEB: Kinnisvaraturul tasub valmistuda ka halvemaks ajaks

alt

Väikeste ruumide sisustamine nõuab nutikust

alt

Haldusreformi järel muutub Eestis ligi 200 000 elukoha aadressi