Tallinn hakkab parima haljastusega korteriühistuid premeerima

Korterelamute juurde suvehooajaks haljastuse rajamiseks käivitatud projekti
Roheline õu raames antakse lisaks rahalisele toetusele käesolevast aastast
välja auhind parima lahenduse või silmapaistvalt hea teostuse eest.

Projekt „Roheline õu“ käivitati 2013. aastal. Esimesel aastal saadud
kogemuse põhjal on projekti sisse viidud mõningad muudatused.

„Auhinna määramisega korteriühistule huvitava lahenduse või silmapaistvalt
hea teostuse eest tahame tõmmata avalikkuse ja teiste korteriühistute
tähelepanu headele tulemustele linnaruumi ja korteriühistu õueala
heakorrastamisel,“ ütles abilinnapea Eha Võrk.

Johtuvalt asjaolust, et menetlustähtajad osutusid liiga pingeliseks, on
tänavu taotluste läbivaatamise aeg pikem -  taotlused tuleb esitada 14.
juuni asemel 30. aprilliks. „Tänavu on ka taotlejaid ilmselt mullusest
märksa rohkem,“ hindas Võrk.

Lisaks on käesolevast aastast võimalik taotleda toetust ka muru rajamise
kõrval ka sambla tõrjeks. Senise nõude asemel lisada taotlusele
haljastusprojekt koos asendiskeemi ja seletuskirjaga asemel tuleb sellest
aastast taotlusele lisada kas asendiskeem koos seletuskirjaga või
haljastusprojekt (sisaldab asendiskeemi ja seletusi).

Projekti „Roheline õu“ raames hoove korrastavate korteriühistute toetamise
korras reguleeritakse detailsemalt ka järelevalve korras tehtava kohapealse
kontrolli korraldamist. Toetuse saaja peab teavitama oma asukohajärgse
linnaosa valitsuse töötajat, kes esindab linnaosa hindamiskomisjonis,
tööde valmimisest ja leppima  kokku aja tehtud tööde paikvaatluse
läbiviimiseks ja kontrollakti vormistamiseks. Linnavaraamet kontrollib enne
toetuse väljamaksmist lisaks kulutuste tegemist tõendavatele dokumentidele
ka järelevalve korras objektil kohapeal vormistatud kontrollaktis
kajastatut. Kontrollakti edastamine linnavaraametile on linnaosa valitsuse
ülesanne.

Mullu, projekti käivitamise aastal kasutasid projekti „Roheline õu“ raames
haljastuse rajamiseks toetust 85 korteriühistut, kokku eraldati
korteriühistute poolt deklareeritud kulutustest lähtuvalt
haljastustoetusteks 31 317 eurot. Toetuse saamiseks esitatud 130 taotlusest
39 jäi rahuldamata.

Linnaosadest enim taotlusi laekus Lasnamäelt (35, toetati 20), järgnesid
Kesklinn (30, toetati 23) ja Põhja-Tallinn (23, toetati 23). Lasnamäe 20
korteriühistule eraldati kokku 7335,60 eurot, Kesklinna 23 korteriühistule
kokku 8011,30 eurot ja Põhja-Tallinna 23 korteriühistule 8411,73 eurot.
Enim sooviti toetusraha kasutada puude, põõsaste, püsikute ja lillede
ostmiseks, teenuste ostmiseks, hekkide rajamiseks, puude raieks ja
hoolduslõikuseks ning muru rajamiseks vajaliku ostmiseks.
Projekti  „Roheline õu“ kaudu toetab Tallinn korteriühistuid hoovi
heakorrastamise või haljastuse rajamisega seotud kulude katmisel.
Maksimaalne toetus on 600 eurot korteriühistu kohta ja toetuse määr kuni
60% kavandatud kogumaksumusest.

Toetust antakse puude, põõsaste, püsikute, roni- ja lilletaimede
soetamiseks ja istutamiseks, lillevaaside, -amplite ja muude mahutite
ostmiseks ja paigaldamiseks, istutusmaterjali soetamiseks ja istutamiseks,
muru rajamiseks ja sambla tõrjeks, puude raieks ja hoolduslõikuseks ning
loetletud tegevuste tarvis teenuste ostmiseks.

Projekti eesmärgiks on toetada korteriühistuid väiksemahuliste ja kiirelt
teostatavate haljastustegevuste läbiviimisel. See projekt on täienduseks
juba aastaid edukalt toiminud „Hoovid korda“ projektile, mille raames on
saanud toetust koguni 904 korteriühistut. Lisaks on linn toetanud 95
korteriühistut fassaadide korrastamisel ning võimaldanud 36 korteriühistul
rajada linna maale täiendavad parkimiskohad.

Arco Vara AS müüs OÜ Arco Ehituse

18.02.2014

Elamispinna soetamisel veenduge, et ehitisel oleks kasutusluba

18.02.2014

Kõige populaarsemad

1

Ülemiste Keskus laieneb taas

2

Kuidas sisustada väikest vannituba?

3

Vaheseinte eemaldamine ja kütteliigid peavad olema seadustatud

4

Kunderi 33 – Torupilli asumi silmarõõm

5

2018. aasta – tööjõupuudus jõuab kinnisvaraturule

6

Merko ehitab 5 miljoniga Toom-Kuninga tänavale korterelamu

Toimetaja valik

alt

Kes müüb korteri kallimalt – maakler või omanik?

alt

SEB: Kinnisvaraturul tasub valmistuda ka halvemaks ajaks

alt

Väikeste ruumide sisustamine nõuab nutikust