Tallinnasse tuleb vana ühiselamu asemele muusikakoolide kompeks

Tallinna linnavalitsus võttis vastu Pärnu maantee 59 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, mille eesmärgiks on luua võimalused ehitada 2,7 hektari suurusele maa-alale tudengite vana ühiselamu asemele muusikakoolide kompleks.

Pärnu maantee 59 krundile on plaanis ehitada amortiseerunud ühiselamu asemele kuni neljast hoonest koosnev, kuni kuue maapealse ja ühe maa-aluse korrusega õppekompleks muusika- ja balletikooli tarvis. Ühtlasi annab detailplaneering võimaluse Tallinna polütehnikumi hoonele juurdeehituse rajamiseks. Detailplaneeringu koostas K-Projekt AS.

Ala hoonestamiseks parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks korraldati 2011. aastal rahvusvaheline ideekonkurss. Ehitusõiguse määramisel on arvestatud võimalusega kahe parimaks hinnatud töö elluviimiseks.

Haridus- ja teadusministeerium soovib rajada planeeritavale maa-alale muusikaõppeasutuste hoonetekompleksi, kuhu koonduksid Tallinna muusikakeskkool, Georg Otsa nimeline Tallinna muusikakool ja Tallinna balletikool. Koolide praegused hooned on viletsas seisus ja ei vasta ka muusika- ja tantsuõpetamise vajadustele.

“Uus õppehoone loob ühiste kontserdi- ja harjutussaalide ning raamatukogu kaudu koolide vahele tugeva sünergia ning võimaldab nii inim- kui materiaalseid ressursse otstarbekamalt kasutada,” ütles abilinnapea Taavi Aas. “Vähetähtis ei ole ka asjaolu, et need kolm kooli ühendav hoone hakkab asuma muusika- ja teatriakadeemia läheduses ning ka rahvusooper “Estonia”, kus toimub balletikooli õppepraktika, ei asu kaugel,” lisas Aas.

Tallinna polütehnikumi õppehoone Pärnu maantee ja Liivalaia tänava poolsed hooneosad säilitatakse praegusel kujul. Tehnikumi Vana-Veerenni tänava ääres paiknevale kahekorruselisele hooneosale on lubatud kuni viis korrust peale ehitada või asendada see hooneosa kuni seitsmekorruselise uue ehitisega.

Uushoonestus on kavandatud Pärnu maanteest kaugemale kui krundil praegu asuv ühiselamu. Pärnu maantee tänavasein muutub ühtlasemaks ja korrastatumaks ning avanevad vaated nii Tallinna polütehnikumi hoonele kui ka Pärnu maantee 67 asuvale Tallinna perekonnaseisuameti hoonele, mis on arhitektuurimälestis. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles Tallinna muusikakeskkool. Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna linnavalitsuse 19. märtsi 2008 korraldusega. Detailplaneeringu eskiislahendusega sai tutvuda 2. –4. aprillini 2008 ning 7. aprillil 2008 toimus Tallinna Kesklinna valitsuses detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Tallinna linnaplaneerimise amet ning Tallinna Kesklinna valitsus korraldavad peale vastuvõtmist detailplaneeringu avaliku väljapaneku.

Allikas: BNS

Haaberstisse plaanitakse jalgpallistaadioni

11.12.2013

Eesti pangajuhid Põhjamaade kinnisvaramulli ei karda

11.12.2013

Kõige populaarsemad

1

2018. aasta – tööjõupuudus jõuab kinnisvaraturule

2

Tartu avas idaringtee kolmanda järgu liikluseks

3

Eesti odavamate piirkondade korteriturg on elavnemas

4

Mida kujutab endast kinnisvara ristmüük?

5

Valmis Eftenile kuuluv Laagri Selveri 4,3-miljoniline arendus

6

Maa-amet lisas geoportaali 2017. aasta ortofotod

Toimetaja valik

alt

Kes müüb korteri kallimalt – maakler või omanik?

alt

SEB: Kinnisvaraturul tasub valmistuda ka halvemaks ajaks

alt

Väikeste ruumide sisustamine nõuab nutikust