Lasnamäele kavandatakse ostu- ja meelelahutuskeskust

Tallinna linnavalitsus otsustab homsel istungil  Lasnamäel asuvale Peterburi tee, Mustakivi tee ja Laagna tee vahelisele alale kaubandus-meelelahutuskompleksi rajada võimaldava detailplaneeringu vastuvõtmise.

Punane tn 76 kinnistu detailplaneeringuala suurus on 15,84 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on luua võimalus ehitada ärimaa sihtotstarbega kinnistule kuni 6 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega kaubandus-meelelahutuskompleks, mille südamikuks on lõbustuspark.

Planeeritud maa-ala paikneb Tondiraba asumis, jäädes suure liikluskoormusega magistraaltänavate - Laagna tee, Peterburi tee ning Mustakivi tee - lähedusse. Punane tn 76 kinnistu on hoonestuseta heakorrastamata jäätmaa, mis moodustab suurema osa Mustakivi tee, Punase tänava, Taevakivi tänava ja Osmussaare tänava vahelisest kvartalist.

Kontaktvööndis asuvad 1–3-korruseliste hoonetega Tondiraba ettevõtlusala, 5–9-korruseliste ja mõnede 17-korruseliste paneelelamutega korruselamuala ning kaubanduskeskustega hoonestatud ala. Piirkonnal on hea transpordiühendus linna teiste piirkondadega. Detailplaneering on kooskõlas Lasnamäe elamualade üldplaneeringuga.

Planeeringuga ette nähtud kaubandus-meelelahutuskompleks on mahult  ja kinnistu maakasutuselt sellesse piirkonda sobiv ning hakkab uue tõmbekeskusena teenindama lähialadel paiknevate kortermajade elanikke.

Kavandatud kaubandus-meelelahutuskompleksi linnaehituslikuks põhiideeks on moodustada terviklik ja paindlik arhitektuurne lahendus, mis seostub nii ümbritsevate olemasolevate hoonetega kui ka hoonekompleksi erinevates osades paiknevate funktsionaalsete üksustega. Hoonete kompleks plaanitakse liigendada keskse sisetänavaga, moodustades urbanistliku linnapargi koos multifunktsionaalse siseväljakuga.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles M-Capital Kinnisvara OÜ ja detailplaneeringu koostas K-Projekt AS. Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2012 korraldusega. Detailplaneeringu eskiislahendusega sai tutvuda Lasnamäe Linnaosa Valitsuses 12. juulist kuni 19. juulini 2012 ning detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus 20. juulil 2012 avalik arutelu. Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm oli Lasnamäe Linnaosa Valitsuses avalikul väljapanekul 9. augustist kuni 27. augustini 2012 ning programmi avalik arutelu toimus 28. augustil 2012.

Pärast vastuvõtmist korraldavad Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Lasnamäe Linnaosa Valitsus koostöös Tallinna Keskkonnaametiga detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku ja arutelu.

Ober-Haus: Korteriturgu mõjutavad positiivselt eelkõige soodsad laenutingimused, tarbijate kindlustunde ja sissetulekute kasv

03.12.2013

Valminud on tegevuskava ajalooväärtuslike kivihoonete energiatõhususe suurendamiseks

03.12.2013

Kõige populaarsemad

1

2018. aasta – tööjõupuudus jõuab kinnisvaraturule

2

Tartu avas idaringtee kolmanda järgu liikluseks

3

Eesti odavamate piirkondade korteriturg on elavnemas

4

Arendajad ehitavad peamiselt kalleid kortereid

5

Mida kujutab endast kinnisvara ristmüük?

6

Ehitussektori buum mõjutab tervet kinnisvaraturgu

Toimetaja valik

alt

Kes müüb korteri kallimalt – maakler või omanik?

alt

SEB: Kinnisvaraturul tasub valmistuda ka halvemaks ajaks

alt

Väikeste ruumide sisustamine nõuab nutikust