Eluasemelaenuturg oli ka augustis suhteliselt aktiivne

Mahukad refinantseerimistehingud tõstsid ettevõtete laenukäibe augustis viimaste aastate kõrgeimale tasemele. Pangad andsid kuu jooksul Eesti ettevõtetele ligi 350 miljoni euro väärtuses pikaajalisi laene ja liisinguid, mida oli aastatagusega võrreldes ligi kaks korda rohkem, ning laenukäive ulatus 2008. aasta kevadkuude taseme lähedale. Märkimisväärse kasvu taga olid üksikud väga suured tehingud peamiselt taristu, aga ka kinnisvara, töötleva tööstuse ja kaubanduse sektorites. Tavatult suuri tehinguid arvestamata laenati üldjoontes siiski samas mahus kui eelmistel kuudel. Kooskõlas majanduskasvu aeglustumisega on ettevõtete lühiajalise finantseerimise kasv olnud alates 2012. aasta lõpust langustrendil.

Kuna ettevõtted suunasid valdava osa kaasatud laenuvahenditest varasemate laenukohustuste refinantseerimiseks, siis portfell käibega samaväärselt augustis ei kasvanud. Ettevõtetele antud laenude ja liisingute kogumaht suurenes kuu jooksul 54 miljoni euro võrra ja aastakasv kiirenes 2,4%lt 2,8%ni.

Eluasemelaenuturg oli ka augustis suhteliselt aktiivne. Majapidamised võtsid uusi eluasemelaene 61 miljoni euro väärtuses, mida oli mõnevõrra vähem kui juulis. Uute laenude aastakasv on kuude lõikes olnud väga muutlik, viimase kolme kuu kokkuvõttes oli see umbes 15%. Eluasemelaenuportfelli kogumaht jäi augustis aastatagusele 5,8 miljardi euro tasemele.

Ettevõtete ja majapidamiste võetud laenude ja liisingute kogumahu aastakasv kiirenes augustis 1%lt 1,3%ni. Laenu- ja liisinguportfelli aastakasv on olnud positiivne juba terve aasta. Laenukasv on samas osutunud ettevõtete oodatust väiksema laenamise tõttu Eesti Panga prognoositust mõnevõrra aeglasemaks. Madalamad kasvumäärad on osaliselt seletatavad struktuursete ja tehniliste teguritega (sealhulgas ühe välispanga filiaali lahkumisega Eesti turult ja laenude ümberklassifitseerimisega). Laenuaktiivsust on mõneti nõrgestanud ka tagasihoidlikum makromajanduse väljavaade. Augusti jooksul suurenes laenude ja liisingute kogumaht 59 miljoni euro võrra 14,8 miljardi euroni.

Laenuintressimäärad on käesoleval aastal püsinud muutumatuna. Augustis väljastatud eluasemelaenude ja ettevõtete pikaajaliste laenude keskmised intressimäärad olid vastavalt 2,6% ja 3%.

Üle 60 päeva maksetähtaega ületanud laenude osakaal laenuportfellis alanes augustis 2,8%lt 2,7%ni. Viivislaenude ja laenuprovisjonide mahu vähenemise peamiseks põhjuseks on jätkuvalt pankade poolt lootusetuks hinnatud laenude bilansist maha kandmine. Majapidamiste ja ettevõtete laenuteenindamise võime on püsinud piisavalt tugev ega ole põhjustanud pankade laenukvaliteedile märgatavaid uusi probleeme.

Hoiuste aastakasv jäi eelmise kuu 3% tasemele. Majapidamiste ja ettevõtete hoiuste kogumaht on olnud alates käesoleva aasta kevadest küllaltki stabiilne, jäädes ka augusti lõpus 8,7 miljardi euro tasemele. Ettevõtete hoiuste aastakasv oli augustis nii nagu eelmisel kuul kõrge baastaseme ja mõne ettevõtte finantsasutusteks ümberklassifitseerimise tõttu negatiivne (-0,4%). Majapidamiste hoiuste aastakasv on samal ajal stabiliseerunud 6% lähedal.

Avatud elektriturg toimib alla ootuste

24.09.2013

Justiitsministeerium ehitab Tallinna uue kohtuhoone

24.09.2013

Kõige populaarsemad

1

2018. aasta – tööjõupuudus jõuab kinnisvaraturule

2

Tartu avas idaringtee kolmanda järgu liikluseks

3

Eesti odavamate piirkondade korteriturg on elavnemas

4

Arendajad ehitavad peamiselt kalleid kortereid

5

Mida kujutab endast kinnisvara ristmüük?

6

Ehitussektori buum mõjutab tervet kinnisvaraturgu

Toimetaja valik

alt

Kes müüb korteri kallimalt – maakler või omanik?

alt

SEB: Kinnisvaraturul tasub valmistuda ka halvemaks ajaks

alt

Väikeste ruumide sisustamine nõuab nutikust