PRIVAATSUSPOLIITIKA

Kehtib alates: 21.05.2019

OÜ Kinnisvaraportaal, registrikood 10680295, aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti (edaspidi Kinnisvaraportaal) haldab kinnisvaraportaali www.city24.ee (edaspidi Portaal), mille vahendusel saavad Portaali kasutajad koguda ja vahetada informatsiooni kinnisvaratehingute kohta ja avaldada kinnisvara müügi- või üüripakkumisi ning kasutada muid Portaali poolt pakutavaid lisateenuseid.

Kinnisvaraportaal töötleb Portaali kasutajate isikuandmeid vastavalt Baltic Classifieds Group OÜ poolt kehtestatud isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele, mis on kättesaadav: https://www.city24.ee/et/isikuandmete-tootlemine ja käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud lisatingimustele. Lisaks kasutab Kinnisvaraportaal Portaalis küpsiseid vastavalt Baltic Classifieds Group OÜ poolt kehtestatud küpsiste kasutamise tingimustele: https://www.city24.ee/et/sub+pages/cookies.

Kinnisvaraportaal kogub ja töötleb järgmisi andmeid kasutajate kohta (edaspidi „Isikuandmed“):

  • Portaali kasutajaks registreerimisel ja Portaali lisateenuste kasutamisel saadud andmed: eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber;

  • Müügi- või üürikuulutuste üleslaadimisel saadud andmed: kontaktandmed, müügi- või üüriobjekti andmed ja kirjeldus, sh objekti hind;

  • Portaali teenuse eest tasumisel saadud andmed: arvel esitatud andmed (s.o. maksja nimi ja aadress);

  • Muul viisil Portaali kasutamise teel saadud andmed: Portaalivahendusel peetav kirjavahetus teiste kasutajatega/kasutajatoega, kasutaja tegevuste logi Portaali kasutamisel, kavandatavad ja teostatavad tehingud, Portaalis esitatud päringud ja otsingud.

Isikuandmete avaldamine Kinnisvaraportaalile on vabatahtlik, kuid võib olla vältimatult vajalik Portaali teenuste osutamiseks. Seega kui klient otsustab Kinnisvaraportaalile Isikuandmeid mitte avaldada, siis ei saa Kinnisvaraportaal kliendile teenust osutada.

Kinnisvaraportaal töötleb Portaali kasutajate Isikuandmeid kliendile teenuse osutamiseks või teenuse osutamise tagamiseks ja/või vastavalt kliendi poolt antud nõusolekule. Kliendil on õigus Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Kinnisvaraportaal kasutab kogutud Isikuandmeid üksnes seaduses või käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel, mh järgmistel eesmärkidel: Portaali teenuste, sh lisateenuste pakkumiseks; tasu sissenõudmiseks; kasutajatoe pakkumiseks; Portaali ja selle lisateenuste kohta uudiskirjade (sh kasutajale huvipakkuvate värskete pakkumiste edastamiseks) edastamiseks, juhul kui kasutaja on andnud selleks oma eelneva nõusoleku ning Portaali ja selles pakutavate teenuste ja funktsioonide täiendamiseks.

Kinnisvaraportaal kui Isikuandmete vastutav töötleja vastutab Isikuandmete turvalisuse eest.

Kinnisvaraportaal võib edastada kogutud Isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks õigusabiteenust osutavale isikule, pilveteenuse osutajale, reklaam- ja turundusteenust pakkuvale isikule, veebilehe kasutusuuringute teostajale, veebi- ja tarkvaraarendajatele ning teistele Baltic Classifieds Group’i kuuluvatele ettevõtetele.

Lisaks võib Kinnisvaraportaal edastada kasutaja poolt kuulutuses avaldatud isikuandmeid (mh nime, kontaktandmed, eseme/objektiga seotud andmeid) pakutavate teenustega integreeritud teenuste (nagu müügi- ja oksjonikeskkonnad) pakkujale eesmärgiga edendada kuulutuses esitatud objekti müüki ja soodustada täiendavate pakkumiste saamist, sealhulgas edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele kuulutuste sisu kajastava kaardirakenduse pakkumiseks kolmanda isiku veebilehel.

Kinnisvaraportaal on teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid Isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

Portaalis registreerunud kasutajate Isikuandmeid säilitatakse kuni kliendisuhte lõppemiseni. Kliendisuhte lõpetamiseks ning kogutud andmete kustutamiseks tuleb kasutajal esitada vastavasisuline avaldus Kinnisvaraportaali e-posti aadressile [email protected].