pricelist_header

Hinnakiri

Tehingu liik Periood Hind
Müük
 • POPULAARNE! 90 päeva
   
 • 60 päeva
   
 • 30 päeva
   
 • 54,99 EUR
 • 44,99 EUR
 • 34,99 EUR
Eludiil* *Eripakkumine Sulle, mille hind ja periood sõltub konkreetselt sisestatud objektist ning annab boonusena kuulutusele kõrgema taseme ja reklaamlause! Lisa kuulutus
Üür
 • 45 päeva
   
 • 30 päeva
   
 • 15 päeva
   
 • 34,99 EUR
 • 29,99 EUR
 • 24,99 EUR
 

Anna oma kuulutusele hoogu

Toode Kirjeldus Periood Hind
Kuulutuse tasemeteenus Kuulutuse tase otsingutulemustes. Mida kõrgem tase, seda kõrgem positsioon otsingutulemustes.
 • 1 tase/1 päev
 • 1.19 EUR
Eripakkumine Sinu kuulutus kuvatakse City24 avalehel kõrgeimal positsioonil - Eripakkumiste plokis! Lisaks saad kuulutuse perioodiks City24 tasemeteenuse, mis toob kuulutuse otsitulemustes kõrgemale!
 • 7 päeva
 • 14 päeva
 • 28 päeva
 • 69 EUR
 • 99 EUR
 • 156 EUR
 • 7 päeva
 • 14 päeva
 • 28 päeva
 • 42 päeva
 • 56 päeva
 • 9 EUR
 • 18 EUR
 • 36 EUR
 • 54 EUR
 • 72 EUR
Meediakampaania City24-l on reklaamid on üleval Eesti enim külastatavates portaalides. Saada oma kuulutus missioonile ja võida portaalide külastajate tähelepanu.
Virtuaaltuurid Sinu kuulutus võimaldab huvilistele objekti siseruumidest köitvat 360-kraadist ülevaadet ning võimalikult realistlikku ettekujutust.
 • Kogupind suurusega kuni 100m²
 • Kogupind suurusega 100m² kuni 300m²
 • Kogupind suurem kui 300m²
 • 225 EUR
 • 345 EUR
 • Hind kokkuleppel

Võta ühendust

contact

Klienditugi
E-mail: [email protected]
Tel: +372 666 0360