Tapal, Märjamaal ja Rõngus uuendatakse küttesüsteeme

Eesti soojusenergia tootja N.R Energy OÜ ehitab aasta lõpuks valmis Tapa linna uue biomassist soojust tootva katlamaja ja rekonstrueerib olemasoleva katlamaja hoone ning rajab Märjamaale ja Rõngu uued kaugküttetorustikud.

Kaugemas perspektiivis on ettevõttel plaanis rekonstrueerida peaaegu kogu Loksa linna kaugküttevõrk.

Tapa Vallavalitsus on väljastanud Eesti soojusenergia tootja N.R Energy OÜ-le loa uue katlamaja ehitamiseks ja olemasoleva katlamaja rekonstrueerimiseks. Uus katlamaja valmib 2016. aasta lõpuks ning võimaldab langetada küttehinda kuni 20%.

Täitmaks oma lepingulisi kohustusi Kaitseministeeriumi ees ning Tapa linna kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukavast tulenevaid kohustusi, liidab N.R. Energy OÜ koostöös Tapa Vallavalitsusega ja OÜ-ga Tapa Vesi käesoleval aastal kaugküttepiirkonnaga uue tarbija – Tapa sõjaväelinnaku.

“Tapal resideeruva 1. Jalaväebrigaadi hoonete soojusega varustamine suurendab oluliselt Tapa kaugküttepiirkonna tarbimismahtu ning võimaldab seeläbi omakorda soodsamat soojuse hinda nii linna tarbijatele kui ka kaitseväele,” lausus N.R. Energy OÜ juhatuse liige Ahto Tisler.

Alustatud tööde käigus ehitatakse välja liitumissõlm uuele tarbijale, rekonstrueeritakse olemasoleva katlamaja hoone ja püstitatakse hakkpuidul töötav katlamaja. Samal ajal rajatakse uue tarbija vajadustest lähtuv liitumistorustik. Tarbijate erinevatest vajadustest lähtuvalt suudab valmiv kompleks samaaegselt väljastada erinevate temperatuurigraafikutega ja erinevate rõhurežiimidega soojuskandjat.

“Hakkpuidul töötava piisava võimsusega katlamaja rajamist Tapale 2016. aasta lõpuks märgitakse Tapa valla soojusmajanduse arengukavas tähtsaima tegevusena,” ütles Ahto Tisler. Planeeritud hakkpuidu kütusel katlamaja võimsus on 7 MW. Kogu kompleksi installeeritav võimsus on kokku 17,6 MW.

“Praegu köetakse Tapa linna põlevkiviõliga, mille hind on pärast vahepealset mõõna taas tõusuteel. Taastuvast biomassist soojust tootev katlamaja võimaldab langetada küttehinda kuni 20% võrra,” lisas Tisler.

Ettevõtte investeerimiskava raames ehitab N.R. Energy OÜ välja ka mitmed soojatorustikud, liitmaks uusi tarbijaid. Nii näiteks rajatakse Tartumaal Rõngu alevikus uus kaugküttetorustiku lõik kogupikkusega ca 250 m ning liidetakse seega kaugküttevõrguga neli uut tarbijat. Rapla maakonnas Märjamaa alevis aga rajatakse ettevõtte omavahendite arvel uus keskalevi kaugküttetorustik kogupikkusega ca 565 m, mille käigus liitub võrguga viis uut tarbijat ning pärast hoonete rekonstrueerimist veel kaks. Samuti luuakse eeldus kaugküttevõrgu edasiarendamiseks.

Suurematest projektidest on aastatel 2016-2017 kavas veel rekonstrueerida kogu Loksa linna kaugküttevõrk, mis praeguseks ajaks on kohati pool sajandit vana. Selleks oleme pöördunud SA KIK poole toetuse saamiseks, taotlus on praegu läbivaatamisel. Selle projekti raames peab soojakadu linna soojatorustikes vähenema ca 70%, mis loomulikult alandab tarbijate jaoks ka soojusenergia maksumust. Samuti likvideeritakse hooneid läbivad soojatorustiku transiitlõigud ja luuakse eeldused uute potentsiaalsete tarbijate liitumiseks kaugküttevõrguga.

Keskturu alale asutakse uut detailplaneeringut koostama Tallinna linnavalitsus algatab homsel istungil Keskturu ala tänapäevasesse linnaruumi sobivaks keskkonnaks arendada võimaldava detailplaneeringu.

Keldrimäe tn 9 // Lastekodu tn 12 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada ärimaa sihtotstarbega kinnistu üheks ärimaa sihtotstarbega ning üheks või mitmeks äri- ja elamumaa sihtotstarbega krundiks ning määrata ehitusõigus kruntidele 6–7-korruseliste hoonete, turukompleksi ja äriruumidega elamute ehitamiseks. Detailplaneering hõlmab 2,7 ha suuruse maa-ala.

Planeeritav ala asub Kesklinnas Keldrimäe asumis Lastekodu, Keldrimäe, Mardi ja Liivamäe tänava vahelises kvartalis. Planeeritava ala kontaktvöönd on polüfunktsionaalne, kus asub nii elu- kui ka ärihooneid ja äriruumidega elamuid. Maa-ala jääb osaliselt II at eKr–16. sajandist pärit Keldrimäe asulakoha kaitsevööndisse.

Keldrimäe tn 9 // Lastekodu tn 12 kinnistu omanik on Turukaubanduse Aktsiaselts. Kinnistul paiknevad turuhoone, administratiivhoone, paviljon-külmladu, kaupluse- ja laohoone, müügipaviljon, müügi- ja toitlustuskompleks, kalapaviljon ning ajutised kauplused ja toitlustuskohad.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles Turukaubanduse AS.

Detailplaneeringu taotluse juurde on lahendusettepaneku ja illustreeriva materjali koostanud Arhitektibüroo Heiki Taras OÜ.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Tallinna Kesklinna Valitsus korraldavad pärast detailplaneeringu koostamise algatamist detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku ja arutelu.

Foto: Scanpix

Tallinn müüb Nõmmel asuvaid kinnistuid

22.06.2016

alt
alt

Vanasadama alale kavandatakse teenindus-, äri- ja eluhooneid

22.06.2016

Kõige populaarsemad

1

Kohanimeregistri kaardil saab nüüd vaadata nii mägede kui ka bussipeatuste nimesid

2

Elamus elamust

3

Kinnisvaraturu uus sihtrühm on vanavanemad

4

Eesti elamuhinnad kasvasid kolmandas kvartalis EL-i keskmisest vähem

5

Tiskreoja arendaja: uute kodude järele on nõudlus jätkuvalt kõrge

6

Kolme aasta jooksul selguvad Pärnu jõeruumi kasutamise tulevikusuunad

Toimetaja valik

alt

Eesti elamuhinnad kasvasid kolmandas kvartalis EL-i keskmisest vähem

alt

Üürilepingute sõlmimiseks rakenduvad olulised muudatused

alt

City24 Aasta Tähed 2020 on selgunud!