Mööblivabriku kvartalisse kerkivad äri- ja eluhooned

Tallinna linnavalitsus esitab linnavolikogule kehtestamiseks detailplaneeringu, mis annab võimaluse rajada kesklinna endise mööblivabriku alale moodsa tervikliku äri- ja elamukvartali.

Kesklinnas Pärnu maantee, Tatari tänava, Vana-Lõuna tänava ja Vineeri tänava vahelises kvartalis asuva ala detailplaneeringu alusel on võimalik ehitada maa-alale kokku kuni 14 omavahel plokistatud kuni 12 maapealse ja kahe maa-aluse korrusega äriruumidega korterelamut ning kaks kuni 4 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega ärihoonet. Detailplaneering hõlmab 4,82 ha suuruse maa-ala.

Ühtlasi määratletakse detailplaneeringuga tingimused planeeritaval alal asuvate hoonete, sh kultuurimälestiseks tunnistatud hoonete - A/s A. M. Luther Vineeri- ja Mööblivabriku tööstushoonete, katlamaja, elektrijaama ja veetorni - ärihooneteks ümberehitamiseks.

Piirkonnas on hästi korraldatud ühistransport, planeeringualaga külgnevad nii bussi- kui ka trammipeatused, lähim linnalähirongi peatus jääb ligikaudu 600 meetri kaugusele. Kontaktvööndi lähedusse jääb mitmeid haridusasutusi, samuti asub kontaktvööndi lähialal kuus lasteaeda.

Arvestades piirkonna linnaehituslikke eeldusi on planeeringupiirkond kujunemas linna keskusega sarnaseks piirkonnaks, kus hoonete esimestel korrustel on kauplused või teenindusasutused ja kõrgematel korrustel elu- või bürooruumid.

Planeeringus kavandatu elluviimise järel kujuneb alast polüfunktsionaalne ja linnaruumiliselt põnev asum, kus on meeldiv ja mugav töötada ning hea elada. Planeeritava ala hoonestamiseks ideekavandi saamiseks toimus avalik arhitektuurivõistlus. Eesmärgiks oli kavandada alale erineva otstarbega hooned ja kujundada linnaruum, mida iseloomustavad märksõnad disain, inimlik mõõde, ööpäevaringne kasutus, otstarvetelt tasakaalus linnale iseloomulik tihe eluskeskkond. Detailplaneeringu koostamisel lähtuti esimese koha saanud võistlustööst.

Hoonestusalade määramisel on eesmärgiks rõhutada ja esile tuua ajaloolist hoonestust. Teiseks eesmärgiks kvartali kujundamisel on muuta see jalakäijatele mugavalt läbitavaks. Jalgteede planeerimisel arvestatakse jalakäijate liikumissuundi piirkonnas.

Ajalooliste paehoonete kõrvale kavandatakse avatud roheala, mis töötab ühtlasi ka inimesi ühendava väljakuna, kus saavad aset leida laadad, festivalid, pargikontserdid jms. Kvartali ajalooliste paehoonete vahele planeeritakse väiksemad väljakud ja platsid, millest igaüks kujuneb ümbritsevate vanade majade tõttu eriilmeliseks ja isikupäraseks.

Parkimine nähakse ette peamiselt hoonete maa-alustele korrustele. Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles Osaühing Bannister, soovides planeeritud maa-alal asuvate kruntide piiride ja sihtotstarbe muutmist ning alale äri- ja elamukvartali rajamist. Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 20. veebruari 2013

korraldusega.  Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 4. veebruari 2015 korraldusega, oli avalikul väljapanekul neli nädalat ning 2. juunil 2015 toimus ka detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.

Detailplaneering esitati Harju maavanemale järelevalve teostamiseks. Harju maavanem nõustus kehtiva Tallinna üldplaneeringu muutmisega ning andis detailplaneeringule oma heakskiidu ning tagastas planeeringu kohalikule omavalitsusele edasiseks menetlemiseks ja kehtestamise üle otsustamiseks.

Foto: Scanpix

Tallinna satelliitasumid on tühjaks ostetud

26.04.2016

alt
alt

Kodused tulekahjud tekivad elementaarsete tuleohutusnõuete vastu eksimisel

26.04.2016

Kõige populaarsemad

1

Alates 1. märtsist laieneb vingugaasianduri kohustus

2

Uutele hoonetele peab paigaldama elektriautode laadimistaristu

3

Jaanuari tehinguaktiivsus oli mullusega võrreldaval tasemel

4

Lasnamäele rajatakse Tondiraba park

5

Luksustooted käivad paljudele uusarenduste asukatele üle jõu

6

Paldiski kinnisvaraturu mootorid: töökohad ja hea ühendus Tallinnaga

Toimetaja valik

alt

Kuidas koostada kinnisvarakuulutust, mis köidab tähelepanu ja tekitab usaldust?

alt

Kuidas korteri üürilt õigesti makse tasuda?

alt

Kinnisvaraturu struktuurimuutus: korteriomanditehingud jäid kinnisasjade tehingutele alla