Mustamäe tee algusesse kavandatakse kõrgeid elu- ja ärihooneid

Tallinna linnavalitsus kavatseb esitada linnavolikogule Mustamäe tee 3 ja 3a kinnistute detailplaneeringu kehtestamise otsuse eelnõu

Detailplaneeringuga antakse ehitusõigus Kristiine ja Põhja-Tallinna linnaosa piiril, Paldiski maantee, Mustamäe tee ja Endla tänava ristumiskoha naabruses asuvale 1,66 ha suurusele maa-alale kuni 16 maapealse ja ühe maa aluse korrusega elu- ja äriruumidega hoonekompleksi rajamiseks. Lisaks on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Planeeritava ala kontaktvöönd on polüfunktsionaalne – piirkonnas on nii elu-, äri- kui ka tootmishooneid. Planeeritaval alal asub kaks krunti, millel asuvad üks 1-korruseline kaupluse-töökoja hoone, üks osaliselt 1- ja osaliselt 3-korruseline kauplus-ladu-büroohoone ning üks 2-korruseline kauplusehoone. Lisaks jäävad planeeringualasse osaliselt Tallinna linnale kuuluvad transpordimaa sihtotstarbega krundid – Hipodroomi liiklussõlm ja Mustamäe tee T1 krunt.

Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga. Arvestades ala asukohta, piirkonna polüfunktsionaalsust ning jätkuvat arengut, on planeeringus kavandatav kõrghoone sealset linnaruumi mitmekesistav ja ümbruskonda sobiv ning kavandatu vastab teemaplaneeringule „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“. Detailplaneeringus kavandatu on kooskõlas linna üldiste arengusuundadega ning koostatava Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärkidega.

Planeeringulahendus näeb ette Tallinna ühe tähtsama ristmiku lähedusse atraktiivse elu- ja ärifunktsiooniga kõrghoonekompleksi kavandamise. Parkimislahendus on kooskõlas Tallinna parkimise korralduse arengukavaga, alale on kavandatud 267 parkimiskohta.

Detailplaneeringu algatamist taotles OÜ Urban Management, detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 16. novembri 2011 korraldusega. Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtadega sai tutvuda 1. kuni 15. detsembrini 2011, 15. detsembril 2011 toimus eskiislahenduse avalik arutelu. Eskiislahenduse ja lähteseisukohtadega sai teistkordselt tutvuda 25. aprillist kuni 10. maini 2012 ning 10. mail 2012 toimus ka avalik arutelu.

Detailplaneeringu koostas K-Projekt AS. Tallinna linna ehitusmääruses määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud. Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 4. juuni 2014 korraldusega. Detailplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne olid avalikul väljapanekul 15. kuni 29. septembrini 2014, keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik arutelu toimus 30. septembril 2014 ning detailplaneeringu avalik arutelu toimus Kristiine Linnaosa Valitsuses 20. novembril 2014. Detailplaneeringu menetluse käigus ükski vastuväide lahendamata ei jäänud, seega ei olnud vaja esitada detailplaneeringut maavanemale planeerimisseaduse kohaseks kohustuslikuks järelevalveks. Kuna planeeringus on ette nähtud linnaruumiliselt oluline muudatus ning planeeringuala asub linnaruumiliselt olulises piirkonnas, siis kuulub Mustamäe tee 3 ja 3a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Tallinna Linnavolikogu pädevusse.

Lemeksi tütarfirma ehitab Tartus Näituse tänavale korterelamu

14.04.2015

Eramaa märgistus ja veekogudele juurdepääs

14.04.2015

Kõige populaarsemad

1

City24 saade „Meie kaunid kodud“: Trummar Reigo Ahven tunnetab rütme stiilses Raekoja platsi korteris

2

Osta kinnisvara raudtee lähedale

3

Tallinna eluaseme taskukohasus eelmisel aastal veidi paranes

4

Tallinn müüb enampakkumisel 1,5 miljoni euroga kesklinna parklat

5

Tallinna korteriturg: uute kodude buum kandub Haaberstisse

6

Sundvalduse panek võib viia valla ja advokaat Leon Glikmani kohtusse

Toimetaja valik

alt

Turuaktiivsuse langust on viimasel kahel kuul vedanud Tallinn

alt

Milline on hea kinnisvarakuulutuse foto?

alt

SEB: Põhjamaade kinnisvaraturu langus mõjutab ka Eesti ettevõtjaid