Riik ostab AS-ilt Raju kohtutee põhjustanud Sindi paisu

Keskkonnaministeerium ning Sindi paisu omanik AS Raju sõlmisid kokkuleppe paisurajatiste riigile müümiseks, et taastada Pärnu jõe lõhepopulatsioon; varem on ministeerium ja ettevõte käinud kohut paisule hüdroelektrijaama ehitamise osas.

Paisu riigile omandamise järgselt alustab ministeerium konsulteerimist kõigi asjassepuutuvate osapooltega, et leida parim lahendus paisu kaladele läbipääsetavaks tegemisel, teatas ministeerium. Kaalumisel on lahendused, mis on keskkonnamõju hindamisega heaks kiidetud. Üks lahendus oleks kärestiku rajamine, millega paisutustase alaneks osaliselt ja teine lahendus kalarambi rajamine koos lauge looduslähedase kalapääsuga.

Pärnu jõgi on suurima potentsiaaliga lõhejõgi Eestis, kuid reaalselt on praegu kaladel võimalik kasutada vaid protsent kogu jões leiduvatest elupaikadest. Paisu avamisel avaneks kaladele praeguse 14 km asemel ligi 100 km pikkune jõelõik, lisaks kõik Pärnu jõe lisajõed.

Eelmise aasta jaanuaris esitas AS Raju Tallinna halduskohtule kaebuse, et tühistada otsus, mis ei luba firmal Sindi paisule elektrijaama ehitada. AS Raju ekspertide arvates reguleeriks hüdroelektrijaam Sindi paisul veerežiimi ja tagaks tulevase kalapääsu toimimise, kusjuures elektritootmisest saadav tulu kataks kalapääsu hooldamiskulud. Elektrijaama vastased on juhtinud tähelepanu sellele, et isegi kui suguküpsed kalad pääsevad elektrijaamast ülesvoolu, ei jää suur hulk kalade noorjärkusid ellu, kui kudealalt mere poole tagasi ujuvad.

Riik pakkus 2014. aasta jaanuaris Rajule Sindi paisul jätkuvalt vee erikasutusloa pikendamise võimalust, aga seda selleks, et paisuomanikud saaksid astuda vajalikke samme kalade läbipääsu tagamiseks paisutammil. Kohustus tagada kaladele läbipääs nii üles- kui allavoolu on riigis kehtestatud juba 2009. aastast. Eurodirektiivide kohaselt tuleb kalade ülesvoolu pääs Sindi paisul tagada hiljemalt 2015. aastal.

"Oleme vaidlustanud kõik keskkonnaameti poolt langetatud otsused Sindi  paisu küsimustes kohtus, kuna oleme veendunud, et meie poolt kavandatav tegevus ei ole vastuolus kehtiva seadusandlusega. Ühtlasi juhime tähelepanu, et keskkonnaameti poolt langetatud otsuste tulemusena on meilt võetud ära võimalus kasutada Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi vahendeid kalade rändetingimuste parandamiseks," ütles AS  Raju arendusprojektide juht Andres Õis mullu augustis BNS-ile.

Allikas: BNS

Pealinna korteriühistud saavad haljastustoetust

26.02.2015

Mööblivabriku kvartali detailplaneering peagi avalikul väljapanekul

27.02.2015

Kõige populaarsemad

1

Maikuu üllatas Tallinna korterite hinnakasvuga

2

Tallinna korteri ruutmeetri hind kasvas mais aastaga 9,1 protsenti

3

Mida jälgida elamukrundi valikul?

4

Lastega perede ühisjooneks on oma kodu ja palju ruumi

5

Kinnisvara müük võib jääda registreerimata tehnosüsteemide taha

6

Tallinna Sadam avas 1,7-miljonise Pikksilma promenaadi

Toimetaja valik

alt

Kuidas valida kinnisvara hindajat?

alt

Kinnisvaratehinguid saab edaspidi tõestada üle videosilla

alt

Kinnisvaratehinguid tehakse ka tänases kriisiolukorras