Eelmisel aastal muudeti rahvastikuregistris enam kui 100 000 inimese elukoht

Rahvastikuregister on 2021. aasta rahva ja eluruumide loenduse korraldamiseks üks olulisemaid andmeallikaid, kust Eesti elanike ja eluruumide kohta vajalikku infot saadakse. Kuidas on registriandmete kvaliteet viimase aastaga muutunud, kirjutab siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna nõunik Kaisa Kangro.

Haldus, Lisa-aadress, Aadress, Elukoha aadress, Rahvastikuregister, Elukoha andmed, Elukoha registreerimine, Kaisa Kangro, Statistikaamet

Möödunud aasta peamiseks rahvastikuregistri kvaliteedinäitajaks võib pidada aadressiandmeid. Rahvastikuregistri seadus võimaldab registrisse esitada mitu aadressi. Seaduse kohaselt tuleb esitada elukohana aadress, kus inimene alaliselt või peamiselt elab. Juhul kui selliseid kohti on mitu, tuleb neist valida üks. Ülejäänud aadressid on võimalik esitada lisa-aadressidena.

Elukoha aadress

Rahvastikuregistris kajastuv elukoha aadress omab õiguslikku tähendust ehk see on paljudel juhtudel elukohaga seotud avalike teenuste määramise aluseks. Kui vaadata 2020. aasta elukohaandmete registreerimise statistikat ja kõrvutada seda aasta varasemaga, siis on märgata muutust oma elukoha registreerinud isikute arvus. Eelmisel aastal muudeti teate alusel elukoht 100 686 isikul, aasta varem 104 805 isikul. Need arvud kajastavad Eesti kodaniku või residendi riigisisest elukohavahetust ja ka ühest riigist teise tehtud elukohavahetust, mis on registreeritud rahvastikuregistris. 2020. aastal vahetasid inimesed registri andmetel elukohta küll vähem, aga elektroonselt esitatud avalduste osakaal kasvas 13%.

Erinevus elukohta vahetanud isikute üldises arvus on peamiselt tingitud kahest asjaolust: esiteks  2019. aastal jõustunud rahvastikuregistri seadusest ja teiseks koroonakriisist. Rahvastikuregistri seaduse alusel lõpetati kohaliku omavalitsuse täpsusega elukohtade kehtivus rahvastikuregistris. Puuduv elukoha aadress rahvastikuregistris sai paljudele takistuseks riigi- ja kohalike omavalitsuste avalike teenuste kasutamisel ning toetuste taotlemisel, mis omakorda ajendas inimesi rahvastikuregistrile elukohaandmeid esitama. Möödunud aastal oli samuti tunda jõustunud seaduse mõju, aga kindlasti mängib siiani rolli ka ülemaailmne pandeemia, mistõttu välisriigi kodanike püsivalt Eestisse elama asumine ja vastupidi oli 2020. aastal raskendatud.

Lisa-aadress

Möödunud aastal esitati uusi lisa-aadresse läbi rahvastikuregistri 24 686 ja lisa-aadress lõpetati 5727 korral. Rahvastikuregistri portaal valmis alles 2019. aasta lõpus ja enne seda puudus võimalus lisa-aadressi andmeid e-teenuse kaudu üle vaadata ning uuendada, seega ei ole varasemaid võrdlusandmeid. Lisa-aadressi esitamine mitmekordistus kevadel eriolukorra ajal, mil registreeritud lisa-aadressi olemasolu seati saartele pääsemise tingimuseks. Lisa-aadressi kustutamine hoogustus aga aasta lõpus (november-detsember), mil sellega seotud küsimused leidsid laialdast kajastust erinevates meediaväljaannetes.

Foto: Pixabay

LVM müüs kahe kuuga läbi neli uut kortermaja

04.03.2021

alt
alt

Merekindlus saab uue naabri

04.03.2021

Sarnased uudised

alt

Hoonete 3D mudelid nüüd kättesaadavad avaandmetena

alt

Maa-amet kutsus ellu kiirortofoto teenuse

alt

Tallinna ehitusprojektide menetluste arv lööb rekordeid

alt

Litsentseeritud maamõõtja leidmine muutub järjest lihtsamaks

alt

Kogu Eesti 3D kaart sai avalikuks

alt

Tartu linnavalitsuses alustab juunist tööd ruumiloome osakond

alt

Maa-amet valmistub tootma Eesti kohta rohkem kolmemõõtmelisi ruumiandmeid

alt

Eestlased tahaks "lumemaksu" maksta

alt

Uus ehitisregister jõudis kasutajate ette

Kõige populaarsemad

1

Kinnisvarabuum on inimeste peas, tehingute arv ja -hinnad seda tegelikult ei kinnita

2

Elamispindade eufooria taandus maikuus

3

Triple Net Capital ehitab Tondile 200 korteriga äri- ja eluhoone

4

Tallinna ühes suurimas elamuarendusprojektis startis neljas etapp

5

Üüriinvestori parim panus on Haabersti kolmetoaline

6

Tallinnas pandi nurgakivi Eesti esimesele rohelisele kõrghoonele

Toimetaja valik

alt

Mida jälgida vana (maa)maja renoveerimisel?

alt

Buumi pole, aga olukord on siiski uskumatu

alt

Kus on kinnisvaramull?