Läbi hoonefondi rekonstrueerimise kliimaneutraalseks Eestiks – miks on energiamärgis oluline?

Euroopa Liit on võtnud endale eesmärgiks saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsus ning siin on oma osa ka Eestil. Kolmandik Eestis kasutatavast energiast kulub elamutele. Järgmistel aastakümnetel on riigi, kohalike omavalitsuste ja kinnisvara omanike suurimaks väljakutseks olemasoleva hoonefondi rekonstrueerimine. Selle eesmärk on muuta hoonefond energiasäästlikumaks, parandades samal ajal ka hoonete sisekliimat, tagades olemasolevate konstruktsioonide säilimise ning korrastades hoone välisilmet.

Ehitamine, Energiatõhusus, Eramute ehitamine, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Kinnisvarakuulutuse koostamine, Energiamärgis, Kodu remont, Ehitisregister, Hoonete rekonstrueerimine, Kinnisvara müük, Eramute renoveerimine, Eramuehitus

Kuidas seda teha? Riik on selleks omalt poolt loonud strateegiadokumendi „Hoonete pikaajaline rekonstrueerimise strateegia“ (REKS). REKS-i peamine eesmärk on enne 2000. aastat ehitatud hoonefondi terviklik rekonstrueerimine aastaks 2050. Energiasäästu, hoonete tervislikku sisekliimat ja kvaliteetset ruumilist keskkonda tagav strateegia parandab hinnanguliselt 80% Eesti elanike elamis- ja töötingimusi. Kodude ja töökohtade rekonstrueerimine ning kasutusest välja langenud hoonete lammutamine muudab hoonefondi ohutumaks, esteetiliselt kvaliteetsemaks, tervist säästvamaks, paremini ligipääsetavaks kõikidele elanikkonna gruppidele ja taskukohasemaks.

Mis on energiamärgis?

Energiamärgis annab infot projekteeritava hoone tulevase energiavajaduse või olemasoleva hoone tegeliku energiatarbimise kohta. Energiatarbimiseks loetakse kulu, mis kulub hoone kütmisele, jahutamisele, vee soojendamisele, ventilatsioonile, valgustusele, elektriseadmete kasutamisele jms.

Energiamärgis põhineb:

• energiaarvutustel ja simulatsioonidel (uued või oluliselt rekonstrueeritavad hoonetel nn ETAmärgis, energiaarvutuste aluseks on ehitusprojekt)

• tegelikul energiatarbimisel (olemasolevtel hoonetel nn KEK-märgis, energiaarvutuste aluseks on mõõdetud tarbimine)

Energiamärgise väljaandmine toimub üksnes läbi riikliku ehitisregistri. Täna tuleb see registris ka pädeva spetsialisti ehk energiaaudiitori poolt allkirjastada, milles tulenevalt ei ole võimalik registrisse kolmandate isikute poolt valemärgiseid sisestada.

Uuele hoonele väljastatakse energiamärgis ehitusprojekti alusel teostaud energiaarvutuste järgselt. Enne ehitusloa taotlust väljastatud energiamärgis on kui lubadus, et ehitatakse energiatõhususe miinimumnõuetele vastav hoone. Valminud tulemust hinnatakse hoone teostusdokumentatsiooni ja hoone õhulekke mõõtmise akti alusel. Oma olemusel on see kontrollarvutus, mis näitab, et energiatõhususe miinimumnõuded on jätkuvalt täidetud, võttes arvesse ehitisse paigaldatud tegelikke materjale ja seadmeid. Juhul, kui tulemus on esimesest energiaarvutusest erinev, väljastatakse enne kasutusloa taotlust uus korrigeeritud energiamärgis. Kuid energiatõhususe miinimumnõuded peavad ka kontrollarvutuse põhjal olema täidetud.

Projekteeritud energiavajaduse kohta antud energiamärgis kehtib kaks aastat alates hoone valmimisest. Pärast seda tuleb hoonele väljastada energiamärgis, mis tugineb tegelikule energiatarbimisele. Olemasoleva hoonele väljastatakse energiamärgis tegelikel energia tarbimisandmetel põhinevate arvutuste alusel. Energiamärgise arvutamiseks on vajalik vähemalt ühe täisaasta energiatarbimise (so. elekter, küte, gaas jt.) andmeid, kuid täpsema energiaprofiili annavad pikema perioodi andmed. Hoone tegeliku energiatarbimise kohta antud energiamärgis kehtib kümme aastat.

Energiamärgis on kinnisvara valimisel oluline, lisaks on see kinnisvarakuulutuses kohustuslik

Kinnisvara ost on üks suurimaid investeeringuid inimese elus. Selleks, et teha teadlik valik kodu ostmisel, peab kinnisvarakuulutus sisaldama energiamärgise andmeid, sealhulgas energiatõhususarvu või kaalutud energia erikasutust ja sellele vastavat klassi (energiaklassid A, B, C, D, E, F). Selline kohustus tuleb ehitusseadustiku (EhS) §-st 67. Ostjal on õigus seda nõuda. Sama kehtib ka kinnisvara üürimise puhul, st ka üürikuulutustes peab olema info hoone energiamärgise kohta.

Esimesed tarbimisandmetel põhinevad energiamärgised väljastati Eestis aastatel 2008-2009 mis tähendab, et need energiamärgised on juba aegunud ning kinnisvaratehinguid tehes tuleb sellisel juhul tellida uus märgis. Antud nõue kehtib nii üksikelamute kui ka korterelamute puhul. Korterelamus ühe korteri raames tehtava kinnisvaratehingu juures tuleb kuvada vastava hoone energiamärgise infot.

Energiamärgise olemasolu saab kontrollida läbi ehitisregistri (www.ehr.ee)

Energiatõhususe nõuded ehitamisele ja rekonstrueerimisele

Selleks, et ehitamisel oleks tagatud energiatõhus hoone, on kehtestatud miinimumnõuded uutele ja oluliselt rekonstrueeritavatele hoonetele. Energiatõhususe miinimumnõuded kehtivad hoonele tervikuna. Miinimumnõuete piirmäär põhineb kuluoptimaalsuse uuringutel ning miinimumnõudeid vaadatakse üle iga 5 aasta järel, viimati 2019 aasta alguses.

2020. aastast on uute hoonete energiatõhususe miinimumnõudeks A-klassi hoone ehk liginullenergia hoone. Liginullenergiahoone on parima võimaliku ehituspraktika kohaselt energiatõhususe- ja taastuvenergiatehnoloogia lahendusega tehniliselt mõistlikult ehitatud hoone. Oluliselt rekonstrueeritavad hooned peavad käesoleval hetkel aga saavutama C-klassi energiatõhususe.

Foto: AdobeStock

Ehitamine, Energiatõhusus, Eramute ehitamine, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Kinnisvarakuulutuse koostamine, Energiamärgis, Kodu remont, Ehitisregister, Hoonete rekonstrueerimine, Kinnisvara müük, Eramute renoveerimine, Eramuehitus

Kuidas tagada kinnisvaratehingu õnnestunud vormistamine notari juures?

10.11.2020

alt
alt

Pealinna paneelikate hinnad on uusarenduste kõrval tardunud

11.11.2020

Sarnased uudised

alt

Viljandimaal valmis kohaliku tööhõive soodustamiseks üürimaja

alt

Lugu eramaja omanikust, kelle maja päikesekatus katab kogu majapidamise elektrikulu ja jääb veel ülegi

alt

Uuest aastast kehtivad liginullenergiahoonetele leebemad nõuded

alt

Liginullenergiahoone nõuded muutuvad leebemaks

alt

Väikeelamute energiatõhususe nõue tõenäoliselt leeveneb

alt

Tartus said nurgakivi kaks Tüve tänavale ehitatavat munitsipaalmaja

alt

Kolmandas kvartalis ehitati uusi hooneid vähem

alt

Uuring: päikesepaneelidest huvitub kaks kolmandikku Eesti elanikest

alt

Noore pere hea kogemus

Kõige populaarsemad

1

Uskumatu, aga see on Tallinna korter!

2

Kriis annab Tallinna kinnisvarasektorile hoogu juurde

3

Vanemate büroopindadega läheb raskeks

4

Tulekahju võib alguse saada ka märjast küttepuust

5

Trigon Property Development vähendas üheksa kuuga kahjumit

6

Selgusid Raadi piirkonna visioonivõistluse tulemused

Toimetaja valik

alt

City24 Aasta Tähed 2020 on selgunud!

alt

5 asja, millele uut kodu valides tähelepanu pöörata

alt

Kuidas valida kinnisvara hindajat?