Eesti Kinnisvaramaaklerite Koda kinnitas ühtsed head tavad kinnisvaramaakleritele

Eesti kinnisvaramaaklerite heade tavade eesmärgiks on luua ühtne eetiline alus Eestis tegetsevatele kinnisvaramaakleritele nii maakleritegevusega seonduvates toimingutes kui ka omavahelistes suhetes vastavalt Euroopa Parlamendi direktiivile ja VÕS §620 lg 2.

Kinnisvaraettevõtted, Kinnisvaramaakleri teenus, Margit Sild, Eesti Kinnisvaramaaklerite Head Tavad, Kinnisvaramaakler, Eesti Kinnisvaramaaklerite Koda

Kui seni oli olemas heade tavade koodeks EKMK liikemetele ja EKFL-i liikmetele, siis nüüd on loodud kinnisvaravahendajatele ühtne eetika- ja käitumismisreeglistik, mis paljuski tugineb erialaliitude heade tavade koodeksitele.

“Eesmärk oli luua maakleritele ühtsed käitumisnormatiivid. Eestis tegutsevad kinnisvaramaaklerid on kantud maaklerite registrisse ning nad on registriga liitudes andnud kinnituse, et nad järgivad kutse- ja teenusestandardit, EV seadusi ning Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja häid tavasid. Samas ei ole suur hulk Eesti maaklereid EKMK liikmed ja seega oli vajadus luua head tavad kõigile Eestis tegutsevatele registreeritud kinnisvaramaakleritele,” selgitas maakleritekoja juhatuse liige Margit Sild.

Kinnisvaravahendajat valides tuleks veenduda, et ta on kantud maaklerite registrisse, sest sinna kantud isikud on kinnitanud, et nad järgivad kehtivaid õigusakte, kutsestandardit, kinnisvaramaaklerite teenusestandardit ja häid tavasid.

Eesti kinnisvaramaaklerite head tavad

Eesti kinnisvaramaaklerite heade tavade eesmärgiks on luua eetiline alus Eesti kutse- ja majandustegevuses tegetsevatele kinnisvaramaakleritele maakleritegevusega seonduvates toimingutes ja omavahelistes suhetes vastavalt Euroopa Parlamendi direktiivile ja VÕS §620 lg 2.

 • Eesti kinnisvaramaakleril (edaspidi Maakler) on kohustus järgida Eesti Vabariigi seadusi, tegevusstandardeid, kutseoskuste nõudeid ja muid kehtestatud dokumente.
 • Maakleril on kohustus säilitada tema valduses oleva kliendiinformatsiooni konfidentsiaalsus kliendiga kokku lepitud määral, v.a. juhtudel, mis tulenevad seadusandlusest võí kui info avaldamine on tehingu teostamiseks vajalik.
 • Maakler avaldab kliendile tehingu kohta kogu temale teadaoleva, tehingut puudutava informatsiooni ning vastutab ebaõige ja eksitava teabe edastamise korral.
 • Maakler kasutab tööülesandeid täites oma täielikku nime ja tööandja nime või maakleriteenuse osutamiseks sõlmitud lepingupartneri nime.
 • Maakler ei võta ette või ei jätka tehingut, kui selgub, et selle kvaliteetseks ja heade tavade kohaseks läbiviimiseks puuduvad tal vajalikud teadmised ja oskused.
 • Maakler ei anna kinnisvaraobjektide ja kinnisvaraturu kohta tahtlikult valeinformatsiooni.
 • Maakler ei väljenda avalikkuse ees oma halvustavat hoiakut teiste maaklerite suhtes.
 • Maakler ei avalda enda ja oma teenuste kohta eksitavat reklaami ning on kohustatud kliendile tooma selgelt välja oma teenuse hinna ja sisu.
 • Maakler ei tohi tahtlikult põhjustada ega soodustada arusaamatuste ja väärarusaamade tekkimist suhtlemisel kliendi või teiste maakleritega.
 • Maakler ei tohi ära kasutada kliendi ebapiisavaid teadmisi tehingu läbiviimisest, seadusandlusest ja turuolukorrast ega avaldada kliendile tellimuse saamiseks või tehingu läbiviimiseks põhjendamatut survet.
 • Maakleril ei ole õigust nõuda kliendilt lisaks kokkulepitud vahendustasule kingitusi või rahalisi makseid.
 • Maakler peab tundma kinnisvara puudutavat seadusandlust.
 • Maakler kohustub järjekindlalt tegelema oma kutsealase kvalifikatsiooni tõstmisega ja järgima enda poolt osutatavate kinnisvarateenuste kvaliteeti.
 • Maakler on kohustatud avalikkuse ees kaitsma oma eriala head nime.
 • Maakler on kohustatud tegutsema eelkõige lepingulises suhtes oleva kliendi huvides
 • Maakler peab hoiduma mistahes konfliktidest teiste maakleritega.
 • Maakler tohib võtta tehingu vahendustegevuse eest tasu ainult siis, kui selles on eelnevalt kokku lepitud.
 • Maakler järgib tava, et kõik rahaliste kohustustega seotud kokkulepped oleksid vormistatud kirjalikult ja et kokkuleppe sisu oleks selgelt väljendatud.
 • Maakler peab alati soovitama seaduste ja üldiste eetikanormide järgimist ning vajadusel soovitama sõltumatu abi kasutamist.
 • Vaidluste korral lähtutatakse kohalikust (EV) õigusest. Registris olevate maaklerite (sh koja liikmed, kutselised maaklerid) puhul lahendab vaidlusi või kaebusi Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja aukohus, EKFL-i liikmete puhul EKFL-i aukohus.
  Vaidlused alluvad EV kohtutele.

Kinnisvaramaaklerite register ja Eesti kinnisvaramaaklerite head tavad on leitavad ka maakleritekoja kodulehelt: www.maakleritekoda.ee.

Foto: Pixabay

Ülemiste Cityt hakkab lennujaamaga ühendama uhke rohehoone

17.06.2019

alt
alt

Tallinna südames on valmimas eksklusiivsed minibürood väikeettevõtetele

18.06.2019

Sarnased uudised

alt

RKAS võtab üle tarbekunsti- ja disainimuuseumi kinnisvara

alt

Kaamos Groupi kasum kerkis mullu 17,8 miljoni euroni

alt

Rootsi tselluloositehas ostis Saare- ja Hiiumaal 10 000 hektarit maad

alt

Technopolis Ülemiste eelmise aasta käive kasvas 15,3 miljoni euroni

alt

Kinnisvarafirmade liitu hakkab juhtima Gert Jostov

alt

RKAS plaanib tänavu müüa 20 miljoni euro väärtuses kinnisvara

alt

Kinnisvaraettevõtjad ootavad mõõdukat kasvu

alt

Cityconi kolme kuu üüritulu Eestist ja Soomest langes 3,5 protsenti

alt

Efteni üldkoosolek kinnitas dividendiks 95 senti aktsia kohta

Kõige populaarsemad

1

Kinnisvaraturg kõrvetab valusaimalt 1990ndatel ehitatud korterite omanikke

2

Rimi ehitab Pärnusse Jannseni keskuse

3

Kes peab tasuma remondifondi- ning ühistu laenumakseid, kas üürnik või üürileandja?

4

Investorid võiks pilgu pöörata Harjumaa üürikorteritele

5

Kodu lühiajaline väljaüürimine võib omanikule kalliks maksma minna

6

Airbnb muudab majutusplatvormi selgemaks

Toimetaja valik

alt

Kinnisvara vahendamisel on kuulutustes energiamärgise info kuvamine kohustuslik

alt

Ekspert hoiatab: korterit ostes tuleb sihtotstarbe osas olla väga tähelepanelik

alt

Ostujõu kasv soosib korteriturult eramuturule siirdumist