Sama hoone on Soomes energiatõhusam kui Eestis – kuidas?

Alanud liginullenergiahoonete debatis jääb ametnike suust kõlama väide – uued hooned peavad saavutama energiatõhususe klassi A, aga kuidas seda tehakse, on arhitektide, projekteerijate ja ehitajate enda lahendada.

Energiatõhusus, Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing, Liginullenergia, Kütteperiood, Küttesüsteem, Andrus Pirso

Erilisi juhiseid ja piiranguid ei seata. Peaasi, et hoone kaalutud (primaar)energiakasutus oleks nõuetele vastav.

Riigiti on lähenemine erinev. Kummalisel kombel on sarnane maja Soomes energiatõhusam kui Eestis, st Soomes on samasuguse energiatõhususe saavutamine lihtsam kui Eestis. Kuidas on see võimalik? Võimalus vahet vähendada on Eesti ametnike käes ja peitub hoonete energiatõhususe arvestuse metoodikas.

Naaberriik Soome alandas alates 01.01.2018 kaugkütte ja taastuvkütuste kaalumistegurid tasemele 0,5 ning elektri kaalumisteguri tasemele 1,2.

Kaalumisteguritel on hoonete energiatõhususe arvutustes  oluline roll, sest need määravad hoone energiatõhususarvu (ETA) - nendega korrutatakse läbi hoonesse tarnitud elekter, kaugküte, kohapeal kasutatavad kütused.

Kaalumistegurid väljendavad nende energiate tootmiseks vajaliku primaarenergia osakaalu ja selle tootmise keskkonnamõju.

Eestis on vastavad kehtivad tegurid kaugküttel 0,9, taastuvkütustel 0,75 ja elektrienergial 2,0, fossiilsel maagaasil 1,0.  Kui panna samasuguse hoone puhul hoone energiatõhususe arvutamise valemisse Soomes või Eestis kehtivad kaalumistegurid, selgub, et sama hoone on Soomes energiatõhusam kui Eestis, sest näiteks sama koguse tarbitud elektrienergia puhul  on selle mõju hoone ETA-le Eestis  1,6 korda suurem ja kaugkütte puhul 1,8

korda suurem kui Soomes.  Et saavutada vajalik energiatõhususe tase ka Eestis, tuleb hoonele lisada näiteks päikesepaneelid või teha hoone oluliselt soojuspidavam, et arvutuslikult suuremaid koguseid tarnitud energiate puhul kompenseerida.

Pea kõik hooned tarbivad võrgust elektrienergiat. Erinevalt Eestist on elekter Soomes suures osas tootetud hüdrolelektrijaamades või efektiivsetes soojuse ja elektri koostootmisjaamades. Meil toodavad viimase 10 aasta jooksul kaugküttevõrkude juures valminud koostootmisjaamad ca 12% kogu Eesti elektrienergia brutotarbimisest. Tänu põlevkivist toodetava elektrienergia jätkuvalt suurele osakaalule Eesti elektritarbimises oleks elektri tegelik primaarenergia kasutusele ja keskkonnamõjule vastav kaalumistegur ca 3,5. Riik on teinud siin juba varasemalt nö avansilise leevenduse, kehtestades väiksema teguri, eeldades et fossiilse energia osakaal elektritarbimises aja jooksul muutub. See näitab, et riigil on kaalumistegurite kehtestamisel siiski teatud valikuvabadus.

Kaugkütte puhul, millega on ühendatud ligi 60% Eesti elamufondist, on lugu vastupidine. Kehtiv kaugkütte kaalumistegur on suurem kui tegelik primaarenergia kasutus kaugküttes ning võiks olla olulisel määral väiksem. Taastuvenergia kasutus kaugküttes on viimase 10 aasta jooksul jõudsalt kasvanud ning keskmine tase ületab juba  50%, kusjuures mitmetes piirkondades toodetakse taastuvatest allikatest põhiline osa soojusest.

Pea pool kaugküttesoojuses on toodetud tõhusa koostootmisena, st soojusenergiana kasutatakse elektritootmise jääksoojust. Lisaks on arenevaks teemaks kaugküttes ka tööstuste heitsoojuse kasutamine, kaugjahutusega hoonetest eraldatava jääksoojuse kaugküttes taaskasutus jm. Tulekul on ka päikeseenergia kasutamine kaugküttes, kus päikeseparkides toodetava energiaga soojendatakse veereservuaare, milles talletatud soojust kasutatakse ära kaugküttes.

Kui arvestada kaugküttes soojuse tootmiseks 2016.a tegelikult kasutatud kütuseid ning koostootmise osakaalu, siis on tõhusates võrkudes, kus on suur koostootmise jääksoojuse osakaal ja taastuvenergia osakaal, tegeliku primaarenergia kasutuse järgi kaalumistegur juba tasemel 0,27.

Elektrienergia puhul  on Eesti elekter oluliselt fossiilsem ning kaalumisteguri edasine vähendamine praegusega võrreldes ei ole objektiivne, pigem vastupidi. Kuid kaugkütteenergiates on Eesti ja Soome juba praegu omavahel võrreldavad. Koostootmise jääksoojuse kasutamisel on Soome ees – keskmiselt ligi 75% kaugküttesoojusest on tõhusa koostoomise jääksoojus, Eestis on see ligi pool kaugküttesoojusest.

Taastuvkütuste kasutuses on ees Eesti, kus taastuvkütuste osakaal kaugküttesoojuses on ületamas 50%-i, Soomes keskmiselt ligi 35%.

Arvestades, et Eestis tarbitava suures osas fossiilse elektri puhul kaalumistegurit vähendada ei ole võimalik (seda saaks teha kunagi tulevikus, kui fossiilse energia osakaal elektritarbimises on piisavalt vähenenud),  on seda olulisem vähendada kaalumistegureid seal, kus selleks on objektiivsed võimalused olemas, nagu kaugküttes ja miks mitte ka taastuvkütustel.

Arvutused on näidanud, et piirkondades, kus kaugküte on toodetud tõhusalt taastuvatest allikastest, võiks kaalumisteguri taseme 0,5 korral liginullenergiahoone vajaliku kaalutud energiakasutuse taseme saavutada ka mõistliku paksusega soojustusega ilma kohapealseid päikesepaneele kasutamata. See vähendaks hoonete ehitusmaksumust, sh langeks ära vajadus nö sunniviisiliselt investeerida kohapealsetesse energiatootmisseadmetesse, sest vajalikud investeeringud taastuvenergia kasutamiseks on juba tehtud kaugkütteettevõtja poolt.

Nagu Eesti ametnikud on öelnud, on kokkuvõttes vajalik saavutada üks number – nõutud tasemel energiatõhususarv. Kuidas seda saavutada, ses osas on hoone kavandajatel loomevabadus. Kuid arvestades vananenud kaalumistegureid on Eestis vajalikku taset tunduvalt keerulisem saavutada kui Soomes. Miks me ei vähenda energiakandjate kaalumistegureid nii, et need arvestaks objektiivset reaalsust seal, kus taastuvenergia on juba suures mahus kasutusele võetud?  Hea küsimus.

Foto: Scanpix

Kunderi 33 - väike kortermaja hubaste kodudega

12.04.2018

alt
alt

Viimase viie aastaga on haritava maa hektari hind tõusnud ligi 1 000 euro võrra

12.04.2018

Sarnased uudised

alt

Kehva energiamärgise hind: 550 eurot miinust ruutmeetri kohta

alt

Eesti Energia hakkas eraklientidele päikeseenergia lahendusi müüma

alt

Uuest aastast kehtivad liginullenergiahoonetele leebemad nõuded

alt

Tammist: liginullenergia on suurim väljakutse korteriühistutele

alt

Liginullenergiahoone nõuded muutuvad leebemaks

alt

Valitsus andis loa Tartumaale päikesepargi hoonestusõiguse andmiseks

alt

Riik toetab elamute rekonstrueerimist ja elamufondi arendamist 59 miljoni euroga

alt

Tark maja võib üle mõistuse kalliks maksma minna

alt

Liwentaali büroohoone pälvis keskkonnasäästliku ehituse eest LEED Platinum taseme

Kõige populaarsemad

1

Kuidas arvestada tulude deklareerimisel eluasemelaenu intresse

2

Merko ehitab ligi 9 miljoniga Tartu maanteele Hiltoni hotelli

3

Pro Kapital sõlmis Ratsuri majade 3,5-miljonise ehituslepingu

4

Lasnamäe taha kerkib uus asum

5

Tallinnas ja Harjumaal müüdi kuu ajaga üle 500 uue korteri

6

Kus tehti mullu kõige rohkem kinnisvaratehinguid?

Toimetaja valik

alt

Luminor: kinnisvara hinnamulli lõhkemist näha ei ole

alt

Kas seadustamata hoone eest ootab kopsakas trahv?

alt

Küsitlus: Parkimiskoht ja köögimööbel olgu uue korteri hinna sees!