Ehitise kasutusloa taotlemine: Miks on tuleohutusnõuded nii olulised?

Kasutuslubade saamisel on kõige sagedamaks takistuseks ehitiste tuleohutusnõuetele vastavus. Tihti ei mõisteta, miks just tuleohutust nii oluliseks peetakse ja rangelt kontrollitakse. Siinkohal kasutaksin  Päästeameti statistikat, mille kohaselt on tuleõnnetustes hukkumiste sagedus aastast-aastasse suurenenud – tuleohutus on eluliselt oluline.

Seadusandlus, Haldus, Kaili Tamm, Tuleohutusaudit, Kasutusloa taotlemine, Domus Kinnisvara OÜ, Ardon Kaerma, Tulipunane OÜ

Kuigi tuleohtusnõuded tunduvad liiga karmid, on need siiski võetud elust enesest. Tule jõudu ei tohiks alahinnata. On olukordi, kus koduomanik ei tea isegi, et ta elab nii-öelda potensiaalse lõkke sees, tasub vaid ainult tikku tõmmata. Oma töös ehitusdokumentatsiooni menetlemisel puutume selliste juhtumitega kahjuks liigagi tihti kokku.

Kuidas olla kindel, et elupaik on ohutu ning mis on tuleohutusaudit? Sellele oleme palunud vastama tuleohustusekspert Ardon Kaerma, Tulipunane OÜ-st, kes on Domus Kinnisvara pikaaegne koostööpartner.

Millal on eelkõige vajalik tuleohutusaudit?

Peamiselt on tuleohutusaudit vajalik näiteks, kui ehitis ei vasta projektile: Samuti kui ehitisele soovitakse taotleda kasutusluba ja tuleohutust tõendav dokumentatsioon on puudulik. Ehitustehnilise auditi nõude korral on tuleohutusaudit selle kohustuslikuks osaks. Loomulikult võib hoone omanik alati ka omal algatusel tellida tuleohutusauditi, et saada teada, kas tema ehitis on tuleohutu.

Mainima peaks siinkohal ka asjaolu, et tulekahjuõnnetuse kindlustusjuhtumi korral ei pruugi saada kindlustuskaitset, kui selgub, et õnnetuse põhjustas omaniku enda tuleohutusnõuete rikkumine hoones.

Mis on tuleohutusaudit?

Tuleohutusauditis tuuakse näiteks välja hoone vastavus (kooskõlastatud) projektile, seadusest ja standarditest tulenevatele nõuetele. Kontrollitakse küttesüsteemide, ventilatsioonisüsteemide dokumentatsiooni olemasolu. Antakse hinnang, kas tulekahju korral on tuletõrjujal tagatud juurdepääsud pööningule, korstnatele. Samuti peavad olema elektripaigaldised kontrollitud ja vastav kontrollakt ei tohi olla aegunud. Kindlasti pööratakse tähelepanud suitsuanduri ja/või vingugaasianduri olemasolule. Veel on kindlasti vajalik esitada eksperdile küttekollete olemasolul korstnapühkija akt ja gaasipaigaldiste olemasolul gaasipaigaldiste kontrollakt.

Tuleohutusaudit võib olla positiivne või puudustega. Puudustega auditit ei ole mõtet ehitisregistrisse esitada, kuna ilmselgelt ei kooskõlasta taotlust sel juhul ka Päästeamet. Eelnevalt on vaja puudused kõrvaldada.

Millised on tüüpilisemad tuleohutusnõuete rikkumised hoonetes?

Tüüpilisemad vead tulenevad omanike teadmatusest või ettenägematusest, kui kiire on tule levik ja kui ohtlik on kergestisüttivate materjalide paigaldus (hoidmine) tulekollete läheduses. Näiteks on kütteruumi laed või seinad kaetud kergestisüttivate materjalidega. Laes on süvistatud lambid, mis tuleõnnetuse korral annavad tee tule levikule. Tihti kasutatakse tuleohtlikes või tule leviku ohuga piirkondades tuletõkkevahu asemel tavalist vahtu.

Probleemiks on päästemeeskonna õigele aadressile operatiivne saabumine, kui hoonel puudub number. Takistuseks võib olla ka, kui läheduses ei ole tulekustutusvett või on selle surve liiga madal.

Kes võib teostada tuleohutusauditit?

Tuleohutusauditit võib teostada tuleohutusekspert, tase 6. Kontrollida ja leida õiget isikut saab aadressilt: www.kutsekoda.ee

Ardon Kaerma on enne tuleohutuseksperdiks saamist töötanud aastaid päästjana. Ta teab, kui ohtlik on tuli,  ja mis nõuete rikkumine endaga kaasa toob. Tulega ei tohi mängida – seda on meile kõigile õpetatud juba lapseeas.  Tuleohutusinspektori eest võib ju peita ohtlikud kohad, kuid tuld ei saa üle kavaldada.

Väärtustagem enda ja oma lähedaste elusid – küsige abi ja nõu oma ala spetsialistidelt alati enne, kui võib olla juba hilja. 

Kiirelt kasvav ehitushind pitsitab oma maja ehitajaid

02.04.2018

alt
alt

MTA võtab sihikule ühemehefirmad

03.04.2018

Sarnased uudised

alt

Tallinnas lõpetatakse muru kõrguse mõõtmine

alt

Üksnes rahanappusele viidates ei või kohalik omavalitsus jätta ühiskanalisatsiooni ehitamata

alt

Maamõõtjate tegevuslitsentside kehtivus pikeneb

alt

Valitsus kiitis heaks maade hindamise läbiviimise

alt

Notaribüroodel võimaldatakse jätkata tööd ka rangemate erimeetmete tingimustes

alt

Kivivallide vette ladumine on keelatud

alt

Rõdude ja lodžade kinniehitamine võib olla keelatud tegevus

alt

Uus otsingusüsteem võimaldab kiirelt leida inimeste ja ettevõtete maksejõuetuse andmeid

alt

Pärnu linn palub pooleliolevad planeeringud lõpetada

Kõige populaarsemad

1

Kinnisvara odavmüük jäi olemata

2

Kinnisvaraturg lõi juunis positiivse meeleolu

3

Kinnisvaraturul on kindlustunne taastumas

4

5 nõuannet, kuidas vabaneda kodus tolmust ja bakteritest

5

Patarei Merekindluses algas uus ajajärk

6

Maikuus oli majutuses külastajaid 88 protsenti vähem

Toimetaja valik

alt

Kuidas valida kinnisvara hindajat?

alt

Kinnisvaratehinguid saab edaspidi tõestada üle videosilla

alt

Kinnisvaratehinguid tehakse ka tänases kriisiolukorras