Maaklerteenus

Maaklerteenuse kasutamine

Kinnisvara osta ja müüa on lihtsaim maakleri vahendusel, ka oma kinnisvara üürile andmiseks on võimalik kasutada maakleri abi.

Vali maakler, kes kuulub Eesti Kinnisvaramaaklerite Kotta ja/või omab professionaalsust tõestavat atestaati. Atesteeritud maakler on oma oskusi ja teadmisi tõestanud atesteerimiseksamil, mille läbinuna võib ta kanda kinnisvaramaakleri kutsenimetust.

Tavaliselt sisaldub maakleri komisjonitasu eluaseme müügihinnas. Eluaseme üürimisel tuleb Sul tõenäoliselt maksta maaklerile vahendustasu.

2012. aasta novembris Eestis kehtima hakanud Euroopa Liidu kinnisvaramaaklerite teenusestandardi järgi peab kinnisvaramaakler Sinuga sõlmima kirjaliku lepingu.

Lepingus peavad olema muu hulgas kirjas:
poolte andmed;
tööülesanne/ülesanded;
makstavad tasud, kulud, maksetingimused;
kas kokkulepe on ainuesinduslik või mitte ja ainuesinduslepingu tingimused;
kas alltöövõtt on lubatud;
kokkuleppe allkirjastamise kuupäev, kehtivusaeg ja lõpetamise tingimused.
Maakler ei tohi alustada Sinu kui potentsiaalse kliendi kinnisvara müüki enne teievahelise kokkuleppe sõlmimist. Maakler peab Sind teavitama võimalikust kahekordse tasu maksmise kohustusest, juhul kui ta on sõlminud sama kinnisvara müügiks kokkuleppe ka mõne teise kinnisvaramaakleriga.

Kinnisvaramaakler peab Sulle kui kinnisvara ostjale või müüjale selgitama Sinu õigusi ja kohustusi ning andma Sulle õigeaegselt asjakohast teavet, mis võib mõjutada tehinguga seotud otsuseid (kinnisvara hind, tõenäolised kulud).

Ostjana pead saama maaklerilt ka kinnisvara kirjelduse, müüja omandiõigust tõendava dokumendi, katastriüksust puudutavad dokumendid, teabe kommunaalteenuste struktuuri kohta ja nende kirjelduse; esinduslepingu, mis tõendab, et kinnisvaramaakleril on tehinguga seoses õigus vastu võtta makseid õigustatud poole nimel. Maakler peab Sind teavitama ka planeeringute ja arengukavade hetkeseisust ning müüdava kinnisvara talle teada olevatest puudustest.

Müüjana pead saama maaklerilt infot turundusstrateegiate, vara väärtuse tõstmise võimaluste, kohalike seaduste rakendumise ning tehinguks vajaliku dokumentatsiooni kohta.

Lisaks peab kinnisvaramaakler
pakutava kinnisvara kohapeal üle vaatama;
soovitama ja võimaldama Sul kui ostjal või üürilevõtjal kinnisvaraga enne tehingu sõlmimist kohapeal tutvuda;
abistama pooli tehingu tegemiseks vajalike dokumentide ettevalmistamisel;
kinnisvara näitamise Sinu kui müüja või üürileandjaga eelnevalt kokku leppima;
kooskõlastama eelnevalt Sinu kui müüja või üürileandjaga müümise või üürileandmise sildi või tahvli;
hoidma Sulle kuuluvat raha oma valduses üksnes siis, kui see on kaetud finantsgarantii või piisava kindlustusega.
Pea meeles!
Vaata kindlasti, et kõik, mida maakler lubab, kajastuks ka lepingus, et Sul oleks võimalik nõuda maaklerilt kohustuste täitmist.
Kui kinnisvaramaakler ei lähtu standardist, ei muuda see tehingut tühiseks, kuid selline tegevus võib olla käsitletav ebaausa kauplemisvõttena. Ebaausa kauplemisvõtte kasutamine on keelatud ja karistatav.

Tarbijakaitseamet saab ebaausa kauplemisvõtte kasutamist standardi abil hinnata vaid selles osas, mis puudutab teavet, mida kinnisvaramaakler peab Sulle kui tarbijale jagama ning milliseid tavasid teenuse osutamisel järgima. Kvalifikatsiooni ja pädevuste üle amet järelevalvet teha ei saa.

Allikas: Tarbijakaitseamet
http://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijale/maaklerteenuse-kasutamine