[FI]News Content

2014
  • Näytä vanhemmat
Takaisin

Tallinna Pirita linnaossa kerkib mitmeid uusi elumaju

19.09.12 / 12:07 / katselua: 39
Tallinna linnavalitsus võttis oma kolmapäevasel istungil vastu Pirita linnaosas asuvate Sompa tee 5, 6, 6a, 8 ja 8a kinnistute detailplaneeringu, millega on kavas rajada 4,30 hektari suurusele maa-alale kuni 16 elumaja ja 18 abihoonet. Detailplaneering näeb ette Sompa tee 5, Sompa tee 8, Sompa tee 8a ja Lepiku tee 1a kinnistute jagamise ja piiride muutmise. Kokku moodustatakse planeeringuga 21 krunti: 15 elamumaa ja kolm transpordimaa krunti ning üks äri- ja elamumaa, üks tootmismaa ja üks maatulundusmaa sihtotstarbega krunt. Kruntidele määratakse ehitusõigus kokku 14 kuni kahekorruselise üksikelamu, ühe kahe korteriga elamu ja ühe äriruumidega üksikelamu ning kuni 18 abihoone ehitamiseks. Planeeritud maa-alal asub kokku kuus kinnistut: Sompa tee 5, Sompa tee 6, Sompa tee 6a, Sompa tee 8, Sompa tee 8a ja Lepiku tee 1a. Osaliselt jääb planeeritavale maa-alale Tallinna linna omandis olev Sompa tee kinnistu. Sompa tee 5 kinnistu pindalaga 9886 ruutmeetrit külgneb Metsakalmistu krundiga. Kinnistu sihtotstarve on maatulundusmaa, kinnistu on hoonestamata ja seda läbib Kalmistu kraav. Sompa tee 6 kinnistul pindalaga 1892 ruutmeetrit on ehitisregistri andmetel 1860. aastal esmaselt kasutusele võetud elamu, lisaks asuvad kinnistul kelder ja kasvuhoone. Sompa tee 6a kinnistul pindalaga 1000 ruutmeetrit on ehitisregistri andmetel elamu, majandushoone ja kasvuhoone, lisaks asub kinnistul veel üks väike abihoone. Sompa tee 8 kinnistul pindalaga 2506 ruutmeetrit paiknevad ehitisregistri andmetel elamu ja majandushoone. Abihoonet on oluliselt laiendatud, lisaks on rajatud katusealune ja kaks suurt kilekasvuhoonet. Sompa tee 8a kinnistul pindalaga 25 336 ruutmeetrit ehitisregistri andmete alusel ehitisi pole, kuid kinnistul paiknevad kasvuhoone ja abihoone. Kinnistut läbib Lepiku peakraav ja kinnistu kirdenurgas asub väike tiik. Lepiku tee 1a kinnistul pindalaga 848 ruutmeetrit asub kaksikelamu. Kõik kinnistud kuuluvad eraisikutele. Planeeritud maa-alale ulatub ajaloomälestisena riikliku kaitse all oleva Metsakalmistu muinsuskaitsevöönd 50 meetrit ja kalmistu vaikuse ala 100 meetrit kalmistu kinnistu Kloostrimetsa tee 33 piirist. Planeeritud maa-alale on kavandatud kokku 48 parkimiskohta. Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 2004. aasta aprillis üks kinnistute kaasomanikke kinnistute jagamise ja üksikelamute ehitamise eesmärgil. Detailplaneeringu koostas K-Projekt AS. Linnavalitsus otsustas istungil ka algatada Haabersti linnaosas asuva Paldiski maantee 241b kinnistu detailplaneeringu koostamise. Detailplaneeringu eesmärk on jagada elamumaa maakasutuse sihtotstarbega Paldiski maantee 241b kinnistu üheks ärimaa ning kaheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata moodustatavale ärimaa krundile ehitusõigus kuni kolme maksimaalselt nelja maapealse korrusega ärihoone ehitamiseks. Planeeritava maa-ala suurus on 2,91 hektarit. Maa-ala piirneb kirdest kruusakattega teega, mis on kasutusel olnud sõjaväe laskemoonaladude ühendusteedena. Planeeringualale jääb elamumaa maakasutuse sihtotstarbega Paldiski maantee 241b kinnistu, mis on kinnistusraamatu andmeil Tallinna linna ja OÜ Immaculate kaasomandis. Lisaks jääb planeeringualale ka osa Astangu 2b kinnistust, mis kuulub pankrotis Novatex Arendus OÜ-le ning osa Tallinna linnale kuuluvast transpordimaa kinnistust Paldiski maantee lõik T8. Kinnistud on hoonestamata. Detailplaneeringu algatamist taotles 2008. aasta mais Altenberg-Reval AS, kes soovis Paldiski maantee 241b, Paldiski maantee 241c ja Paldiski maantee 241f kinnistute kruntideks jagamist ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramist kuni 17 viiekorruselise ärihoone ehitamiseks. Detailplaneeringu eskiisi koostas OÜ R.Valk Arhitektuuribüroo. Allikas: BNS

City24

Takaisin

Latest news