[FI]News Content

2014
  • Näytä vanhemmat
Takaisin

Selts soovib kogu Supilinna määramist miljööväärtuslikuks piirkonnaks

17.08.12 / 14:42 / katselua: 30
Täna toimub Tartu linnavalituses Supilinna teemaplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu, Supilinna selts soovib uues planeeringus kogu Supilinna määramist miljööväärtuslikuks piirkonnaks. Supilinna seltsi juhatuse esimees Mart Hiob ütles BNS-ile, et seltsil suuri vastuväited planeeringule ei ole ole ja üldiselt on tegemist "väga hea planeeringuga", millele seltsil on laias laastus üksnes kaks põhilist täiendusettepanekut. Esimene täiendusettepanek puudutab kogu Supilinna kuulutamist miljööväärtuslikuks alaks. "Praegu on üksikud tükid välja jäetud, see ei ole aga põhjendatud - reeglid peaks kogu asumi ulatuses ühesugused olema," seletas Hiob, lisades et see aitab muuhulgas tulevikus vältida näiteks seda, et asumi äärealadele pannakse tulevikus püsti sinna sobimatuid ehitisi. Teine planeeringu täiendusettepanek puudutab Supilinna kujundusliku külge, kuna planeeringusse on sisse kirjutatud, et kõik sõiduteed peaksid olema asfaltteeritud. "Ajaloolises keskkonnas on see aga kujunduslikult sobimatu," sõnas Hiob. Tema sõnul põhjendas linn valikut sellega, et asfalti on lihtsam panna ja hooldada ning munakivikattel tekib suurem vibratsioon. Hiobi sõnul on peamine erinevus uue ja praegu kehtiva planeeringu vahel selles, et kui praeguse planeeringu eesmärk on Supilinna muutmine, siis uue planeering keskendub just miljööväärtuslikkuse säilitamisele. "See on suur ideoloogiline muutus," sõnas ta. Planeeringuala pindala on ligi 50 hektarit ja see paikneb Emajõe, Kartuli, Oa, Marja, Herne, Meloni, Kauna, Tähtvere ja Kroonuaia tänava vahelisel alal. Teemaplaneeringu koostamise eesmärk on linnavalitsuse teatel tagada kaitse- ja kasutamistingimustega Supilinna miljööväärtusliku hoonestusala ja seda kujundavate ehitiste, krundistruktuuri, maastikuelementide, miljöö eripära ja avanevate kaug- ning sisevaadete säilimine. Veebruaris oli ka avalik koosolek, kus oli kohal üle 40 huvilise ja arutati Supilinna teemaplaneeringu eeltööna valminud analüüse ja ettepanekuid. Allikas: BNS

City24

Takaisin

Latest news