News

2014
  • Show older
Back to news

Pro Kapital suurendab aktsiakapital 8,8 miljoni euro võrra

06.08.12 / 09:44 / views 22
AS Pro Kapital Grupp aktsionäride erakorralisel koosolekul otsustatakse ettevõtte aktsiakapitali tingimuslik suurendamine kokku 8,8 miljoni euro võrra 19,4 miljoni euroni. Nõukogu ja juhatuse ettepaneku kohaselt aktsionäridele suurendaks ettevõtte aktsiakapitali seoses täiendavate rahaliste vahendite kaasamisega uute aktsiate väljalaskmise teel. Ettevõtte juhatus saab otsuse kinnitamise korral õiguse välja lasta kuni 40 miljonit uut aktsiat nominaalväärtusega 0,2 eurot. Lisaks on Pro Kapital Grupi aktsionäride koosolekul plaanis lõpetada 2009. aasta aprillis tehtud otsuse alusel vahetusvõlakirjade väljastamine. Samuti on koosoleku päevakorras nõukogu liikmete tasustamine ja neile hüvede määramine. Nõukogu liikmetele Renato Lorenzo Bullani ja Giuseppe Prevosti tasu brutosummaks kinnitatakse 25 000 eurot aastas ning nõukogu esimehele Emanuele Bozzonele tasu 27 500 eurot aastas. Seoses asjaoluga, et nõukogu liikmed ei ole varasemalt saanud tasu oma tegevuse eest, teeb juhastus ettepaneku tasuda igale nõukogu liikmele ühekordselt 10 000 eurot ja nõukogu esimehele Bozzonele 15 000 eurot. Pro Kapital Grupp AS-i aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 14. augustil. Ettevõte omanikeks on OÜ Svalbork Invest, Clearstream Banking Luxembourg S.A. kliendid ja Itaalias registreeritud Eurofiduciaria S.R.L. Pro Kapital keskendub suuremahulistele kaasaegsetele elamu- ja kaubanduspindade arendusprojektidele Tallinnas, Riias ja Vilniuses. Alates asutamisest 1994. aastal on Pro Kapital välja arendanud ligi 20 objekti kokku ligi 180 000 ruutmeetri kasutatava pinnaga. Ettevõtte kinnisvaraportfelli väärtuseks on hinnatud 180 miljonit eurot. Pro Kapitali tulud olid mullu 17,5 miljonit eurot. Allikas: BNS

City24

Back to news