[FI]News Content

2014
  • Näytä vanhemmat
Takaisin

Tartu linnavalitsus kehtestas Eesti Energia uue hoone planeeringu

10.07.12 / 11:27 / katselua: 17
Tartu linnavalitsus kehtestas oma esmaspäevasel istungil Ilmatsalu tänav 5 ja 5a kruntide detailplaneeringu, alale kavandab Eesti Energia uut hoonet. Planeeritav ala pindalaga 6,2 hektarit asub Veeriku linnaosas. Maa-alal asuvad Eesti Energia AS-i administratiivhoone ja alajaam. Planeeringuga nähakse ette Ilmatsalu 5a krundi jagamine kaheks. Ühele krundile jääb olemasolev alajaam, teisele moodustatavale krundile määratakse ehitusõigus kuni 1200 ruutmeetri suuruse ehitusaluse pindalaga kuni üheksakorruselise väikese külastajate arvuga hoone rajamiseks. Lisaks algatas linnavalitsus Turu tänav 35a krundi detailplaneeringu koostamise eesmärgiga kaaluda krundile ärihoone-korterelamu rajamiseks ehitusõiguse määramise võimalust. Planeeritav krunt pindalaga ligi 603 ruutmeetrit asub Karlova linnaosas Turu tänava ääres. Krundile soovitakse projekteerida kolme- kuni neljakorruseline ärihoone-korterelamu. Linnavalitsus väljastas esmaspäeval ka ehitusloa muude objektide seas Ravila tänav 77 jäätmete käitlushoone püstitamiseks. Varasema info kohaselt plaanib ettevõte Epler & Lorenz rajada sügiseks Ravila tänavale üle miljoni euroga uue taaskasutatavate jäätmete keskuse, kus paneb muu hulgas käima Eestis uudse kottkompostimise. Tallinna maantee alguses paikneva Lõuna-Eesti ohtlike jäätmete kogumiskeskuse kõrvale, Ravila 77 kinnistule kavandatav jäätmekeskus hakkab sortima pakendijäätmeid, kompostima biojäätmeid ja suunama taaskasutusse ehitusjäätmeid.

City24

Takaisin