Pro Kapital ja Telliskivi Selts leppisid kokku Kalasadama detailplaneeringu vaidluse lõpetamises

MTÜ Telliskivi Selts ja AS Pro Kapital Eesti allkirjastasid reedel, 11. märtsil, rahulepingu, millega loobutakse edasisest vaidlemisest Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneeringu teemadel.

Pro Kapital ja Telliskivi Selts kinnitavad, et arutelude tulemusena on detailplaneering muutunud selgemaks, arvestades olulistes küsimustes mõlema poole huvidega.

Planeeringu lahendust on täpsustatud peamiselt liivaranna kaitsmise osas, mille tähtsust elukeskkonnale planeering kinnitab. Kokkuleppe põhjal rajab AS Pro Kapital Eesti pärast detailplaneeringu kehtestamist ja jõustumist uued väravad mereäärele juurdepääsuks Kalaranna tänava ülekäiguradadelt Vana-Kalamaja tänava lõpu lähedalt ning  Jahu tänava pikenduse trepi läheduses.

MTÜ Telliskivi Selts  lepib Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kavandatud ranna-ala laiusega ja ehitusõiguse suurusega. Selts kinnitab, et pärast avalikku väljapanekut täiendatud detailplaneering selgitab piisavalt, et sellega  ei kavandata rannalõigu sulgemist. Kokkuleppe sõlmimine tähendab, et Kalaranna rannalõiku saab edaspidi sulgeda üksnes ehitusperioodiks ehitustegevuseks vajalikus mahus.

Pärast detailplaneeringu kehtestamist korraldab Pro Kapital heade tavade kohase avaliku arhitektuurivõistluse Kalasadama alale terviklahenduse leidmiseks, mis sisaldab nii hoonestuse kui ka avalike teede ja liivaranna lahendust. Piirdeaed likvideeritakse lõplikult pärast ehitustegevuse lõppemist.

Kokkuleppe ühe osana palusid AS Pro Kapital Eesti ja MTÜ Telliskivi Selts liige Teele Pehk kompromissleppega lõpetada ka Harju Maakohtus menetluses oleva tsiviilasja.

Toomas Paaver, MTÜ Telliskivi Selts: „Pärast augustis toimunud detailplaneeringu avalikustamist oleme leidnud Kalaranna põhiväärtuste ja liivaranna tuleviku määramiseks selge sõnastuse. Väga oluline on see, et linn on dokumentidest lõpuks kõrvaldanud vastuolud. Ainukeseks erimeelsuseks oli jäänud avaliku pöördumise soov avaliku ranna-ala suurema laiuse järele. Kitsama rannaga tuli leppida, sest isegi kui omanik ehk Pro Kapital oleks leebunud, pidanuks linn laiema avaliku ruumi ka vastu võtma. Kuna linn on järjekindlalt väljendanud selle soovi puudumist, ei ole mõtet meil Pro Kapitaliga pidada formaalseid vaidlusi, mis ei saa kuhugi viia. Otsustajaks ja vastutajaks on paratamatult Tallinna linn. Järgmisena on tähtis, et Pro Kapital korraldaks Kalaranna arhitektuurivõistluse korrektselt ning et seal leitaks liivaranna tuleviku jaoks linnarahvale sobiv lahendus.“

Allan Remmelkoor, AS Pro Kapital Eesti: „Teekond on olnud väga pikk, emotsioone ja tuliseid vaidlusi on olnud ehk liigagi palju, kuid see näitab ka seda, kuivõrd oluline ja hingelähedane on see ala tallinlastele. Oleme pika protsessi käigus nõustunud mitmete täpsustustega ning  võtnud arvesse ka uusi esitatud ettepanekuid, et vähendada kohalike elanike hirme ala tuleviku osas.  Kalasadama planeeringu näol on kindlasti tegu ühe täpsemini reguleeritud ning detailsema planeeringuga, mida Tallinnas menetletud. Tunneli lõpust paistab nüüd valgust ja väga loodan, et saame peatselt alustada järgmist etappi ning asuda koostöös Eesti Arhitektide Liiduga välja töötama juba arhitektuurikonkursi tingimusi.“

Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneeringu järelevalvemenetlus kruntide positsioon 15, 16 ja 40 osas (tulevane mereäärne rannapromenaadi ala ning elamukrunt) jätkub Harju Maavalitsuses, Harju Maavanem peaks esitama oma seisukoha detailplaneeringu vastavuse osas kehtivale seadusandlusele lähiajal.

Foto: Scanpix

Rekord: Tallinna kalleima korteri üks ruutmeeter maksis 6900 eurot

14.03.2016

alt
alt

Põhja-Tallinn saab Miinisadama tänava

14.03.2016

Sarnased uudised

alt

Linnahalli võib tulla 5300 kohaga orkestrisaal ja konverentsikeskus

alt

Erivajadustega inimesed saavad taotleda toetust oma eluaseme kohandamiseks

alt

Riik pani Harku vangla 800 000 euroga müüki

alt

Arendaja soovib endisesse Pärnu vanglasse hotelli rajada

alt

Keskkonnaminister tahab maa väärtust hinnata nelja aasta tagant

alt

Leedu pankrotis Snorase panga viimased Eesti hooned on müügis

Kõige populaarsemad

1

KredEx hakkab väljastama toetust väikeelamute rekonstrueerimiseks

2

Pärnu kesklinna uut kauplust ja ärihoonet plaaniv Rimi sai ehitusloa

3

Tallinn käivitab Reidi, Haabersti ja Gonsiori tee-ehitushanked

4

Nõukaajal rajatud Kuressaare bussijaam tunnistati kultuurimälestiseks

5

Maaomanikud hakkavad saama õiglasemat talumistasu

6

Kinnisvaraturu kasv võtab hoogu maha

Peatoimetaja valik

alt

Nõudlus elamumaa järele on kahekordistunud

alt

Kinnisvaraäri on viidud massidesse

alt

Eesti eluruumide kvaliteet on Euroopa viimaste hulgas