Reaalkool plaanib juurdeehitust

Tallinna linnavalitsus otsustas algatada Tallinna Reaalkoolile juurdeehituse rajada võimaldava detailplaneeringu koostamise.

Estonia pst 6 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata Tallinna Reaalkooli kinnistule ehitusõigus olemasolevale koolihoonele kuni 4 maapealse korrusega juurdeehitise ja 2 maa-aluse korrusega parkla rajamiseks. Estonia puiestee ja G. Otsa tänava nurgal asuva planeeringuala suurus on 1,27 ha. Estonia pst 6 kinnistul asub Tallinna Reaalkool, aastatel 1881-1884 ehitatud ja hiljuti renoveeritud 3-korruseline koolihoone, lisaks 2-korruseline, ühekorruselise paekivist riietushoonega kokku ehitatud algklasside hoone, parkimisplats ja kunstmurukattega spordiplats.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart möönab, et koolil on ruumipuudus ning algklasside hoone on amortiseerunud, ühtlasi puudub koolil spordihoone. „Tegemist on ajaloolise ja traditsioonidele toetuva kooliga, mis on kahtlemata läbi aegade olnud üks linna tugevamaid haridustempleid. Usun, et see reaalkooli vaimsus ja väärtused kanduvad üle ka uude hoonesse,“ ütles Kõlvart.

Planeeritav maa-ala paikneb Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal. Lisaks jääb planeeritav maa-ala arhitektuurimälestiseks tunnistatud 13.–18. sajandi all-linna kindlustuste – linnamüür, tornid, väravaehitised, muldkindlustused, vallikraav – alale.

Estonia puiestee, mille ääres planeeritav maa-ala asub, on linna üks põhimagistraale. Teine linna põhimagistraal, Pärnu maantee, asub planeeritavast maa-alast umbes 100 meetri kaugusel. Soodsa asukoha tõttu on maa-ala väga hästi ühendutud linna kõigi osadega, samuti on piirkonnas väga hästi korraldatud ühistransport.

Eskiislahenduse kohaselt kavandatakse kinnistul asuvale koolihoonele 4 maapealse korrusega juurdeehitis. Juurdeehitis ühendatakse olemasoleva koolihoonega ühekorruselise klaasgalerii abil. Lisaks kavandatakse krundile 2-korruseline maa-alune parkla, mille peale rajatakse spordiväljak ning rekreatsiooniala. Juurdeehituse arhitektuurse lahenduse täpsustamiseks on detailplaneeringus määratud nõue korraldada enne ehitusprojekti koostamist arhitektuurivõistlus.

Estonia pst 6 kinnistul asuv riietushoone tuleb muinsuskaitse eritingimuste kohaselt restaureerida ning säilitada, ajaloolist hoonet võiks edaspidi kasutada Tallinna Reaalkooli muuseumina.

Uude koolihoonesse kavandatakse gümnaasiumile vajalikud õppe- ja laboriruumid, auditooriumid, raamatukogu, garderoob, söökla, rekreatsiooniruumid, administratsiooni- ja personaliruumid ning spordisaalid koos vajalike abiruumidega.

Planeeringulahenduse aluseks on OÜ Kolm Pluss Üks arhitektide töö – Tallinna Reaalkooli arhitektuurne mahuline analüüs „Ühe kooli stsenaarium”.

Detailplaneeringu koostamine algatatakse Tallinna Hardusameti ettepanekul. Detailplaneeringu koostamise algatamine on vajalik seoses järgnevatel perioodidel avaneva võimalusega liita uus Kesklinna gümnaasiumihoone struktuuritoetuste meetmesse „Gümnaasiumivõrgu korrastamine“.

Eften plaanib osta K-Rauta Tammsaare tee kinnistu

13.06.2013

Tallinna vanim supelrand tuleks taastada

13.06.2013

Kõige populaarsemad

1

Tartu linnavalitsus kaalub trammiliini rajamise võimalusi

2

Täienda oma kinnisvarateadmisi Tartu Ülikooli kaugkoolitusprogrammis

3

KredExi kodutoetust sai 358 lasterikast peret

4

Sa oled nüüd koduomanik. Mis edasi?

5

Mustamäe ja Nõmme piirile kavandatakse uuselamurajooni

6

Endover Kinnisvara stardib Volta kvartalis uue projektiga

Toimetaja valik

alt

Palju kinnisvaratehinguid läheb puudulike dokumentide tõttu nässu

alt

Pindi Kinnisvara kinnisvaraturu prognoos 2017. aastaks

alt

Mida peaks teadma võlaõigusseadusest eluruumi üürimisel?