Reaalkool plaanib juurdeehitust

Tallinna linnavalitsus otsustas algatada Tallinna Reaalkoolile juurdeehituse rajada võimaldava detailplaneeringu koostamise.

Estonia pst 6 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata Tallinna Reaalkooli kinnistule ehitusõigus olemasolevale koolihoonele kuni 4 maapealse korrusega juurdeehitise ja 2 maa-aluse korrusega parkla rajamiseks. Estonia puiestee ja G. Otsa tänava nurgal asuva planeeringuala suurus on 1,27 ha. Estonia pst 6 kinnistul asub Tallinna Reaalkool, aastatel 1881-1884 ehitatud ja hiljuti renoveeritud 3-korruseline koolihoone, lisaks 2-korruseline, ühekorruselise paekivist riietushoonega kokku ehitatud algklasside hoone, parkimisplats ja kunstmurukattega spordiplats.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart möönab, et koolil on ruumipuudus ning algklasside hoone on amortiseerunud, ühtlasi puudub koolil spordihoone. „Tegemist on ajaloolise ja traditsioonidele toetuva kooliga, mis on kahtlemata läbi aegade olnud üks linna tugevamaid haridustempleid. Usun, et see reaalkooli vaimsus ja väärtused kanduvad üle ka uude hoonesse,“ ütles Kõlvart.

Planeeritav maa-ala paikneb Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal. Lisaks jääb planeeritav maa-ala arhitektuurimälestiseks tunnistatud 13.–18. sajandi all-linna kindlustuste – linnamüür, tornid, väravaehitised, muldkindlustused, vallikraav – alale.

Estonia puiestee, mille ääres planeeritav maa-ala asub, on linna üks põhimagistraale. Teine linna põhimagistraal, Pärnu maantee, asub planeeritavast maa-alast umbes 100 meetri kaugusel. Soodsa asukoha tõttu on maa-ala väga hästi ühendutud linna kõigi osadega, samuti on piirkonnas väga hästi korraldatud ühistransport.

Eskiislahenduse kohaselt kavandatakse kinnistul asuvale koolihoonele 4 maapealse korrusega juurdeehitis. Juurdeehitis ühendatakse olemasoleva koolihoonega ühekorruselise klaasgalerii abil. Lisaks kavandatakse krundile 2-korruseline maa-alune parkla, mille peale rajatakse spordiväljak ning rekreatsiooniala. Juurdeehituse arhitektuurse lahenduse täpsustamiseks on detailplaneeringus määratud nõue korraldada enne ehitusprojekti koostamist arhitektuurivõistlus.

Estonia pst 6 kinnistul asuv riietushoone tuleb muinsuskaitse eritingimuste kohaselt restaureerida ning säilitada, ajaloolist hoonet võiks edaspidi kasutada Tallinna Reaalkooli muuseumina.

Uude koolihoonesse kavandatakse gümnaasiumile vajalikud õppe- ja laboriruumid, auditooriumid, raamatukogu, garderoob, söökla, rekreatsiooniruumid, administratsiooni- ja personaliruumid ning spordisaalid koos vajalike abiruumidega.

Planeeringulahenduse aluseks on OÜ Kolm Pluss Üks arhitektide töö – Tallinna Reaalkooli arhitektuurne mahuline analüüs „Ühe kooli stsenaarium”.

Detailplaneeringu koostamine algatatakse Tallinna Hardusameti ettepanekul. Detailplaneeringu koostamise algatamine on vajalik seoses järgnevatel perioodidel avaneva võimalusega liita uus Kesklinna gümnaasiumihoone struktuuritoetuste meetmesse „Gümnaasiumivõrgu korrastamine“.

Eften plaanib osta K-Rauta Tammsaare tee kinnistu

13.06.2013

Tallinna vanim supelrand tuleks taastada

13.06.2013

Sarnased uudised

alt

Linnahalli võib tulla 5300 kohaga orkestrisaal ja konverentsikeskus

alt

Erivajadustega inimesed saavad taotleda toetust oma eluaseme kohandamiseks

alt

Riik pani Harku vangla 800 000 euroga müüki

alt

Arendaja soovib endisesse Pärnu vanglasse hotelli rajada

alt

Keskkonnaminister tahab maa väärtust hinnata nelja aasta tagant

alt

Leedu pankrotis Snorase panga viimased Eesti hooned on müügis

Kõige populaarsemad

1

KredEx hakkab väljastama toetust väikeelamute rekonstrueerimiseks

2

Pärnu kesklinna uut kauplust ja ärihoonet plaaniv Rimi sai ehitusloa

3

Tallinn käivitab Reidi, Haabersti ja Gonsiori tee-ehitushanked

4

Nõukaajal rajatud Kuressaare bussijaam tunnistati kultuurimälestiseks

5

Maaomanikud hakkavad saama õiglasemat talumistasu

6

Kääriku ajab Otepää kandi kinnisvarahinnad üles?

Peatoimetaja valik

alt

Nõudlus elamumaa järele on kahekordistunud

alt

Kinnisvaraäri on viidud massidesse

alt

Eesti eluruumide kvaliteet on Euroopa viimaste hulgas