28 omavalitsust on reforminud vähemalt 99 protsenti maast

Maa-ameti andmetel on vähemalt 99 protsenti pindalast maakatastrisse kantud 28 kohalikul omavalitsusel, 52 omavalitsust on jõudnud reformida vähemalt 98 protsenti oma pindalast.

Kõige kaugemale on maareformiga jõudnud Viljandimaa Kõpu vald, kus registrisse on kantud 99,9 protsenti valla territooriumist. Reformimata maad on seal vaid umbes 40 ha – pooleli on mõned maa riigi omandisse jätmise menetlused ja töös on ka valla teede aluste maade vormistamine.

Kõige aeglasemalt on maareformi läbi viinud Kiviõli ja Kohtla-Järve linn, kus maakatastrisse on kantud alla 60 protsendi pindalast.

Maareformiga on jõudnud lõpusirgele enamik omavalitsusi. Kokku on katastrisse kantud 97,2 protsenti maast ehk moodustatud on 661 385 katastriüksust kogupindalaga 4 223 877 hektarit. Sellest valdav osa ehk ligi 60 protsenti kuulub eraomanikele, ligi 40 protsenti riigile ja 1 protsent omavalitsustele.

Reformida on jäänud veel 122 941 hektarit ehk 2,8 protsenti maismaast.

Valdav osa maast on küll reformitud, kuid paraku on just lõppu jäänud keerulisemad juhtumid. Tuleb teha kindlaks ehitiste omanikke, algatada pärimismenetlusi, lahendada vaidlusi ja viia läbi erinevaid toiminguid selleks, et maale tekiks omanik.

Maa-amet tuletab meelde, et maareformi toimingute lõpetamiseks on sätestatud mitmed tähtajad. Näiteks on omavalitsustel kohustus hiljemalt 2015. aasta 31. detsembriks koostada ehitiste teenindamiseks vajaliku maa piiride kulgemise ettepanek ja hiljemalt 2016. aasta 30. juuniks esitada taotlused maade munitsipaalomandisse saamiseks.

Maa tagastamise menetlustes tehtavate toimingute tähtaega võivad omavalitsused pikendada kuni 30. juunini 2016. Praeguse seisuga on veel lõpetamata üle 500 võõrandatud vara tagastamise või kompenseerimise toimiku. Kui maa tagastamisest huvitatud isikud ei ole selleks ajaks vajalikke toiminguid teinud, siis toimik suletakse ja maa jääbki tagastamata.

Maareformi lõpetamisse on oluline panustada ka kõigil neil, kellel on veel mõni reformiga seotud toiming pooleli. Näiteks tuleb omavalitsusega kontakti võtta omanikel, kellele kuuluvate ehitiste alune maa on veel reformimata – neil on vaja esitada nõutavad dokumendid ja teha teisi vajalikke toiminguid.

Maareform riigimaade osas peab olema lõpetatud 2017. aasta 31. detsembriks.

Mis on tehtud, mis on teha jäänud?

Maareform käivitus 1991. aastal, reformi läbiviijad on kohalikud omavalitsused ja maavalitsused.

Maakatastrisse on kantud 661 385 katastriüksust kogupindalaga 4 223 877 hektarit.

Sellest eraomandis on 2 240 069 ha, riigi omandis 1 685 940, munitsipaalomandis 43 499.

Reformimata on veel 2,8 protsenti ehk 122 941 hektarit.

Andmed seisuga 30.11.2015.

Foto: Scanpix

 

 

Viie riigi koostöös loodud Marsi maja on lõplikult valmis

14.12.2015

alt
alt

Hotellid prognoosivad aastavahetuseks vähe turiste

14.12.2015

Sarnased uudised

alt

Linnahalli võib tulla 5300 kohaga orkestrisaal ja konverentsikeskus

alt

Erivajadustega inimesed saavad taotleda toetust oma eluaseme kohandamiseks

alt

Riik pani Harku vangla 800 000 euroga müüki

alt

Arendaja soovib endisesse Pärnu vanglasse hotelli rajada

alt

Keskkonnaminister tahab maa väärtust hinnata nelja aasta tagant

alt

Leedu pankrotis Snorase panga viimased Eesti hooned on müügis

Kõige populaarsemad

1

KredEx hakkab väljastama toetust väikeelamute rekonstrueerimiseks

2

Pärnu kesklinna uut kauplust ja ärihoonet plaaniv Rimi sai ehitusloa

3

Tallinn käivitab Reidi, Haabersti ja Gonsiori tee-ehitushanked

4

Nõukaajal rajatud Kuressaare bussijaam tunnistati kultuurimälestiseks

5

Maaomanikud hakkavad saama õiglasemat talumistasu

6

Kääriku ajab Otepää kandi kinnisvarahinnad üles?

Peatoimetaja valik

alt

Nõudlus elamumaa järele on kahekordistunud

alt

Kinnisvaraäri on viidud massidesse

alt

Eesti eluruumide kvaliteet on Euroopa viimaste hulgas