Lääne-Eesti kodudes kardetakse kõige rohkem torustikuleket ja enda hooletusest tekkinud tulekahju

Seesami poolt korraldatud üle-eestilisest kindlustusriskide uuringust selgus, et lääne-eestlased peavad teistest Eesti elanikest tõenäolisemateks kindlustusriskideks torustiku purunemisest tekkivat veekahju ja enda või lähedase poolt ettevaatamatusest tulekahju põhjustamist.

Seesami turundusjuhi Tiia Pröömi sõnul kardab koguni 67% lääne-eestlastest veekahju, mis võib tekkida torustiku purunemisest, nendele järgnevad lõuna-eestlased, kellest kardab sellist veekahju 58% vastanutest. „Teine suurem erinevus paistab silma tulekahju põhjuste riskide juures. 54% lääne-eestlastest peab tõenäoliseks enda või lähedase hooletusest tekkivat tulekahju, neile järgnevad põhja- eestlased, kellest kardavad sellisel viisil tulekahju tekkimist pooled vastanutest,“ sõnas Prööm.

Samast uuringust tulenevalt oli lääne-eestlastel üheks neist hirmudest ka põhjust, kuid teine oli pigem põhjendamata. „Selgus, et inimese enda või lähedase hooletusest tekkinud tulekahjusid oli tõesti Lääne-Eesti elanikel juhtunud märgatavalt rohkem (17%), kui teiste Eesti piirkonna elanikel – Põhja- ja Kirde-Eestis 10% ning Kesk- ja Lõuna-Eestis 6%. Kuid torustiku lekkest tekkinud kahjudega olid pidanud tegelema vaid 19% lääne-eestlastest, mis oli vähem, kui teiste piirkondade elanikud.“

Hoopis rohkem peaksid Lääne-Eestis elavad inimesed torustiku pärast muretsemise asemel tähelepanu pöörama oma hoone seisukorrale. „Lääne-eestlastel oli teistest vastajatest rohkem esinenud veekahjusid läbi seinte ja katuse tunginud veest, mida oli kogenud 24% vastanutest. Samas ise pidasid lääne-eestlased seda probleemi teistest vastanutest märgatavalt vähem tõenäolisemaks (28%),“ selgitas Prööm.

Lääne-eestlased paistavad ka silma selle poolest, et kardavad oluliselt vähem traumasid ja kehalisi vigastusi. „Uurisime, milliseid traumasid peavad vastajad kõige tõenäolisemaks ning lääne-eestlased pidasid teistest vastanutest kõige vähem tõenäoliseks pea kõiki uuritud ohte – libedaga kukkumist, spordivigastusi, kallaletungi, õnnetust lähedasega või tööõnnetust. Ainus trauma, mida pidasid lääne- eestlastest (44%) veel vähem tõenäoliseks põhja-eestlased (36%), oli vigastus kodu- või aiatöödel,“ rääkis Prööm.

Tundus, et ka see oli põhjendatud hirm, kuna kodu- ja aiatöödel saadud vigastusi tunnistasidki kõige rohkem lääne-eestlased. „30% lääne- eestlastest vastasid, et on saanud vigastusi kodus või aias töötades, neile järgnesid Kesk- ja Kirde-Eesti elanikud, kellest oli sellisel moel vigastusi saanud 27% vastanutest,“ kommenteeris Prööm.

Liiklusõnnetuste riskide puhul pidasid lääne-eestlased teistest Eesti elanikest kõige tõenäolisemaks, et on ise õnnetuse põhjustajaks (48%) ning kõige vähem tõenäolisemaks, et õnnetuse põhjustab keegi teine (74%). Teistest vastajatest rohkem kartsid lääne-eestlased rohkem ka jalgrattavargust (50%).

Foto: Scanpix

Ehitusloa saanud eluruumide arv kasvas 52,9 protsenti

15.10.2015

alt
alt

Colonna Kinnisvara alustab kolmanda kortermaja ehitust Lasnamäel Vana-Kuuli tänaval

15.10.2015

Sarnased uudised

alt

Linnahalli võib tulla 5300 kohaga orkestrisaal ja konverentsikeskus

alt

Erivajadustega inimesed saavad taotleda toetust oma eluaseme kohandamiseks

alt

Riik pani Harku vangla 800 000 euroga müüki

alt

Arendaja soovib endisesse Pärnu vanglasse hotelli rajada

alt

Keskkonnaminister tahab maa väärtust hinnata nelja aasta tagant

alt

Leedu pankrotis Snorase panga viimased Eesti hooned on müügis

Kõige populaarsemad

1

KredEx hakkab väljastama toetust väikeelamute rekonstrueerimiseks

2

Pärnu kesklinna uut kauplust ja ärihoonet plaaniv Rimi sai ehitusloa

3

Tallinn käivitab Reidi, Haabersti ja Gonsiori tee-ehitushanked

4

Nõukaajal rajatud Kuressaare bussijaam tunnistati kultuurimälestiseks

5

Maaomanikud hakkavad saama õiglasemat talumistasu

6

Kinnisvaraturu kasv võtab hoogu maha

Peatoimetaja valik

alt

Nõudlus elamumaa järele on kahekordistunud

alt

Kinnisvaraäri on viidud massidesse

alt

Eesti eluruumide kvaliteet on Euroopa viimaste hulgas