Tallinn otsib taas Kopli liinide maa-alale arendajat

Tallinna linnavalitsus otsustas teha linnavolikogule ettepaneku panna Kopli liinide alal asuvad kinnistud kombineeritud pakkumise korras 1,5 miljoni euro suuruse alghinnaga enampakkumisele.

Eelnõu kohaselt müüakse Tallinna linnale kuuluvad Kopli liinide alal asuvad kinnistud kombineeritud pakkumise korras ühtse müügiobjektina. Enampakkumise objektiks on kokku 82 kinnistut, teatas linna pressiteenistus.

"Eesmärk on leida Kopli liinide maa-alale arendaja, kes ehitab välja sealse elamuala koos elamuala teenindamiseks vajaliku taristuga - kanalisatsiooni- ja veetrassid, tänavad, spordiväljakud, haljasalad ja muu selline," kommenteeris abilinnapea Eha Võrk.

Kopli liinide projekt hõlmab ligi 17 hektari suurust maa-ala, millest hoonestatavate kinnistute pindala on ligi kuus hektarit, ligi 11 hektarit on aga üldkasutatav, ühiskondlike ehitiste ja transpordimaa.

Kopli liinide ja lähiala detailplaneeringu kohaselt on võimalik sellele alale ehitada ühe- kuni viiekorruselisi korterelamuid –kokku kuni 527 korterit - ja 38 ühepereelamut.

"Kopli liinide alale on püütud hoonestusõiguse seadmise teel korduvalt edutult arendajat leida, paraku luhtusid ka peale tingimuste leevendamist tehtud uued katsed," nentis Võrk.

"Seetõttu oleme otsustanud teha linnavolikogule ettepaneku Kopli liinide alal paiknevatele kinnistutele mitte hoonestusõigust seada vaid need võõrandada, tagamaks võimekate rahvusvahelise mastaabiga kinnisvaraarendajate huvi enampakkumisel osaleda," lisas ta.

Samas tagab kahe-etapiline konkurss Võrgu kinnitusel kandidaatide põhjaliku vaagimise ja potentsiaalse võitja lubaduste vettpidavuse.

Võrk nentis luhtunud katsetele osundades, et hoonestusõiguse müük ei paku arendajatele piisavat huvi. Potentsiaalse Kopli liinide projekti arendajana nähakse kinnisvarafondi või suuremat arendusfirmat.

Eelnõuga tehakse ettepanek müüa Kopli liinide alal asuvad kinnistud kombineeritud pakkumise korras. Kombineeritud pakkumine on kahe-etapiline müügiviis.

Esimene etapp on pakkuja kvalifitseerimine ning teine etapp eelläbirääkimistega pakkumine, kuhu kutsutakse esimesel etapil nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad.

Kombineeritud pakkumise ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks moodustatakse komisjon, kuhu kuuluvad Tallinna linnavaraameti, Põhja-Tallinna valitsuse, Tallinna linnaplaneerimise ameti, Tallinna kultuuriväärtuste ameti, Tallinna kommunaalameti ja arhitektide liidu esindaja.

Pakkuja kolme viimase lõppenud majandusaasta netokäive peab olema igal majandusaastal olnud vähemalt 10 miljonit eurot. Koos pakkumisega tuleb pakkujal esitada kinnituskiri pangalt ning Kopli liinide linnaehituslik visioon, võttes võimalikult suures osas aluseks olemasolev teedevõrk ning säilitamisele kuuluvad munakivikattega teed.

Linnavalitsuse teatest nähtub, et väärtusliku hoonestusstruktuuriga aladel tuleb kasutada piirkonnale omaseid viimistlusmaterjale. Uushoonestuse kavandamisel tuleb tagada kõrguslikult ja arhitektuurilt sobiv üleminek väärtusliku hoonestusstruktuuriga aladele ning säilitatavatele hoonetele.

Arendajal tuleb kavandada ka avalikult kasutatavad rannapromenaad ja rannapark; ranna ja hoonete vahelisele alale spordi- ja mänguväljakud, koerte jalutusalad ning arvestada tuleb ka supelranna rajamise võimalusega.

Pakkumise teise etapi võimalikud lisatingimused on investeeringute kava esitamine, ala taristu väljaehitamise kohustuse täitmise tagamise ja ala turvalisuse tagamise tingimused.

Müügileping sõlmitakse isikuga, kelle pakkumise on Tallinna linnavalitsus tunnistanud parimaks, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud hinda.

Kopli liinide alal paiknevate kinnistute võõrandamise väljakuulutamisel arvestatakse piisavalt pika pakkumiste esitamise perioodiga ning Tallinna linnavaraamet planeerib aktiivset müügitegevust nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel kinnisvaraturul, seisab teates.

Tallinn on Kopli liinidele üritanud arendajat leida aastaid, seni on kõik katsed nurjunud.

Allikas: BNS

City24.ee Facebookis

Pindi Kinnisvara: Uusarenduste edu on väga hüplik

05.06.2013

Colliers: soov kulusid kokku hoida paneb ettevõtted kolima

05.06.2013

Sarnased uudised

alt

Linnahalli võib tulla 5300 kohaga orkestrisaal ja konverentsikeskus

alt

Erivajadustega inimesed saavad taotleda toetust oma eluaseme kohandamiseks

alt

Riik pani Harku vangla 800 000 euroga müüki

alt

Arendaja soovib endisesse Pärnu vanglasse hotelli rajada

alt

Keskkonnaminister tahab maa väärtust hinnata nelja aasta tagant

alt

Leedu pankrotis Snorase panga viimased Eesti hooned on müügis

Kõige populaarsemad

1

Pärnu kesklinna uut kauplust ja ärihoonet plaaniv Rimi sai ehitusloa

2

Tallinn käivitab Reidi, Haabersti ja Gonsiori tee-ehitushanked

3

KredEx hakkab väljastama toetust väikeelamute rekonstrueerimiseks

4

Maaomanikud hakkavad saama õiglasemat talumistasu

5

Kääriku ajab Otepää kandi kinnisvarahinnad üles?

6

Tuhanded maamaksuvõlglased saavad nõudliku meeldetuletuse

Peatoimetaja valik

alt

Nõudlus elamumaa järele on kahekordistunud

alt

Kinnisvaraäri on viidud massidesse

alt

Eesti eluruumide kvaliteet on Euroopa viimaste hulgas