Superministeeriumi hoone ehitamiseks tuleb uus arhitektuurikonkurss

Tallinna linnaplaneerimise amet otsustas, et Tallinnasse kavandatava ministeeriumite ühishoone ehitamiseks tuleb korraldada uus arhitektuurikonkurss.

Suur-Ameerika 1/ Väike-Ameerika 2 kinnistule rajatava büroohoone hoonestaja OÜ 2Torni eestvedamisel on loodud töörühm, kes tegeleb konkursi korraldamisega. OÜ 2Torni teatel on nii büroohoone tulevasel üürnikul kui hoonestajal soov saavutada linnaruumi ja kasutuse seisukohalt parim võimalik tulemus.

Lähiajal avalikustatakse konkursi tingimused. Arhitektuurikonkursi raames otsitakse parimat lahendust büroohoonele.

Tallinna linnaplaneerimise amet väljastas mullu suvel ehitusloa Suur-Ameerika ja Väike-Ameerika tänava vahele kavandatav ministeeriumide ühishoone püstitamiseks. Tänavu aprillis esitas OÜ 2Torni ametile hoone ümberprojeketeerimiseks projekteerimistingimuste taotluse, millele oli lisatud eskiis, mis erines oluliselt ehitusloa saanud projektist.

"Kuna riikliku tähtsusega esindushoone ehitusloa menetlus oli läbi viidud avalikkust kaasates, sealhulgas oli projekti kohta küsitud arvamust ka Eesti Arhitektide Liidult, pidas amet vajalikuks pöörduda EAL-i  poole saamaks seisukohta ka hoone uue lahenduse kavandamiseks," ütles Tallinna linnaplaneerimise  ameti juhataja asetäitja Endrik Mänd mai lõpus.

EAL andis mai keskel oma seisukoha, milles leidis, et riigi esindushoone püstitamiseks tuleks eelnevalt läbi viia avatud arhitektuurivõistlus. Arhitektid märkisid oma seisukohas, et olemasoleva hoone lammutamise ja selle asemele täiesti uue hoone ehitamisega muudetakse kehtestatud detailplaneeringus sätestatud põhimõtteid. “Eesti Arhitektide Liit on jätkuvalt seisukohal, et sedavõrd olulise sümbolehitise projekt saab sündida vaid läbi avaliku arhitektuurivõistluse, mis vastab heale tavale nagu see on kirja pandud EAL-i arhitektuurivõistluste juhendis,” märkis EAL-i president Indrek Allmann liidu nimel.

"Mistahes ehitusprojektid, mis pelgalt kavandavad olemasoleva hoone asemele uue hoone, ei ole käsitletavad 2007. aastal toimunud võistluse võidutöö edasiarendusena, sest olemasoleva hoone lammutamine tähendab oluliselt muutunud lähteülesannet ja oluliselt avaramaid valikuvõimalusi, mis on jäänud võistlusel ja detailplaneeringu menetlemisel läbi kaalumata,” sõnas Allmann. “Täna arendaja väljapakutud eskiisil ei ole varasema võistlusega mingit kokkupuudet, töö ei vasta detailplaneeringule ja me ei pea vajalikuks selle eskiisi kohta täpsemat arvamust avaldada," lisas ta.  

Allikas: BNS

Admiraliteedi basseini äärde kerkivad Eesti esimesed maaküttel kortermajad

09.06.2015

alt

Viimsis juba rohkem elanikke kui Viljandis

10.06.2015

Kõige populaarsemad

1

Märtsis muutub elamukinnisvara hindamise kord

2

Palju kinnisvaratehinguid läheb puudulike dokumentide tõttu nässu

3

Tartu linnavalitsus kaalub trammiliini rajamise võimalusi

4

Õpi tundma ja vältima mõtlemis- ning otsustusvigu kinnisvaratehingutes

5

Mustamäe ja Nõmme piirile kavandatakse uuselamurajooni

6

Endover Kinnisvara stardib Volta kvartalis uue projektiga

Toimetaja valik

alt

Palju kinnisvaratehinguid läheb puudulike dokumentide tõttu nässu

alt

Pindi Kinnisvara kinnisvaraturu prognoos 2017. aastaks

alt

Mida peaks teadma võlaõigusseadusest eluruumi üürimisel?