Tallinna bussijaama naabrusse kavandatakse riigikaitserajatisi

Tallinna linnavalitsus algatab kaitseväe kasutuses oleva Filtri tee ja Masina tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu.

Planeeritava maa ala pindala 12,87 ha. Detailplaneeringuga soovitakse muuta planeeritaval alal asuvate kinnistute piire ja maakasutuse sihtotstarvet, kavandada neli riigikaitse-, neli transpordi- ja üks tootmismaa sihtotstarbega krunt ning määrata ehitusõigus riigikaitse- ja tootmismaa sihtotstarbega kruntidele kokku kuni 19 kuni viie maapealse ja kuni kahe maa aluse korrusega hoone ehitamiseks ja/või rekonstrueerimiseks.

Tallinna Kesklinna Valitsus korraldab detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapaneku ning avaliku arutelu. Planeeritav maa-ala asub Kesklinnas, Juhkentali asumis Peterburi tee, Filtri tee, Juhkentali tänava ja Tartu maantee vahelises kvartalis. Piirkonnas on nii äri-, tootmis- kui ka eluhooneid ning eriotstarbelisi hooneid. Läheduses asuvad Kalevi keskstaadion, Kaitseväe ja Siselinna kalmistu, Tallinna Autobussijaam ning Ülemiste liiklussõlm.

Planeeritava ala Tallinna üldplaneeringu kohane juhtotstarve on valdavalt riigikaitseline maa, s.o riigikaitse, kinnipidamiskohtade jm eriteenistustega seonduvate asutuste ala. Võistluse tänava pikendusest kirdesse jääva planeeritava ala osa juhtotstarve on ühiskondlike ja puhkeehitiste ala s.o põhiliselt haridus-, teadus-, tervishoiu-, kultuuri- või spordiasutuste, samuti samalaadsete teenustega või vaba aja veetmisega seonduvate ettevõtete ala ning Filtri tee 9 katastriüksuse osas on juhtotstarve liiklusala, s.o raudtee ja lennuvälja ehitiste ala, samuti suuremate parklate ala.

Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta ühiskondlike ja puhkeehitiste ala ning liiklusala planeeritava ala piires riigikaitseliseks maaks.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles Kaitseministeerium, sooviga määrata ehitusõigus alale riigikaitse otstarbega hoonete rajamiseks.

Detailplaneeringu eskiisi on koostanud ConArte OÜ. Planeeringualal on suur haljasala, mille puhul on tegemist kunagise suvemõisa, hiljem aga sõjaväehaigla ja praegu kaitsejõudude peastaabi ümbruse pargiga. Pargialal on läbi viidud põhjalikud korrastustööd ning seal kasvab palju väärtuslikku ja olulist haljastust. Uus hoonestus rajatakse planeeringuala osale, mida praegu kasutatakse autode parkimisplatsina.

Planeeringuala on oluline ka kultuuriväärtustelt, kinnistul asuvad kultuurimälestiseks tunnistatud ehitismälestistena Juhkentali sõjaväehospidali peahoone, arstide elamu ning park ja tiikide süsteem. Osal detailplaneeringualast praegu hoonestus puudub ning haljastus ja linnaruum on organiseerimata. Sellele alale on uut hoonestust lubatud rajada tingimusel, et rajatavad hooned ei varja ala sügavuses asuvat ehitismälestist – endise sõjaväehospidali peahoonet. Planeeringualale  kavandatakse ka kergliiklusteed.

LVM Kinnisvara alustas uue korterelamu müüki Tallinna kesklinnas

19.05.2015

alt

Supilinna kavandatakse uusi kortermaju

20.05.2015

Kõige populaarsemad

1

Pärnu annab 15 aastaks rendile 55 bussiootepaviljoni ala

2

Buumiaegsed hinnad on käes, tehingute mahu poolest jäädakse veel alla

3

Väikeremondi tellijad on hiljaks jäämas

4

Riigile loovutatud rämpskinnisvara hulk on tänavu kõvasti kasvanud

5

Keila Jõesaare omanik võib ehitada 30 maja asemel kaks

6

Millised on eluruumile esitatavad nõuded?

Toimetaja valik

alt

Tänasest hakkab kehtima elamukinnisvara hindamise uus kord

alt

Korteri puudusi varjates võtab müüja suure riski

alt

Kas tead kõiki riske kaasomandis kodu ostmisel?