Riigivara valitsemine muutub lihtsamaks

Valitsus kiitis täna heaks riigivaraseaduse muudatused, et lihtsustada riigivara valitsemisega seotud menetluse korda täpsustades riigivara valitsemise põhimõtteid. Riigivaraseaduse muutmisega täiendati ka kaitseväeteenistuse, kinnistusraamatu- ja välisteenistusseadust.

Seaduse muutmisega täpsustati riigivara valitsemise põhimõtteid ja kinnisasja otsustuskorras võõrandamise korda. Näiteks selgitatakse võimalikult laias ringis välja, kellel ja miks on vaja võõrandatavat või kasutamiseks antavat kinnisasja. Huvitatud isikute ringi kaasatakse ka kohalikud omavalitsusüksused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud, riigi sihtasutused ja mittetulundusühingud. Lisaks hakkab siseministeerium taotlusi regionaalpoliitilisest ja ruumiplaneerimise aspektist analüüsima.

Vara üleandmist ühelt asutuselt teisele lihtsustati, vähendati ka valitsuse töökoormust ning kooskõlastusringe erinevate asutustega. Näiteks ei ole enam vaja valitsuse otsust ruumide ajutiseks kasutamiseks või väikeste pindade kohta. Samuti võib riigivara valitseja nüüd ise otsustada kasutuseks andmise eluruumi üürimisel ja väikesemahuliste lepingutes. Mitmeid menetlusi ei pea enam kooskõlastama rahandusministeeriumiga, näiteks kui üürileandjaks on Riigi Kinnisvara AS. Rahandusministeeriumiga eelnõude kooskõlastamine on menetluste lihtsustamiseks viidud riigi kinnisvararegistrisse.

Täiendati riigi osalemist eraõiguslikes juriidilistes isikutes. Näiteks ei või riigi sihtasutus anda laenu, tagada kolmandate isikute kohustusi, sõlmida krediidi- või finantseerimisasutustega hoiulepinguid ega paigutada oma rahalisi vahendeid finantsvarasse, sealhulgas väärtpaberitesse, välja arvatud juhul, kui vastav õigus tuleneb põhikirjast.

Välislepingute või välismaal asuva vara kohta kohaldatakse riigivaraseadust arvestades asukohajärgses riigis kehtivaid regulatsioone ja tava. Riigivaraseadus ei kohaldu, kui osalemine tuleneb EL õigusaktist või välislepingust.

Täpsustati ettevõtluskeskkonna arendamiseks kinnisasja otsustuskorras võõrandamise ja hoonestusõigusega koormamise korda.

Kaitseväeteenistuse seadusesse lisati tööandja eluruumi termin, et eristada tegevväelase isiklikku kasutusõigust teenistusülesannete täitmise ajal tekkivast õigusest tööandja poolsele majutusele.

Kinnistusraamatuseaduses tehti mitmed tehnilised muudatused kinnisasjade kinnistamise ja kinnistusraamatusse kandmise korda. Ühtlasi muutub maaüksuste kinnistamine kohustuslikuks nii riigile kui kohalikule omavalitsusele.

Välisteenistusseaduses nähti ette üldsõnalisem volitus eluruumi kulude hüvitamise aluste ja korra kehtestamiseks.

 

 

Soome elektroonikatööstus avab Tallinnas 2000-ruutmeetrise tootmishoone

27.11.2014

alt

III kvartalis ehitusmahud vähenesid

28.11.2014

Kõige populaarsemad

1

5 viga, mida inimesed oma kodule hinda pannes teevad

2

Tartu alustab uue viidasüsteemi loomist

3

Tartu soovib müüa Lidlile huvi pakkuva kinnistu

4

Kuidas sisustada stiilset ja hubast koduaeda, terrassi või rõdu?

5

Korteriühistud ei taha oma juhtidele palka maksta

6

Astlanda ehitab Tobiase tänavale 18 miljoni euro eest elamupinda

Toimetaja valik

alt

5 meetodit rentniku tausta uurimiseks

alt

Kinnisvara hinnatõus – kaua veel?

alt

City24.ee on suurima kinnisvarakuulutuste arvuga portaal Eestis