Riik plaanib 5 miljoniga toetada eramajade õlikütte väljavahetamist

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on välja töötanud määruse eelnõu, mis võimaldaks järgnevatel aastatel toetada kokku 5 miljoni euroga eramajades õliküttelt üleminekut teistele küttelahendustele.

Kuivõrd alates 2015. aastast kaob kerge kütteõli erimärgistus, millega tõuseb selle hind hinnanguliselt 30 protsenti ehk terve Eesti peale kokku umbes 25-30 miljonit eurot, on ministeeriumi sõnul on oluline kompenseerida tarbijale hinnatõus toetusskeemiga.

Selleks on määruse eelnõu kohaselt kavas kasutada kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega enampakkumiste süsteemiga teenitud tuludest umbes 5 miljonit eurot selleks, et toetada väikeelamute ehk üksikelamute, kaksikelamute, ridaelamute ja muude kahe korteriga elamute vedelküttel kütteseadme väljavahetamist.

Analoogset toetusmeedet rakendati Kredexi kaudu 2012. aastal, millal see osutus populaarseks ning taotluste maht ületas meetme toetusmahu mitmekordselt. Rahuldatud taotlusi oli 212, neist kütteallika vahetus oli 146 taotluses. Neist omakorda 50 protsenti moodustas maasoojuspumba paigaldus, 40 protsenti õhk-vesi soojuspumba paigaldus ja 10 protsenti pelleti- või halupuidu katla paigaldus. Investeeringute suuruseks vastavalt 7500 ja 10 500 eurot soojuspumba ja 6000 eurot pelletikatla paigaldus.

Arvestades kütteõli hinnatõusust tingitud kulude 30-protsendilist kasvu, siis ministeeriumi hinnangul tasuks õlikatla vahetamine isegi ilma toetuseta ennast viie aastaga ära. Võttes aluseks 2012. aasta andmed võiks investeeringu keskmiseks suuruseks olla 8850 eurot, millest toetuse võiks katta 25 protsenti ehk umbes 2200 eurot. Seega näiteks 2000 õliküttel olevate eramute kütteallika vahetamiseks vajaminev toetuse kogusumma oleks 4,4 miljonit eurot.

Ehitisregistri andmete kohaselt on vedelkütus kütte liigina märgitud 2797 kasutuses oleva üksikelamu, 331 ridaelamu, 64 kaksikelamu ja 26 muu kahe korteriga elamu puhul. Seega kuulub toetusmeetme raames sihtgruppi 3218 elamut, mis vajavad energiakasutuse kaasajastamiseks rekonstrueerimist.

Toetuste eraldamise meetme eelarve sõltub mahust, mis laekub sihtsuunitlusena kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega enampakkumiste tulemusel elamute renoveerimise toetusteks. Riigi eelarvestrateegia 2015–2018 eelnõu kohaselt kavandatakse perioodil 2015–2020 CO2 kvoodimüügi tulust rahastada väikeelamute energialahenduste muutmist 2014.–2017. aastal kogumahus 5 miljonit eurot, sellest 3 miljonit eurot 2014.–2015. aastal.

Tartu Ülikool leidis vanale füüsikainstituudile ostja

10.07.2014

Tallinn kuulutas välja Ülemiste ühisterminali arhitektuurikonkursi

11.07.2014

Kõige populaarsemad

1

Millal on õige aeg kinnisvara müüa?

2

Hindamine või hinnang?

3

Ober-Haus Kinnisvara: Turgu mõjutab uute korterite arvu kiire kasv

4

Kinnisvara hinnad kasvasid Mustamäel ulmelise kiirusega

5

Hammerhead K1 ärihoone sai nurgakivi

6

Maa-ameti kaardirakenduses on korraga nähtavad nii praeguse kui ka uue haldusjaotuse piirid

Toimetaja valik

alt

Millal on õige aeg kinnisvara müüa?

alt

Uus eestimaine veebileht teeb igaühest sisekujundaja

alt

Eluasemehinna kasv peegeldab sissetulekute suurenemist ja linnastumist