Kalevi staadioni naabrusse kavandatakse korterelamuid

Tallinna linnavalitsus otsustas esitada linnavolikogule kehtestamiseks detailplaneeringu, mis võimaldab rajada Kalevi keskstaadioni naabrusse neli korterelamut.

Staadioni tn 1, Võistluse tn 3 ja Võistluse tn 7 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kohaselt saab 0,82 ha suurusele maa-alale rajada kaks kuni 6 maapealse korrusega äriruumidega elamut, ühe kuni 6 maapealse korrusega ning ühe kuni 4 maapealse korrusega elamu. Parkimine on kavandatud peamiselt hoonete maa-alustele korrustele.

Detailplaneeringu koostas K-Projekt AS. Planeeritud maa-ala asub Kesklinnas, Staadioni, Juhkentali ja Võistluse tänava vahelises kvartalis. Lõunast külgneb ala Kalevi keskstaadioniga. Staadioni tn 1 kinnistul tegutseb City Motors AS, mis tegeleb autode müügi ja hooldusega, krundil asub mitu heas seisukorras hoonet. Võistluse tn 3 ja Võistluse tn 7 kruntidel paiknevad halvas tehnilises seisukorras hooned.

Planeeritud maa-ala kontaktvöönd on polüfunktsionaalne - ülekaalus on elamud, kuid on ka ärihooneid ja sotsiaalobjekte. Kontaktvööndisse jäävad hooned on 2- kuni 9-korruselised. Lähipiirkonnas asuvad erinevad rekreatsioonialad, koolid ja teised olulised sotsiaalse infrastruktuuri objektid.

Polüfunktsionaalsuse säilitamiseks on Staadioni tn 1 krundile planeeritud hoonetesse kavandatud ka äriruumid, mis turvalisuse aspektist on väga oluline, sest nii on tagatud inimeste kohalolek ja kontroll avaliku ruumi üle ööpäevaringselt. Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles Compakt Kinnisvara OÜ, detailplaneeringu koostamine algatati 5. mail 2010 ning detailplaneering võeti vastu 14. märtsil 2012.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 16. aprillist kuni 14. maini 2012 ning 19. juunil 2012 toimus Tallinna Kesklinna Valitsuses detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav arutelu. Võrreldes vastuvõetud detailplaneeringu lahendusega on vähendatud Staadioni tn 1 kinnistule kavandatud hoonete suurimat võimalikku maapealse osa korruselisust 8-lt 6-le. 7. novembril 2013 sõlmitud lepinguga võtsid Compakt Kinnisvara OÜ, Stadium Real Estate OÜ ja OÜ VEERENNI 31 kohustuse tagada oma vahendite arvelt detailplaneeringu kohaste avalikult kasutatava teede ja üldkasutatava haljastuse rajamine. Staadioni tn 1 kinnisasjale seatakse Tallinna linna kasuks tasuta ja tähtajatu isiklik kasutusõigus kõnni- ja sõidutee avaliku kasutuse tagamiseks, vastavasisuline leping on sõlmitud 17. jaanuaril 2014.

Luksushotell Kolm Õde on läinud Äripanga omandusse

23.04.2014

Tasku tõusis suurima külastatavusega keskuseks Tartus

23.04.2014

Kõige populaarsemad

1

Tartu linnavalitsus kaalub trammiliini rajamise võimalusi

2

Täienda oma kinnisvarateadmisi Tartu Ülikooli kaugkoolitusprogrammis

3

KredExi kodutoetust sai 358 lasterikast peret

4

Sa oled nüüd koduomanik. Mis edasi?

5

Mustamäe ja Nõmme piirile kavandatakse uuselamurajooni

6

Endover Kinnisvara stardib Volta kvartalis uue projektiga

Toimetaja valik

alt

Palju kinnisvaratehinguid läheb puudulike dokumentide tõttu nässu

alt

Pindi Kinnisvara kinnisvaraturu prognoos 2017. aastaks

alt

Mida peaks teadma võlaõigusseadusest eluruumi üürimisel?