Tallinna linnavalitsus kehtestas uued nõuded aadressitähistele

Linnavalitsuse määrusega kehtestatakse Tallinna aadressitähiste uued nõuded. Võrreldes seni kehtinud samasisulise õigusaktiga („Tallinna aadressitähiste eeskiri”) täpsustatakse uues määruses aadressitähistega seotud mõisteid ja aadressitähise kujunduspõhimõtteid, sh kehtestatakse linnaosades kasutusel olevad värvilahendused ja kehtinud kujunduspõhimõtted viiakse kooskõlla Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määrusega nr 251 „Aadressiandmete süsteem”.

Määrus jõustub 1. mail 2014 ja määruse jõustumisest alates tuleb uued aadressitähised paigaldada vastavalt määruses esitatud nõuetele. Puudu olevad tänava- ja numbrisildid tuleb paigaldada hiljemalt 1. maiks 2016.

Olemasolevale, ametliku kohanimega kohale tuleb muu kohanimesilt paigaldada Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kirjas määratud tähtajaks, kuid mitte hiljem kui 1. novembriks 2016. Määrus koosneb kaheksast peatükist. Esimeses peatükis sätestatakse aadressitähiste määruse reguleerimisala ja eesmärk, antakse mõistete tähendused ning linnaosa valitsuse, ehitise omaniku kohustused. Teises peatükis sätestatakse üldised aadressitähisele esitatavad nõuded. Kolmandas peatükis käsitletakse aadressitähiste kujundust: mõõtmetele ja värvilahendusele esitatavaid nõudeid. Neljas peatükk käsitleb aadressitähistele kehtestatud keelelisi nõudeid. Viiendas peatükis sätestatakse aadressitähiste hoonele, piirdele või postile paigaldamise tingimused. Kuuendas peatükis kehtestatakse aadressitähiste paigaldamise tähtajad. Seitsmes peatükk käsitleb aadressitähiste järelevalve korda. Kaheksas peatükk käsitleb määruse rakendamise sätteid.

Määruses sätestatud ülesannete täitmiseks vajalikud rahalised vahendid tuleb linnaosade valitsustel planeerida oma aastaeelarvesse. Määruse rakendussätetes antakse mõistlik tähtaeg puuduvate tähiste paigaldamiseks. Linnaosade valitsustel on võimalik kulutusi ajatada kolmele eelarveaastale: 2014., 2015. ja 2016. aastale. Esialgse arvestuse kohaselt on aadressitähiste paigaldamiseks vaja eelarvelistest vahenditest leida kuni 16 000 eurot.

Eelarvesse ei ole arvestatud kulutusi muude kohanimesiltide paigaldamiseks. Muu kohanimesilt on silt, millel on ametlikult määratud kohanimi, v. a tänavanimi (näiteks Kalasadam, Lembitu park, Ilvesesild). Lisaks tänavatele on Tallinnas ligi 200 ametliku kohanimega objekti, mis on valdavalt tähistamata. Muud kohanimesildid tuleb üldjuhul kavandada postidele. Uue posti ja kohanimesildi hind kokku võib ulatuda kuni 40 euroni, mis teeb võimalike lisakulutuste summaks kuni 8 000 eurot.

Ülemistesse võib kerkida innovaatilisi lahendusi pakkuv rahvusvaheline konverentsi- ja messikeskus

09.04.2014

alt

Täna pandi nurgakivi Ülemiste keskuse uuele osale

09.04.2014

Sarnased uudised

alt

Linnahalli võib tulla 5300 kohaga orkestrisaal ja konverentsikeskus

alt

Erivajadustega inimesed saavad taotleda toetust oma eluaseme kohandamiseks

alt

Riik pani Harku vangla 800 000 euroga müüki

alt

Arendaja soovib endisesse Pärnu vanglasse hotelli rajada

alt

Keskkonnaminister tahab maa väärtust hinnata nelja aasta tagant

alt

Leedu pankrotis Snorase panga viimased Eesti hooned on müügis

Kõige populaarsemad

1

KredEx hakkab väljastama toetust väikeelamute rekonstrueerimiseks

2

Pärnu kesklinna uut kauplust ja ärihoonet plaaniv Rimi sai ehitusloa

3

Tallinn käivitab Reidi, Haabersti ja Gonsiori tee-ehitushanked

4

Nõukaajal rajatud Kuressaare bussijaam tunnistati kultuurimälestiseks

5

Maaomanikud hakkavad saama õiglasemat talumistasu

6

Kinnisvaraturu kasv võtab hoogu maha

Peatoimetaja valik

alt

Nõudlus elamumaa järele on kahekordistunud

alt

Kinnisvaraäri on viidud massidesse

alt

Eesti eluruumide kvaliteet on Euroopa viimaste hulgas