Haabersti liiklussõlme naabrusse kavandatakse kõrghoonet

Tallinna linnavalitsus otsustab kolmapäevasel istungil Paldiski maantee 110 kinnistule kuni 22 maapealse ja kahe maa-aluse korrusega äripindadega korterelamu ehitada võimaldava detailplaneeringu koostamise algatamise.

Planeeritava maa-ala suurus on 0,3 hektarit. Detailplaneeringuga soovitakse muuta kinnistu sihtotstarve 70-protsendiliselt elamumaaks ja 30-protsendiliselt ärimaaks. Planeeringuala asub Haabersti linnaosas Paldiski maantee ja Rannamõisa tee ristmiku läheduses. Elamumaa sihtotstarbega Paldiski maantee 110 kinnistu kuulub Armanitex OÜ-le, kinnistul asuvad üksikelamu ja kaks abihoonet, teatas Tallinna linnavalitsus.

Detailplaneeringu algatamise taotluse esitas Armanitex OÜ. Detailplaneeringu taotluse juurde on Armanitex OÜ koostanud lahendusettepaneku ja illustreeriva materjali. Lahendusskeem vastab Haabersti linnaosa üldplaneeringule. Planeeringuala asub teemaplaneeringu "Kõrghoonete paiknemine Tallinnas" kohaselt Haabersti kõrghoonete piirkonnas teises kvartalis.

Teemaplaneeringu kohaselt on piirkonda soovitatav rajada multifunktsionaalne kõrghoone, mille brutopinnast enamiku moodustavad mitteeluruumid ehk äri- või teeninduspinnad. Teemaplaneering sisaldab nõuet mitte kavandada monofunktsionaalseid kvartaleid.

Ühtlasi algatab linnavalitsus detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise, kuna detailplaneeringuga kavandatakse tegevust, mille elluviimisel võib kaasneda eeldatavalt oluline keskkonnamõju.

Kõrghooned on olulise keskkonnamõjuga objektid linnakeskkonnas, seetõttu on iga kõrghoonepiirkonna detailplaneeringu staadiumis vajalik läbi viia keskkonnamõju strateegiline hindamine kõrghoonete mõju ulatuse täpsemaks määratlemiseks. Kõrghoone või kõrghoonete grupi kavandamisel mingisse piirkonda tuleb arvestada nende mõju avalikule välisruumile ja inimesele ning looduskeskkonnale ja liiklusele.

Haabersti linnaosa üldplaneeringu järgi jääb Paldiski maantee 110 kinnistu detailplaneeringu ala säilitatava või loodava rohevõrgustikuga arengualale. Planeeringu elluviimine võib avaldada olulist mõju lindudele kokkupõrgete tõttu rajatava kõrghoonega.

Kõrghoonete rajamisel tuleb arvestada suurenevate liiklusvoogudega piirkonda ja hinnata, millisel määral kavandatav kõrghoone suurendab konkreetse piirkonna liikluskoormust ja mõjutab piirkonnast välja jäävate tänavate läbilaskvust. Eriti oluline on hinnata liiklusest põhjustatud keskkonnamõju. Liikluse kasvuga kaasnevad kõrged müratasemed ja õhusaaste, mis avaldavad negatiivset mõju nii planeeringualale, kontaktvööndile kui kogu linnakeskkonnale.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldaja Tallinna Keskkonnaamet korraldab koostöös linnaosa valitsusega keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja aruande ning detailplaneeringu lahenduse tutvustamiseks avalikud väljapanekud ja arutelud.

Volta tehase maa-ala äratatakse ellu

08.04.2014

Koplisse kavandatakse elamukvartalit

08.04.2014

Kõige populaarsemad

1

Auriga keskus Saaremaal muutub meelelahutuskeskuseks

2

Mustamäe paneb ajaproovile vapralt vastu

3

Tallinna korteriturul on hoog sees ja pidurdumist pole märgata

4

5 asja, mida jälgida ehituskrundi ostmisel

5

Oleg Ossinovski investeeris Porto Francosse 7,8 miljonit eurot

6

Töösse lähevad Haabersti viadukt, Russalka ristmik ja Gonsiori parkla

Toimetaja valik

alt

Palju kinnisvaratehinguid läheb puudulike dokumentide tõttu nässu

alt

Pindi Kinnisvara kinnisvaraturu prognoos 2017. aastaks

alt

Mida peaks teadma võlaõigusseadusest eluruumi üürimisel?