Tartu kavandab uusi jalg- ja rattateid

Lähinädalail alustatakse Tartus Teguri tänaval kõnniteede rekonstrueerimisega. Projekteerimisel on Supilinna ja maaülikooli linnakut ühendav ning Põhja puiestee äärne kergliiklustee, kavandamisel mitmed jalg- ja rattateed linna erinevates piirkondades. Tänavu on Tartus kavas ehitada jalg- ja jalgrattateid kokku ligikaudu 300 000 euro eest.

"Kuna Tartu linn on kompaktne ja läbitavad vahemaad valdavalt üsna lühikesed, moodustab kergliiklus kõikidest Tartus toimuvatest liikumistest ligikaudu 45%. Arvestades kergliikluse suurt osatähtsust, on oluline keskenduda linna ruumilises ja transpordiplaneerimises kergliikluse kasutusmugavuse ja ohutuse tõstmisele. Samuti võimaldab kergliiklust soosiv linnaruum hoida transpordist tulenevat negatiivset keskkonnamõju madalal ning seeläbi arendada kvaliteetset elukeskkonda." lisas abilinnapea Raimond Tamm. 


Teguri tänaval rekonstrueeritakse parempoolne jalgtee Võru-Tähe lõigus ja vasakpoolne kõnnitee Forseliuse-Tähe lõigus, sealhulgas ka 60meetrine lõik Tähe tänaval. Tööde lõpetamise tähtaeg on 10. juuni.

Oktoobriks valmib Supilinna ja maaülikooli linnakut ühendav nelja meetri laiune valgustatud kergliiklustee, mis kulgeb Herne tänavalt ja dendropargist kuni Kreutzwaldi tänavani. Uus tee muudab ohutumaks ja mugavamaks maaülikooli tudengite ja töötajate ning samas piirkonnas asuva Tartu Näituste messikeskuse külastajate liiklemise. 

Sügisel valmib ka idaringtee teise ehitusalaga seonduv kergliiklustee, mis saab alguse Ringtee tänava ja Turu tänava ristmiku lähistelt ning kulgeb üle Emajõe kuni Lammi teeni. Uus kergliiklustee ühendatakse ka mõned aastad tagasi Ihaste tee äärde rajatud jalg- ja jalgrattateega. 

Projekteerimistingimused on väljastatud ka kergliiklustee rajamiseks Põhja puiesteele, mille paremale teepoolele Jaama ja Oksa tänavate vahelisel lõigul projekteeritakse 4 meetri laiune asfaltkattega kergliiklustee ning väike puhkeala. Tee valmib järgmisel aastal 

Sel aastal hakatakse projekteerima kergliiklusteid Staadioni tänaval Lubja-Sauna lõigul, Paju tänaval Jaama ja Uue tänava vahelisel lõigul. Nendegi teede ehitus jääb 2015. aastasse.

Tartu linn on esitanud taotluse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele finantseerida Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest Hipodroomi tn (Salutähe-Talutare), Riia tn (Raja-Riia 175) ja Turu tn (Ringtee-Teguri) jalg- ja jalgrattateede ehitamist koos tänavavalgustuse rajamisega. Nende taotlustega seonduvad otsused langetatakse lähinädalatel.

"Lisaks käesoleva aasta töödeplaanile tegeleme hetkel aktiivselt kergliiklusteede rajamisega seonduva plaani koostamisega aastani 2020. Rõõm on tõdeda, et linnalistele piirkondadele kavandatavate toetusmeetmete puhul on kergliikluse ja ühistranspordi arendamine üks olulisemaid prioriteete, seega on meil võimalik eelseisvatel aastatel kaasata kergliiklusteede rajamiseks ka toetusrahasid. Lisaks linna piires jalg- ja jalgrattateede kavandamisele teeme aktiivset koostööd ka lähiümbruse valdadega, et kergliiklusteede võrgustikku saaksid seotud ka väljaspool linnapiire paiknevad tiheasustusalad." lisas abilinnapea Tamm.

Kergliikluse eelisarendamine on olulisel kohal nii Tartu linna transpordi arengukavas aastateks 2012–2020 kui ka Tartu linna juhtimise koalitsioonileppes aastateks 2013-2017.

Eften Kinnisvarafond plaanib nõukogus Lõhmuse vahetada Raasukese vastu

21.03.2014

Tartu linn alustab suvel Võidu silla remonti

24.03.2014

Sarnased uudised

alt

Linnahalli võib tulla 5300 kohaga orkestrisaal ja konverentsikeskus

alt

Erivajadustega inimesed saavad taotleda toetust oma eluaseme kohandamiseks

alt

Riik pani Harku vangla 800 000 euroga müüki

alt

Arendaja soovib endisesse Pärnu vanglasse hotelli rajada

alt

Keskkonnaminister tahab maa väärtust hinnata nelja aasta tagant

alt

Leedu pankrotis Snorase panga viimased Eesti hooned on müügis

Kõige populaarsemad

1

KredEx hakkab väljastama toetust väikeelamute rekonstrueerimiseks

2

Pärnu kesklinna uut kauplust ja ärihoonet plaaniv Rimi sai ehitusloa

3

Tallinn käivitab Reidi, Haabersti ja Gonsiori tee-ehitushanked

4

Nõukaajal rajatud Kuressaare bussijaam tunnistati kultuurimälestiseks

5

Maaomanikud hakkavad saama õiglasemat talumistasu

6

Kinnisvaraturu kasv võtab hoogu maha

Peatoimetaja valik

alt

Nõudlus elamumaa järele on kahekordistunud

alt

Kinnisvaraäri on viidud massidesse

alt

Eesti eluruumide kvaliteet on Euroopa viimaste hulgas