Riigikogu muutis ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadust

Riigikogu võttis neljapäeval vastu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse muutmise seaduse, mis reguleerib kinnistute veega varustamise ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ühisveevärgi ning ühiskanalisatsiooni kaudu.

Seaduse vastuvõtmise poolt oli 75 riigikogu liiget, vastu ega erapooletuid ei olnud.

Seadus sätestab ka riigi, kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja vee-ettevõtja kliendi asjaomased õigused ja kohustused. Kui veeseadus reguleerib vee kui loodusvara kasutamist ja kaitset, siis ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus reguleerib peamiselt suhteid, mis tekivad kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi vahel siis, kui vett ei käsitleta mitte enam loodusvarana, vaid kaubana.

Seadus mõjutab otseselt kõiki vee-ettevõtjaid, kohalikke omavalitsusi, kelle territooriumil on ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni rajatised, ning riigi tasandilkonkurentsiametit.

Seaduse kohaselt ei määrata vee-ettevõtjat enam konkurentsiseaduses sätestatu alusel, vaid riigihangete seaduses teenuse kontsessiooni sätetest lähtudes. Seetõttu määratakse vee-ettevõtja edaspidi riigihanke tulemuste alusel.

Kui ühisveevärk ja -kanalisatsioon on eraõigusliku juriidilise isiku omandis, võib ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik esitada kohalikule omavalitsuse üksusele ettepaneku tema määramiseks vee-ettevõtjaks ilma riigihanget korraldamata. Samas on teatud asjaolude ilmnemisel kohalikul omavalitsusel õigus sellest keelduda ja sellisel juhul tuleb vee-ettevõtja määramiseks korraldada avalik konkurss vastavalt riigihangete seadusele.

Kõigile vee-ettevõtja klientidele kindlustatakse seaduse alusel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemiga liitumisel võrdsed tingimused. Liituja maksab liitumistasu tehtud kulutuste ulatuses. Kui sama torustikuga liituvad hiljem uued kliendid, teeb vee-ettevõtja liitumistasu osalise tagasimakse, võttes arvesse süsteemi amortisatsiooni, liitumiseks tehtud kulutusi ning liitujate arvu. Muudatus ei anna eelist torustikuga hiljem liituvatele klientide ning võimaldab kohelda kõiki kliente võrdsetel alustel.

Eelnõuga muudetakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni sundvõõrandamise ja sundvaldamise aluseid. Omavalitsusel on õigus teostada üldistes huvides õiglase hüvituse eest sundvaldust või -võõrandamist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sellise ehitise kasutamiseks või omandamiseks, mis on vajalik ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni häireteta töö tagamiseks ja arenguks.

Alikas: BNS

Pro Kapital Grupp aktsiatega hakatakse kauplema Frankfurdi börsil

13.03.2014

alt

Eluaseme taskukohasus Tallinnas eelmisel aastal halvenes

13.03.2014

Kõige populaarsemad

1

Tartu soovib müüa Lidlile huvi pakkuva kinnistu

2

Tallinna vanalinnast on saamas Airbnb linnaosa

3

Eestis kinnitab kanda maailmakuulus meelelahutuskeskus

4

Astlanda ehitab Tobiase tänavale 18 miljoni eest elamispinda

5

Pealinn müüb enampakkumisel kinnistuid ja korteriomandeid

6

Lasnamäe Prisma laiendustööd algavad esmaspäeval

Toimetaja valik

alt

5 meetodit rentniku tausta uurimiseks

alt

Kinnisvara hinnatõus – kaua veel?

alt

City24.ee on suurima kinnisvarakuulutuste arvuga portaal Eestis