Tallinn väljastas mullu hoonetele viimaste aastate rekordarv kasutuslubasid

Eelmisel aastal väljastas Tallinna Linnaplaneerimise Amet 1445 kasutusluba.
Kasutuslubade taotluste ja väljastatud kasutuslubade arv on võrreldes 2011
ja 2012 aastaga märgatavalt kasvanud. 2011. aastal väljastati 895
kasutusluba ja 2012. aastal 1217 kasutusluba.

Linnaplaneerimise Ameti juhataja Anu Hallik – Jürgensteini sõnul üks
suuremaid ja olulisemaid ehitisi, millele kasutusluba väljastati oli
kindlasti Ülemiste liiklussõlm. „Selle rajamine ja valmimine oli
linnaruumis kauaoodatud teerajatis,“ lisab ta.

Väljastatud kasutuslubade arv on kasvanud kõikide ehitiste klassides. Tõus
on nii üksikelamutele kasutuslubade väljastamisel kui ka kortermajadele
väljastatud kasutuslubade osas. 2013. aastal väljastati 100 kasutusluba
üksikelamu püstitamisel. Uutele kortermajadele väljastati 28 kasutusluba
korterite koguarvuga 490. Märgatavalt kasvas ka kasutuslubade väljastamine
rajatistele nagu vee- ja kanalisatsiooni trasside, torude ja muude
tehnovõrkude ehitusel. Seega võib öelda, et märkimisväärne tõus on toimunud
kõikides ehitiste segmentides.
Sarnaselt kasutuslubade arvu kasvule näitab viimastel aastatel kasvutrendi
ka ehitamise alustamise teatiste esitamise ja registreerimise arv. Kui
2011. aastal registreeriti Tallinnas 1282 ehitamise alustamise teatist,
siis järgmisel 2012. aastal registreeriti juba 1461 teatist. Möödunud
aastal kasvas veelgi teatiste esitamise hulk, mil registreeriti 1672
ehitamise alustamise teatist.

Kui ehitiste rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks väljastatud kirjalike
nõusolekute ja ehituslubade arv jäi kahel viimasel aastal samasse
suurusjärku – 2012 vastavalt 717 ja 2013 vastavalt 707, siis ehitiste
püstitamiseks väljastatud ehituslubade ja kirjalike nõusolekute arv
võrreldes 2012. aastaga kasvas mullu jõudsalt (vastavalt 1666 ja 1942).

„See näitab, et Tallinnasse ehitatakse uusi hooneid ja stabiilselt
rekonstrueeritakse olemasolevaid“ sõnab ameti juhataja.

Mõnevõrra on kasvanud  ka ehitusseaduse alusel tehtud ettekirjutuste arv;
2011. aastal koostati 46 ettekirjutust ja 2012. aastal 58. 2013. aastal
tehti 84 ettekirjutust.

„Kasvanud ettekirjutuste arv, mis on tehtud ehitise omanikule, kes on
ehitanud projektist mööda ning ettekirjutusega on esitatud rikkujale nõue,
viia ehitis vastavusse kehtiva ehitusprojektiga,“ selgitab ameti juhataja.
Ta lisab, et samuti on tehtud ettekirjutusi, millega on ehitise omanikku
kohustatud esitama nõuetekohane ehitusprojekt, kui ehitustöid on alustatud
ilma nõutava ehitusloa ja ehitusprojektita. Ettekirjutuste arvu tõusu on
tinginud järelevalve tõhustamine kõigis projekteerimise ja ehitamise
etappides, mis tähendab, et kui soovitakse laiendada kinnistul asuvat
elamut, siis menetluse käigul vaadeldakse kõiki kinnistul asuvaid ehitisi
ja nende õiguslikku alust.

Swedbank: käesoleval aastal kiireneb Eesti majanduskasv 3%-ni

21.01.2014

Tartu Aleksandri tänavale kerkivad uued kortermajad

22.01.2014

Kõige populaarsemad

1

Eesti oli esimeses kvartalis eluasemehindade kasvult Euroopas kaheksas

2

Eesti hakkab kõrgusi ja sügavusi arvutama Amsterdami nulli suhtes

3

Uus Maa Kinnisvarabüroo: Soodne turukonjunktuur püsib

4

Ehitushinnaindeksi mõõdukas tõus jätkus

5

Technopolis Ülemiste arhitektuurikonkursi võitsid KOKO arhitektid

6

Capfieldi kasum kahanes 16,8 protsenti 14,2 miljonile eurole

Toimetaja valik

alt

Eluasemehinna kasv peegeldab sissetulekute suurenemist ja linnastumist

alt

Vaata, milline on “oh-issver-vau-mai-gaad-kui-nummikas!”-tüüpi kinnistu pakkumine

alt

Kuidas kinnisvarakuulutusi paremini visualiseerida?