Raku asumisse rajatakse moodne tehnopark

Tallinna linnavalitsus kehtestab homsel istungil detailplaneeringu, mis võimaldab Raku asumisse tootmislinnaku rajada.

Detailplaneeringuga moodustatakse 34,14 ha suurusele maa-alale 46 krunti. Detailplaneering võimaldab Nõmme linnaosas Valdeku tänava, Viljandi maantee, Karuse tänava ja Liiva kalmistu vahelisele alale ehitada või rekonstrueerida kokku 55 ühe- kuni neljakorruselist äri- ja/või tootmishoonet.

Lisaks näeb detailplaneering ette ühe kahekorruselise korterelamu ehitamise ning olemasolevate garaažide ning kahe- kuni viiekorruseliste kortermajade rekonstrueerimise, samuti olemasoleva lasteaia rekonstrueerimise.

Detailplaneeringu koostas AS K-Projekt. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga ning järgib Nõmme linnaosa ehitusmäärust. Planeeringulahendusega on välja töötatud praegu valdavalt kasutuseta alale ühtne hoonestuse kontseptsioon, mille alusel rajatakse kaasaaegne tehnopark.

Planeeringualale tehnopargi rajamine toob piirkonda uusi töökohti, parandab piirkonna infrastruktuuri ja loob kaasaegse korrastatud linnaruumi. Paiknemine Tallinna ringtee läheduses annab tehnopargile võimaluse areneda atraktiivseks tööstuskeskuseks. Planeeritud maa-ala näol on tegemist suhteliselt omaette asuva endise Raku karusloomakasvatuse alaga, kus kompaktselt paiknesid koos töötajate elamud, garaažid ning lasteaed ja karusloomakasvatuse territoorium. Osaliselt on maa-ala kasutusel äri- ja tootmistegevuseks - Viljandi mnt 26 kinnistul asub AS Balbiino tootmiskompleks, Valdeku tn 168 kinnistul aga AS Raku Maja ärihooned. Suur osa maa-alast on hoonestamata. Viljandi mnt 24d kinnistul on hiljuti välja ehitatud loomade hoiupaik. Planeeringualast põhjas ja läänes paikneb Liiva kalmistu. Lõunasse jääb Raku järv, mis planeeringualaga piirnevas osas kuulub mäetööstusmaana Männiku liivakarjääri koosseisu. Viljandi maanteest kirdesse jäävad metsaalad on kavandatud Tallinna rohevõrgustiku tuumalaks. Viljandi maantee äärne metsa- ala, Viljandi mnt 28 kinnistu, jääb ka edaspidi hoonestamata metsa-alaks. Viljandi maanteel on vastavalt Tallinna üldplaneeringule lubatud raskeveokite liiklus ning planeeringualalt on võimalik kesklinna läbimata kiiresti jõuda Tallinna ringteele. See loob eeldused piirkonda kaasaegse tehnopargi rajamiseks.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotlesid AS Balbiino ja AS Onistar. Tallinna Linnavalitsus võttis Raku kvartali detailplaneeringu vastu 3. augusti 2011 korraldusega. Detailplaneering oli 20. septembrist kuni 4. oktoobrini 2011 avalikul väljapanekul. Avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringu lahenduse kohta ettepanekuid ega vastuväiteid ei laekunud. Arendaja, Hoog Kinnisvara AS on võtnud kohustuse tagada detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede ja välisvalgustuse valmisehitamine ja haljastuse rajamine oma vahendite arvelt.

Suhtumine lemmikloomade pidamisse üürikorteris muutub tasapisi paremaks

14.01.2014

Tallinn loodab Kopli liinide müügiga sügiseks lepinguni jõuda

14.01.2014

Kõige populaarsemad

1

Müügihitiks on ülioptimaalsed uued korterid

2

Lastega või koduloomaga üürnikuks? Koli kuuse alla!

3

Tänasest hakkab kehtima elamukinnisvara hindamise uus kord

4

Pärnu korterite keskmine hind tõusis masujärgse aja kõrgeimale tasemele

5

Buumiaegsed hinnad on käes, tehingute mahu poolest jäädakse veel alla

6

Ülemiste Citys alustatakse Eesti suurima parkimismaja ehitamist

Toimetaja valik

alt

Tänasest hakkab kehtima elamukinnisvara hindamise uus kord

alt

Korteri puudusi varjates võtab müüja suure riski

alt

Kas tead kõiki riske kaasomandis kodu ostmisel?