Tallinna linnavõim ei soovi Rail Balticu trassi elamute lähedale

Tallinna linn toetab rahvusvahelise raudteeühenduse Rail Baltic loomist ja reisiterminali kavandamist Tallinna linna, samas on seisukohal, et see peaks kulgema kodudest ja Ülemiste järvest võimalikult kaugelt.

„Raudtee trassivalikute osas olema aga seisukohal, et tallinlaste elukeskkond ei tohiks kannatada saada ja mitte kellegi kodu ei tohi seeläbi hävida,“ ütles abilinnapea Taavi Aas.

Aas rõhutas, et Rail Baltic maakonnaplaneeringu lähteülesande ja keskkonnamõjude strateegiline hindamise programmi avalikustamise ajal sai selgelt välja toodud, et Tallinna linnale ei sobi trassivariant 12A, mille kohaselt Rail Baltic raudtee siseneb linna lääne poolt Ülemiste järve.

„Linna lähitsoonis eelistame Maardusse suunduval trassil varianti 11B seetõttu, et veoste transport toimuks võimalikult kaugel linna tiheasustusalast ja tallinlasi joogiveega varustavast Ülemiste järvest,“ selgitas Aas ja lisas, et täiendavate kaubavedude Rail Balticu raudteel Tallinnast läbi juhtimine ei ole vastuvõetav, sest raudtee 300-meetrises tsoonis ehk Männiku, Liiva ja Luite asumites elab vähemalt 3800 inimest, kelle elukeskkond raudteest tulenevalt oluliselt halveneb, seda alates mürast ja lõpetades veel suuremate ummikutega raudteega ristuvatel tänavatel.

Raudtee kaubavedudest tulenev ohuala ulatub veel palju laiemale alale ja puudutab oluliselt suuremat arvu elanikke nii Nõmmel kui Kesklinnas.

"Ei saa mööda vaadata ka asjaolust, et pakutud variant 12A näeks ette raudtee ehitamisel Liiva asumis 12 elamu lammutamist. Tallinna elanike kodude hävitamine tingimustes, kus on vähegi alternatiivseid lahendusi, ei ole Tallinna linnale vastuvõetav,“rõhutab Aas.

Raudtee kavandamine Järvevana teest lõuna poole vast valminud kergliiklustee kõrvale ei ole sobilik ning on vastuolus kergliiklusteede võrgu eelisarendamise üldpõhimõttega.

Lisaks sellele hiljuti valminud Ülemiste liiklussõlm ei ole projekteeritud arvestusega, et Rail Baltic raudtee liiklussõlme läbiks, mistõttu tuleb trassi variandi 12A elluviimisel ristmik olulises osas lammutada ja ümber ehitada. „Tänu tehnilisele keerukusele ja suurele maksumusele võib Euroopa kaasrahastamisel ehitatud liiklussõlme osaline lammutamine ja ümberehitamine olla vastuolus Euroopa Liidu rahastuse kasutamispõhimõtetega,“ sõnas Aas.

Samuti raudtee kavandamine Ülemiste järve sanitaarkaitsetsooni seab otsesesse ohtu järve veekvaliteedi ning sellega ka suurema osa Tallinna elanikkonna joogiveest. Joogiveehaarde sanitaarkaitsealas on majandustegevus keelatud, märkis Aas.

Eelnevast tulenevalt ei saa Tallinna linnavalitsus toetada Rail Baltic raudtee trassivarianti 12A. „Teeme ettepaneku kaaluda raudteetrassi 12A alternatiivse asukohana Harju maakonnaplaneeringus määratud ja üleriigilises planeeringus nimetatud lõuna pool Ülemiste järve kulgeva raudtee ümbersõidu trassi, sel juhul siseneks rajatav raudtee Tallinna linna ida poolt Ülemiste järve,“ lisas Aas.

Oktoobris suurenes majutusettevõtetes peatunud turistide arv

10.12.2013

Kasvav Tallinna elanikkond suurendab nõudlust pisikeste üürikorterite ja –tubade järele

10.12.2013

Kõige populaarsemad

1

Lastega või koduloomaga üürnikuks? Koli kuuse alla!

2

Müügihitiks on ülioptimaalsed uued korterid

3

Tänasest hakkab kehtima elamukinnisvara hindamise uus kord

4

Pärnu korterite keskmine hind tõusis masujärgse aja kõrgeimale tasemele

5

Buumiaegsed hinnad on käes, tehingute mahu poolest jäädakse veel alla

6

Ülemiste Citys alustatakse Eesti suurima parkimismaja ehitamist

Toimetaja valik

alt

Tänasest hakkab kehtima elamukinnisvara hindamise uus kord

alt

Korteri puudusi varjates võtab müüja suure riski

alt

Kas tead kõiki riske kaasomandis kodu ostmisel?