Tühjenevad kortermajad kujutavad endast järjest suuremat probleemi

Eesti Korteriühistute Liit on ette valmistanud analüüsi
“Korterelamupiirkondade perspektiiv tervikliku ruumilise renoveerimise
osas lähtudes regionaalsetest ja demograafilistest trendidest”, mis
annab ülevaate eluasemevaldkonna tegevusi koordineerivatest õiguslikest
regulatsioonidest, Eesti naaberriikide kogemustest ning pakutud välja
lahendused korterelamuvaldkonna stabiilseks arenguks Eestis.

Analüüs viitab ühe suure probleemina tühjenevatele korterelamutele
maapiirkondades või ka linna äärealal. "Tihti asuvad need hooned ka pika
küttetrassi lõpus ning nende kütmine kaugküttega on üleliia kulukas.
Juhul kui majas osa vaid kortereid on asustatud, muutub maja kui terviku
kütmine elanikele veelgi kulukamaks. Tihti on korteriomanikud ka vähese
maksejõuga, nende hulgas võib olla pensionäre või töötuid," tõi analüüsi
autor, EKÜL nõukogu esimees Marit Otsing välja murekohad.

"Arengufondi koostatud kaugkütte energiasäästu alase uuringu andmetel on
Eestis 49 kaugküttevõrku, mis on hinnatud jät- kusuutmatuks ning mis
tuleks põhimõtteliselt sulgeda. Sellises olukorras tuleb vaadelda
korterelamute tuleviku ning kaugkütte teemat piirkonnas tervikuna,"
selgitas ta.

"Meie ettepanek on, et omavalitsus, mille territooriumil on elamud, kus
osa kortereid on tühjaks jäänud, teeb neile elamutele auditi, hinnates
nende seisundit ja prognoositavat elanike arvu. Võimalusel
renoveeritakse mõni paremas tehnilises seisundis olev korterelamu
omavalitsuse, riikliku toetuse ja elanike kaasfinantseerimisel ning
elanikele pakutakse võimalust koonduda elama renoveeritud majja.
Amortiseerunud elamud lammutatakse," rääkis ta.

"Analüüsitakse kaugkütte jätkusuutlikkust piirkonnas ning töötatakse
välja alternatiivkütte võimalused. Riiklikul tasandil on vaja eraldada
toetusi amortiseerunud hoonete lammutamiseks ning kaugküttepiirkondade
reorgani- seerimiseks perioodil 2014–2020." nentis Otsing.

Ehitusmahud kasvasid III kvartalis

29.11.2013

Skanska lahkub järgmisel aastal Eesti turult

29.11.2013

Sarnased uudised

alt

Linnahalli võib tulla 5300 kohaga orkestrisaal ja konverentsikeskus

alt

Erivajadustega inimesed saavad taotleda toetust oma eluaseme kohandamiseks

alt

Riik pani Harku vangla 800 000 euroga müüki

alt

Arendaja soovib endisesse Pärnu vanglasse hotelli rajada

alt

Keskkonnaminister tahab maa väärtust hinnata nelja aasta tagant

alt

Leedu pankrotis Snorase panga viimased Eesti hooned on müügis

Kõige populaarsemad

1

KredEx hakkab väljastama toetust väikeelamute rekonstrueerimiseks

2

Pärnu kesklinna uut kauplust ja ärihoonet plaaniv Rimi sai ehitusloa

3

Tallinn käivitab Reidi, Haabersti ja Gonsiori tee-ehitushanked

4

Nõukaajal rajatud Kuressaare bussijaam tunnistati kultuurimälestiseks

5

Maaomanikud hakkavad saama õiglasemat talumistasu

6

Kääriku ajab Otepää kandi kinnisvarahinnad üles?

Peatoimetaja valik

alt

Nõudlus elamumaa järele on kahekordistunud

alt

Kinnisvaraäri on viidud massidesse

alt

Eesti eluruumide kvaliteet on Euroopa viimaste hulgas