Tühjenevad kortermajad kujutavad endast järjest suuremat probleemi

Eesti Korteriühistute Liit on ette valmistanud analüüsi
“Korterelamupiirkondade perspektiiv tervikliku ruumilise renoveerimise
osas lähtudes regionaalsetest ja demograafilistest trendidest”, mis
annab ülevaate eluasemevaldkonna tegevusi koordineerivatest õiguslikest
regulatsioonidest, Eesti naaberriikide kogemustest ning pakutud välja
lahendused korterelamuvaldkonna stabiilseks arenguks Eestis.

Analüüs viitab ühe suure probleemina tühjenevatele korterelamutele
maapiirkondades või ka linna äärealal. "Tihti asuvad need hooned ka pika
küttetrassi lõpus ning nende kütmine kaugküttega on üleliia kulukas.
Juhul kui majas osa vaid kortereid on asustatud, muutub maja kui terviku
kütmine elanikele veelgi kulukamaks. Tihti on korteriomanikud ka vähese
maksejõuga, nende hulgas võib olla pensionäre või töötuid," tõi analüüsi
autor, EKÜL nõukogu esimees Marit Otsing välja murekohad.

"Arengufondi koostatud kaugkütte energiasäästu alase uuringu andmetel on
Eestis 49 kaugküttevõrku, mis on hinnatud jät- kusuutmatuks ning mis
tuleks põhimõtteliselt sulgeda. Sellises olukorras tuleb vaadelda
korterelamute tuleviku ning kaugkütte teemat piirkonnas tervikuna,"
selgitas ta.

"Meie ettepanek on, et omavalitsus, mille territooriumil on elamud, kus
osa kortereid on tühjaks jäänud, teeb neile elamutele auditi, hinnates
nende seisundit ja prognoositavat elanike arvu. Võimalusel
renoveeritakse mõni paremas tehnilises seisundis olev korterelamu
omavalitsuse, riikliku toetuse ja elanike kaasfinantseerimisel ning
elanikele pakutakse võimalust koonduda elama renoveeritud majja.
Amortiseerunud elamud lammutatakse," rääkis ta.

"Analüüsitakse kaugkütte jätkusuutlikkust piirkonnas ning töötatakse
välja alternatiivkütte võimalused. Riiklikul tasandil on vaja eraldada
toetusi amortiseerunud hoonete lammutamiseks ning kaugküttepiirkondade
reorgani- seerimiseks perioodil 2014–2020." nentis Otsing.

Ehitusmahud kasvasid III kvartalis

29.11.2013

Skanska lahkub järgmisel aastal Eesti turult

29.11.2013

Kõige populaarsemad

1

Lastega või koduloomaga üürnikuks? Koli kuuse alla!

2

Müügihitiks on ülioptimaalsed uued korterid

3

Tänasest hakkab kehtima elamukinnisvara hindamise uus kord

4

Remontimata korteri hind hakkab korralikule järgi jõudma

5

Pärnu korterite keskmine hind tõusis masujärgse aja kõrgeimale tasemele

6

Buumiaegsed hinnad on käes, tehingute mahu poolest jäädakse veel alla

Toimetaja valik

alt

Tänasest hakkab kehtima elamukinnisvara hindamise uus kord

alt

Korteri puudusi varjates võtab müüja suure riski

alt

Kas tead kõiki riske kaasomandis kodu ostmisel?