Eestlased tunnevad end kinnisvaraomandiga seoses Lätist ja Leedust kindlamalt

Kindlustusettevõtete grupp PZU tellimusel läbiviidud uuring näitab, et Balti riikide elanikest tunnevad just eestlased end tuleviku suhtes kõige kindlamalt – seda nii oma tervise, vara, sissetuleku ja elu väljavaadete osas. Iseäranis tuntav on vahe naabritega kindlustundes kinnisvaraomandiga seoses – 8 eestlast 10st tunnevad end oma kinnisvara osas kindlalt – seda on kaks korda enam kui lätlased ja leedulased.

Kolmes Balti riigis enam kui 1000 intervjueerituga läbiviidud uuringust ilmnes, et eestlaste kindlustunne on kõrgem pea igas olulises valdkonnas.

“Ühest seletust läbivalt suuremale eestlaste kindlus- ja turvatundele ilmselt ei ole. Oluline on mõista, et meie uuring ei mõõda mitte ühiskonna turvalisust, vaid turvatunnet, selle tajumist. Eestlased tunnevad end oma riigis tervikuna kindlamalt ja turvalisemalt – järelikult on üldine majanduskliima ja eluolu stabiilsem, kui Lätis ja Leedus viimastel aastatel,” kommenteeris PZU Eesti filiaali juhataja Mihkel Uibopuu.

Intervjuude käigus uuriti vastajate kindlustunnet oma rahalise seisu, kinnisvara, tervise ja elu turvalisuse osas.

Oma finantsseisu osas tundsid end kindlalt 53% intervjueeritud eestimaalastest, 46% lätlastest ja 44% leedulastest. Samuti, näiteks leedulaste seas on eestlastest pea kaks korda enam neid, kes tunnevad end oma rahalise seisu osas täiesti ebakindlalt.

Optimistlikumad on Eesti elanikud ka teistes kategooriates. Nii on kindlad oma omandi ja vara säilimises pea 70% küsitletud eestimaalastest, sealjuures üle 20% intervjueeritavaist olid veendunud, et nende vara ei ohusta miski – seda oli kaks korda enam kui vastanud lätlaste ja leedulaste puhul.

Oma tervise säilimise eest tunnevad muret 60% lätlastest ja umbes pooled leedulased, samas kui 64% Eesti vastajaist olid veendunud, et nende tervis on väljaspool ohtu. Tervise osas tajuvad teravat ohtu või kindlusetust eestlased 3 korda harvemini kui lätlased ja leedulased.

Vahest kõige olulisemas – kindlustunne oma elu kui terviku osas on kolmes riigis peaaegu võrdne. Eestlaste ja leedulaste puhul tunnevad 6 vastanut 10st end oma elu turvalisuse osas kindlalt, lätlaste puhul on see suht arv 5 10st.

“Inimeste kindlustunde seire on oluline nii meie ärivaldkonnas kui majanduses tervikuna. Rusikareegel on selline – mida kindlamalt ja turvalisemalt end inimesed tunnevad, seda julgemalt tarbitakse ja investeeritakse. Inimesed, kes tunnevad end ebaturvaliselt või kahtlevad oma väljavaadetes, ei julge ka oma elukorralduses astuda mingeid aktiivsemaid samme. Kindlustusandjatena püüame anda oma panuse kindlustunde kasvatamisse,” ütles Uibopuu

Uuringust: Uuringu Eesti osa viis läbi Turu-uuringute AS. Intervjuudel põhinevas uuringus osales Eestist 1000 15-74 aastast elanikku.

Kuidas lõpetada kaasomandit?

17.10.2013

MKM näeks Linnahalli asemel konverentsi- ja messikeskust

17.10.2013

Kõige populaarsemad

1

Kuidas luua sügisel koju sooja atmosfääri?

2

Tegevust alustab uus kinnisvarabüroo Lahe Kinnisvara

3

Valga-Valka piirile kavandatakse uut kaubanduskeskust

4

Leedo Holostovi Kinnisvarahaldus AS-i kasum hüppas 11,3 miljoni euroni

5

Nordecon ja Haven Kakumäe sõlmisid lepingu 3 kortermaja ehitamiseks Kakumäele

6

Diivan peab lihtsalt mõnus olema!

Toimetaja valik

alt

Korteriomandite mediaanhind tõusis kõikides maakondades

alt

6 nippi, kuidas müüa kinnisvara kiiremini

alt

Millal on õige aeg kinnisvara müüa?